GÜNCEL KONULAR
Buraya başlık altındaki kısa açıklamanızı girebilirsiniz.
COVID-19 TESTİ
Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizde Covid-19 testleri yapılamaya başlamıştır. Test Sonuçları Covid-19 IgM ve IgG olarak sonuç çıkmaktadır. Korona virüs testi sonuçları aynı gün engeç bir sonraki gün çıkmaktadır. COVID-19 IgM antikorlarını saptayan serolojik testlerden elde edilen POZİTİF sonuç, yakın zamanda kişinin virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir. COVID-19 IgG...
İş İçin Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?
İşe giriş sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının hazırladığı işe giriş ve periyodik muayene formu doldurulması gerekmektedir. İşe giriş sağlık raporu için verilen form da kişiye sorulan soruların cevabının doğruluğunu taahhüt etmesi için işe giriş sağlık raporu alacak kişinin imza atması istenir.
Mobil Sağlık Taraması
Mobil sağlık taraması sunumunda barkod sistemiyle çalışma, doğru, güvenilir, klinik değer taşıyan sonuç, Mobil sağlık hizmetleri için bizimle iletişime geçiniz.
MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Mobil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı onaylı mobil sağlık tarama araçlarında sunulmaktadır. Mobil sağlık taraması hizmetlerinde sunulan tüm tetkik ve laboratuvar sonuçlarında doğru, güvenilir, klinik değer taşıyan sonuçlardır. Mobil sağlık taramasında yapılan tahlil ve tetkik sonuçları hastane sonuçlarıyla %98’in üzerinde uyumlu sonuçlardır. Meslek hastalıkları izlenmesi bakımında çalışanların geçmiş  Akciğer Grafisi, Solunum...
Mevzuat ve Tebliğler
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2013 SALI               Resmî Gazete  ...
SAYFAYA GİT
Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
    Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında...
SAYFAYA GİT
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
  Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ...
SAYFAYA GİT
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
    6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları   Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden...
SAYFAYA GİT
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
    6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Kanun...
SAYFAYA GİT
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Laboratuvarı Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında İSGÜM...
SAYFAYA GİT
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı :...
SAYFAYA GİT
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
  Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2013 PAZAR            Resmî Gazete...
SAYFAYA GİT
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18 Ocak 2013 CUMA              Resmî...
SAYFAYA GİT
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
    Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 11 Ekim 2013 CUMA        ...
SAYFAYA GİT
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16 Nisan 2013 SALI            ...
SAYFAYA GİT
Tozla Mücadele Yönetmeliği
    Tozla Mücadele Yönetmeliği 5 Kasım 2013 SALI             Resmî Gazete      ...
SAYFAYA GİT
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2013 SALI          Resmî Gazete    ...
SAYFAYA GİT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA        ...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2013 SALI           Resmî...
SAYFAYA GİT
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25 Ocak 2013 CUMA              ...
SAYFAYA GİT
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete...
SAYFAYA GİT
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal...
SAYFAYA GİT
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 30 Mart 2013 CUMARTESİ        ...
SAYFAYA GİT
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA              ...
SAYFAYA GİT
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
    Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 5 Ekim 2013 CUMARTESİ            Resmî Gazete...
SAYFAYA GİT
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2013 CUMARTESİ             Resmî Gazete    ...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
    İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29 Aralık 2012 CUMARTESİ              ...
SAYFAYA GİT
4857 Sayılı İş Kanunu
    4857 Sayılı İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul TK.Tarihi : 22.5.2003  (10/6/2003-25134 S.R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve...
SAYFAYA GİT
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
    Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 YÖNETMELİK Çalışma...
SAYFAYA GİT
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16 Temmuz 2013...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29 Aralık 2012 CUMARTESİ             Resmî Gazete  ...
SAYFAYA GİT
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
  Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı :...
SAYFAYA GİT
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
    Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28730...
SAYFAYA GİT
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
    Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23 Ağustos 2013 CUMA      ...
SAYFAYA GİT
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA        ...
SAYFAYA GİT
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
    Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 CUMA             Resmî Gazete      ...
SAYFAYA GİT
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15 Haziran 2013 CUMARTESİ           Resmî Gazete  ...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
    İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29 Ağustos...
SAYFAYA GİT
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
    Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19 Eylül 2013 PERŞEMBE             Resmî...
SAYFAYA GİT
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yeni Yönetmelik
    İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yeni Yönetmelik 30 Nisan 2015...
SAYFAYA GİT
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ          Resmî Gazete  ...
SAYFAYA GİT
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 5 Şubat 2013 SALI               Resmî...
SAYFAYA GİT
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2 Temmuz 2013 SALI          Resmî Gazete    ...
SAYFAYA GİT
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
    Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE            Resmî Gazete...
SAYFAYA GİT
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
    Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ 15 Ağustos 2013 PERŞEMBE        ...
SAYFAYA GİT
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
    Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2013 CUMA...
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29 Mart 2013 CUMA    ...
SAYFAYA GİT
SAYFALAR
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Kişisel  Gürültü Maruziyet Ölçümü İşyerlerinde, endüstride gürültülü ortamla karşılaşabiliyoruz. İşyerlerinde uygulanan işlemlerde, çalışanın kullandığı makinadan kaynaklı gürültülü ortama çalışanlar maruz...
SAYFAYA GİT
Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü
Basınçlı Kapların Periyodik Testi – 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,...
SAYFAYA GİT
Aydınlatma Ölçümü
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ : Aydınlatma ölçümleri, İş Hijyeni Ölçümleri arasında yer alan işyerinde çalışma ortamının yapılan işin niteliğine göre yeterli aydınlatma...
SAYFAYA GİT
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri...
SAYFAYA GİT
Laboratuvar Tetkikleri
TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM – CBC) – Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, – Hemogram 22 Parametre TAM İDRAR...
SAYFAYA GİT
EKG
EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) Yapıştırılan elektrotlar ile kalbin elektriksel aktivitesini, kalp ritmini, frekansını, kalp atış ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olmasının...
SAYFAYA GİT
Toz Ölçümü
TOZ ÖLÇÜMÜ İş hijyeni ölçümleri arasında yer alan toz ölçümü, özellikle tozla ilgili meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından en önemli unsur...
SAYFAYA GİT
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete        ...
SAYFAYA GİT
Odyometri (İşitme Testi)
  Odyometri (İşitme) Testi Hizmet Açıklaması; Odyometri tarama testlerinde 250-500-1000-2000-4000-6000 Hz frekanslarda hava yolu işitme eşikleri ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda...
SAYFAYA GİT
Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu İşe giriş için sağlık raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizden şahsen yapılan müracaatla verilmektedir. İşe...
SAYFAYA GİT
Paratoner Ölçümü
– 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500...
SAYFAYA GİT
Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü
KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ 1. Fiziki (Gözle) Muayene Deneyleri Çalışma şartları ile test ve deneylerden dolayı vincin taşıyıcı yapısında uygunsuzluğun meydana...
SAYFAYA GİT
Forklift Periyodik Kontrolü
– 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS ISO 6055, TS ISO...
SAYFAYA GİT
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
    Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 CUMA             Resmî Gazete      ...
SAYFAYA GİT
Risk Değerlendirmesi
RİSK ANALİZİ Bu madde, 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bireysel yönetmeliklerin...
SAYFAYA GİT
Boyler Periyodik Kontrolü
Boyler Periyodik Test ve Kontrolü – 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı...
SAYFAYA GİT
Çevresel İç Tetkik
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Kazanların Periyodik Kontrolleri
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ Buhar Kazanı ve Kızgın Su Kazanları Periyodik Kontrolü – 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basınçlı...
SAYFAYA GİT
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
– 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basit Basınçlı...
SAYFAYA GİT
Vinçlerin Periyodik Kontrolü
Vinçlerin Periyodik Kontrolü   – 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS...
SAYFAYA GİT
Portör Muayeneleri
Portör Fransızca bir kelimedir “porteur” olarak yazılır. Kelime anlamı “taşıyıcı” demektir. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki...
SAYFAYA GİT
Atık Yönetim Planı
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI Bakım işlerinde iş güvenliği eğitimi Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi Düşmeler Elektrik kazaları...
SAYFAYA GİT
Solunum Fonksiyon Testi
  SOLUNUM FONKSİYON TESTİ: SFT olarak, dinamik akciğer testleri zorlu vital kapasite ölçümü ve volüm-zaman eğrisi, akım-volüm eğrisi, maksimal istemli...
SAYFAYA GİT
Aydınlatma Ölçümleri
AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ Çalışma ortamında aydınlatma değerlerinin yetersizliği, özellikle kesikli ve yaralanmalı hatta ölümlü iş kazaları riskini büyük ölçüde artırmaktadır. Böyle...
SAYFAYA GİT
Gürültü Haritası
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Mobil Sağlık Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmetleri Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Gezici Sağlık Hizmetlerinin uygulanmasını 2009 kuruluş yılı itibariyle 10 yıldır başarıyla...
SAYFAYA GİT
Kimyasal Madde ve Gaz Ölçümleri
Kimyasal Madde Ölçümü Kimyasal maddeler işyerlerimizde, evlerimizde, sanayide kısaca hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Kimyasal maddeler kullanımına göre bazen hayatımızı...
