Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Anasayfa » Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

1- Yangın İle İlgili Temel Kavramlar

2- Yanma,Yangın Çeşitleri, Sınıfları, Sebepleri, Etkenleri

 

·        Yangın

·        Yanmanın Çeşitleri

1-Yavaş Yanma,

2-Hızlı Yanma,

3-Parlama, Patlama Şeklinde Yanma,

4-Kendi Kendine Yanma,

 

·        Yangın Ve Yangın Sınıfları

A Sınıfı :

B Sınıfı :

C Sınıfı :

D Sınıfı :

 

·        Yangınların Sebeplerı

A-Yangınlardan Korunma Önlemlerinin Alınmaması,

B-Bilgisizlik,

C-Ihmal Ve Dikkatsizlik,

D-Kazalar,

E-Sıçrama,

F -Sabotaj,

G-Tabiat Olayları

 

·         Yangın Etkenlerı

A)-Bacalar

B)-Sigara Kibrit

C)-Kıvılcım

D)-Elektrik

E)-Benzin

F)-Likit Petrol Gazı,Doğal Gaz

G)-Hayvanlar

H)-Yıldırım

I)-Güneş Işığı

1- Yapısal Bakımdan Yangından Korunma

2- Organizasyon Bakımdan Yangından Korunma

3-Yangın Önlemleri

4- Yangın Yerindeki Tehlikeler

·        Yangının Büyüme Hızı

·        Yüksek Sıcaklık Tehlikesi

·        Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkileri

·        Yangının Safhalarındaki Tehlikeler

·        Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi

·        Patlama Tehlikesi

·        Çökme Tehlikesi

·        Elektrik Tehlikesi

·        Kimyasal Tehlike

 

5- Yangın Söndürme Prensipleri

·        Soğutarak Söndürme ( Isının Düşürülmesi ) :

·        Havadaki Oksijen İle İrtibatı Keserek Söndürme :

·        Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırarak Söndürme :

·        Kimyasal Reaksiyonun Kırılması İle Söndürme :

 

6- Yangın Söndürme Sistemleri

 

1- Yangın Söndürme Cihazları

·        Abc Ve Bc Tozlu Yangın Söndürme Cihazları

·        Karbon Dioksitli Yangın Söndürme Cihazları( Co2)

·        Halojen’li Yangın Söndürme Cihazları

·        Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları

 

2- Sulu Söndürme Sistemleri

·        Yangın Dolapları

·        Hidrant Sistemi

·        Sulu Springler Sistemi;

·        Köpüklü Söndürme Sistem Ve Teçhizatları

 

3- Gazlı Söndürme Sistemleri (Co2 ,Fm-200, İnergen, Nafs3)

4- Eğitilmiş Yangın Personeli

5-  Yangın İstasyonları

YANGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ BELGELER

1-Seyyar Yangın söndürme cihazının kontrolü,

Seyyar yangın söndürme cihazları yangın başlangıcında çok etkili olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple her İşyerinde yeterli miktarda ve evsafta bu cihazlardan bulundurulması gereklidir. Ancak bunların periyodik kontrol ve bakımları yaptırılmaz ise ihtiyaç anında kullanılamamaktadır. İşyerlerine fayda yerine zarar vermektedir. Çünkü yetkililer bu cihazlara güvenmekte fakat kontrolsüzlük sebebiyle cihazlar görev yapmayınca büyük zararlara sebebiyet verilmektedir.

Seyyar yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kere kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri üzerlerine asılacak etiketlerde belirtilmelidir.

Köpüklü tip(Sodyum bikarbonat-asitli) yangın söndürme cihazları, en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulması gerekmektedir.

Karbondioksit, bikarbonat tozlu, karbon tetraklörürlü ve benzeri kimyasal maddeli cihazlar kullanıldıktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

2-Altı ayda bir alarm ve tahliye denemeleri,

İşyerlerinde altı ayda bir, alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı, bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcıdan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planlarına uygun olarak tertiplenecektir.

3-Yangın söndürme ekipleri ve eğitimleri:

Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, bekçiler ile çalışanlar arasında seçilecek yeterli sayıda yardımcı personelden bir yangın söndürme ekibi oluşturulacak ve bu personele, yangın anında yapılacak görevler gösterilecek, yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, hangi tür söndürme alet ve cihazlarının hangi tür yangınlarda nasıl kullanılacağı nazari ve ameli olarak gösterilecek, yeterli eğitim yapılacaktır.

4-İtfaiye Teşkilatının ayda bir yapılan yangın savunma ve söndürme denemeleri,

Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde, en az ayda bir defa, yangın savunma söndürme kurtarma denemeleri yapılacak, bu denemeler gerçek yangın şartlarında yapılacak, gerekli malzeme ve teçhizatın nasıl kullanılacağı öğretilecektir.

5-Parlayıcı Patlayıcı Maddelerin bulunduğu yerlerde ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları,

Parlayıcı, patlayıcı maddelerle iştigal edilen işyerlerinde, açık ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları bulunacaktır.

6-Yangın hortumlarının kontrolü:

Lastik olmayan hortumlar, her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecek, lastik hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir,

7-Motopompların kontrolü:

İşyerinde yangın söndürmek için kullanılan motopomplar en az altı ayda bir kere kontrol ettirilecektir. Her gün beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır.