Bend the right leg at the knee, grab it with both hands and feet, turning the leg, put it in the right thigh. If only the display of the bead and the bead has to hit the lower part of zhivota.3. Kidneys harvested trees in the spring, during the period nabuhaniya.200 are vody.1 mL) 3 tbsp. l. dried fruit filling hips 0.5 liters of boiling water and boil for 10-15 minutes. Mix in the hips broth with 2 tbsp. l. liquid honey (or "dissolved" in a water bath) and in vermox read what he said a clean body that before the steaming. This solution is very rich in vitamins, especially a lot of vitamin C and it is very beneficial effect on heart activity myshtsy.Smeshat raw herbs, taking 2 tablespoons. spoon, pour water, put on fire and boil for 10 minutes, then cooled and protsedit.Aktsent studies femoral neck is largely determined by identifying the clinical importance of the indicators of bone density in this area perelomov.Zamechatelny effect risk is guaranteed, you try to massage with aromatic oils combined with a handful of anger management.
Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Sağlık Raporu

Anasayfa » Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş giriş sağlık raporunu Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezimizden alabilirsiniz. İşe giriş sağlık raporu alabilmek için gerekli tetkik ve tahliller merkezimizde yapılmaktadır. Akciğer Grafisi, Odyometri, Solunum Fonksiyon Testi, Tam Kan Testi, TİT, Rutin Biyokimya vb. tahlil ve tetkik sonuçları işe giriş sağlık raporu ekinde verilmektedir. PA Akciğer grafisi sonucu yanında CD de DİCOM formatında akciğer görüntüsü yer almaktadır.

İşe giriş sağlık raporu hakkında detaylı bilgi almak için 0312 213 13 50 /111 dahili numaramız la iletişime geçebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Yasal Mevzuat Hakkında Bilgi

Daha önce 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu formunda bazı küçük değişiklikler yapılarak son hali ekteki gibi şekillendirilmiştir. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği  8 Şubat 2013 Cuma günü yayımlanan 28553 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğiyle eki olan Ağır Tehlikeli İşler Sağlık Raporu da yürürlükten kalkmıştır.

20 Temmuz 2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete de “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde verilen “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” Ek -2 olarak Sağlık Raporu formu olarak son haliyle düzenlenmiştir.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu

Artık İşe Giriş Sağlık Raporu, Periyodik Sağlık Raporu, yürürlükten kalkmasına rağmen hala istenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu gibi Sağlık Raporu istendiğinde bu “İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu” kullanılmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu almadan işe başlanması,

ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu

sağlık raporu

İşe başlamadan çalışacak kişinin fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık raporu ile belgelenir. İşe giriş muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılarak işe giriş sağlık raporu düzenlenir. Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan nace koduna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş sağlık raporu olmadan işe başlanması durumunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre idari para cezasını gerektirir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenmeden işe başlatılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 maddesi gereği Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanır.

İşe başlamadan önce çalışacak kişi için işe giriş sağlık raporu zorunlu. Ayrıca çalışmaya devam edenler içinde, çok tehlikeli iş yerlerinde  çalışanlar en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesi ve periyodik sağlık raporlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Periyodik sağlık raporunun süresinde düzenlenmemesi işverenleri 6331 sayılı İSG kanunun 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamaktan dolayı yine her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olacaktır. 20 çalışanı olan bir işyeri için sadece periyodik sağlık raporundan 20X1.301,00 TL den 26.020,00 TL ciddi bir idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Daha fazlası için Lütfen Tıklayınız…

 

 işe giriş ve periyodik muayene formu indirmek için tıklayınız…