SAYFAYA GİT
Çevre Danışmanlığı
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Çevresel Saha Gözlem Raporu
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Termal Konfor Ölçümleri
Termal Konfor Ölçümleri Termal konfor ölçümü, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen her zaman...
SAYFAYA GİT
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır ?
İşe Giriş İçin Sağlık Raporu İşe giriş sağlık raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezinden alınır. İşe giriş sağlık raporu...
SAYFAYA GİT
Ortam Toz Ölçümü
Ortam Toz Ölçümü İş Hijyen Ölçümü içerisinde, meslek hastalıkları bakımından en hassas konu arasında yer alan ortam toz ölçümü, belirli periyotlarda...
SAYFAYA GİT
Çevre Görevlisi
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
İşe Giriş İçin Sağlık Raporu İşe giriş için sağlık raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizden şahsen yapılan müracaatla yapılmaktadır....
SAYFAYA GİT
İşe Giriş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu İşe giriş sağlık raporu almak için Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimiz adresine şahsen başvuru yapılması...
SAYFAYA GİT
Termal Konfor Ölçümü
Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler şunlardır: ISI NEM HAVA AKIM HIZI TERMAL RADYASYON 1. ISI (HAVA SICAKLIĞI): İnsan vücudunda ısı,...
SAYFAYA GİT
Belgelerimiz
” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″
SAYFAYA GİT
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü, Gürültülü çalışma ortamlarında en yaygın fiziksel etmen olarak yer almaktadır. İş Hijyen Ölçümleri arasında en sık yapılan ölçümlerden...
SAYFAYA GİT
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2013 CUMARTESİ             Resmî Gazete    ...
SAYFAYA GİT
Patlatmadan Korunma Dökümanı
Patlamadan Korunma Dokümanı Patlamadan korunma dokümanı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında...
SAYFAYA GİT
Kişisel Toz Ölçümü
Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümleri İş hijyeni ölçümleri arasında bulunan kişisel toz ölçümleri Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında çalışanların akciğer meslek hastalıklarından...
SAYFAYA GİT
Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi
– 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de...
SAYFAYA GİT
Akciğer Grafisi
PA Akciğer Grafisi Hizmet Açıklaması; 1. Kurumumuz, Sağlık Bakanlığından radyoloji ruhsatına sahiptir. Akciğer Grafisi Raporu, Radyoloji Laboratuvarımızda Sağlık Bakanlığından onaylı...
SAYFAYA GİT
Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu İş giriş sağlık raporunu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizden alabilirsiniz. İşe giriş sağlık raporu alabilmek...
SAYFAYA GİT
Aydınlatma Ölçümü Nedir?
Aydınlatma Ölçümü Aydınlatma işyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi ile verimlik yönünden özel  önem taşımaktadır. İşyerlerinde aydınlığın...
SAYFAYA GİT
Caraskal Periyodik Kontrolü
– 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO 9927-1,...
SAYFAYA GİT
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
İçerik Güncelleniyor… Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz !
SAYFAYA GİT
Hava Akım Hızı Ölçümü
HAVA AKIM HIZI : İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz havanın alınması için, ortamda, uygun bir havalandırmanın olması,...
SAYFAYA GİT
Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi
İLKYARDIM EĞİTİM KONULARI   1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? İlkyardımcı kimdir? İlkyardım ve acil tedavi arasındaki...
SAYFAYA GİT
Elektrik Topraklama Ölçümü
ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ – 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500...
SAYFAYA GİT
Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
1- Yangın İle İlgili Temel Kavramlar 2- Yanma,Yangın Çeşitleri, Sınıfları, Sebepleri, Etkenleri   ·        Yangın ·        Yanmanın Çeşitleri 1-Yavaş Yanma,...
SAYFAYA GİT
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü – 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi...
SAYFAYA GİT
Kompresörlerin Basınç Testi ve Raporlandırılması
KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROLÜ – 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 22.01.2007...
SAYFAYA GİT
GEZİCİ İSG HİZMETLERİ
  Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil sağlık taraması için Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezinden hizmet alabilirsiniz. Mobil sağlık hizmetleri için...
SAYFAYA GİT
Gaz Ölçümü
Gaz Ölçümü İş Hijyen Ölçümleri içerisinde kimyasal maddelere maruziyet ile oluşabilecek meslek hastalıkların önüne geçmek ve kimyasal maddelerden kaynaklı risklere karşı...
SAYFAYA GİT
Ortam Gürültü Ölçümü
ORTAM GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ İş Hijyeni Ölçümleri arasında en önemli konulardan biri olan Gürültü Ölçümünden bahsetmeden önce, gürültünün tanımından bahsedilmelidir. Gürültü...
SAYFAYA GİT
Titreşim Ölçümü
Titreşim Ölçümü 1. Titreşim (vibrasyon): Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. Bir başka ifade ile Potansiyel enerjinin kinetik...
SAYFAYA GİT
Lift Periyodik Kontrol Raporu
  – 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO...
SAYFAYA GİT
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2013 SALI               Resmî Gazete  ...
SAYFAYA GİT
Acil Durum Planı
ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ BİLDİRİM TALİMATI AMAÇ Bu talimatın amacı; çalışanların sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil...
SAYFAYA GİT
Kompresör Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü İş sağlığı ve güvenliği alanında iş Ekipmanların periyodik kontrollerinde önemli bir yere sahip olan kompresörlerin periyodik kontrolü,...
SAYFAYA GİT
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden alınır? İşe Giriş Sağlık Raporu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinden alınır. İşe giriş sağlık...
SAYFAYA GİT
Yeni Yazılar
Buraya başlık altındaki kısa açıklamanızı girebilirsiniz.
COVID-19 TESTİ
Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizde Covid-19 testleri yapılamaya başlamıştır. Test Sonuçları Covid-19 IgM ve IgG olarak sonuç çıkmaktadır. Korona...
ÜRÜN DETAYLARI
İş İçin Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?
İşe giriş sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının hazırladığı işe giriş ve periyodik muayene formu doldurulması gerekmektedir. İşe giriş sağlık raporu...
ÜRÜN DETAYLARI
Mobil Sağlık Taraması
Mobil sağlık taraması sunumunda barkod sistemiyle çalışma, doğru, güvenilir, klinik değer taşıyan sonuç, Mobil sağlık hizmetleri için bizimle iletişime geçiniz.
ÜRÜN DETAYLARI
MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Mobil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı onaylı mobil sağlık tarama araçlarında sunulmaktadır. Mobil sağlık taraması hizmetlerinde sunulan tüm tetkik ve laboratuvar...
ÜRÜN DETAYLARI
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR
İSGÜM, İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarların İyileştirilmesi, Kalite Standartlarının Artırılması Ve Standardizasyonunun Sağlanması (İsglig) Projesi Eğitimleri 19...
ÜRÜN DETAYLARI
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ
Firmamız TÜRKAK 17020 A- tipi akredite bir muayene kuruluşu olarak alanında uzman personelimizce yapılan basınçlı kapların periyodik kontrolü standartlara uygunluğunun...
ÜRÜN DETAYLARI
Haberler
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Taslağı
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri ...
BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ
BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ Buhar Kazanı Çalışma Prensibi Nedir ve Buhar Kazanı Tercihi Nasıl Yapılmalıdır? Yakıtın yanmasıyla veya başka bir enerji kaynağı kullanarak sudan istenilen miktarlarda sıcaklık ve basınçlı buhar elde edilen basınçlı kap prensibine dayanır. Buhar kazanı seçimlerinde dikkat edilmesi gereken konu verimliliktir. İhtiyaç duyulan basınç değeri ve kapasite...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, 06324 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
info@baskentsaglik.com
+90 312 213 13 50
+90 312 213 13 51
Başkent sağlık
google etiket
basınçlı kaplar periyodik kontrol formu basınçlı kaplar periyodik kontrol yönetmeliği basınçlı kapların periyodik kontrolü gezici isg aracı gezici isg hizmetleri gezici mobil sağlık hizmetleri iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği 2004 iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği 2017 iş ekipmanları periyodik kontrol formu iş ekipmanları yönetmeliği 2017 iş güvenliği periyodik kontroller listesi iş hijyeni ölçüm iş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar kaldırma araçları periyodik kontrol formu örneği kompresör periyodik kontrol raporu örneği kompresör periyodik kontrolü nasıl yapılır mobil isg hizmetleri mobil sağlık mobil sağlık aracı mobil sağlık hizmeti mobil sağlık hizmeti veren firmalar mobil sağlık hizmeti veren firmalar ankara mobil sağlık hizmeti veren kuruluşlar mobil sağlık hizmetleri mobil sağlık hizmetleri ankara mobil sağlık hizmetleri firmaları mobil sağlık hizmetleri genelgesi mobil sağlık hizmetleri yönetmeliği mobil sağlık hizmetleri İstanbul mobil sağlık tarama aracı mobil sağlık tarama aracı yönetmeliği mobil sağlık taraması mobil sağlık taraması Ankara mobil sağlık taraması firmaları ankara mobil sağlık taraması hizmetleri mobil sağlık taraması nedir mobil sağlık taraması yapan firmalar mobil sağlık taraması yapan firmalar İzmir mobil sağlık uygulamaları periyodik kontrol firmaları periyodik kontrol firmaları İstanbul periyodik kontrol formları periyodik kontrol nedir periyodik kontrol İzmir İşe Giriş Sağlık Raporu