Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Anasayfa » Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan ,

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. maddesinde “ Tüm yüksek gerilim kuvvetli akım tesislerinde TEKNİK KONULARDAN SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ olmalıdır.

ibaresi yer almakta olup yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ ya da bağlı olan diğer müesseseler tarafından tüm yüksek gerilim abonelerinden tesis işletme sorumluluklarının aranması zorunludur. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır.

 

İşletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi kapsamında sorumlu elektrik mühendisi olmayan tesislerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının sorumluluğunun kendilerine ait olacağı ve enerjilerinin TEDAŞ tarafından kesileceği bilinmelidir.

 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Çerçevesindeki Hizmetlerimiz ;

 

Mevcut yüksek gerilim tesislerinin denetlenerek, tesisin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksikliklerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve raporlanması,

Belirlenen işletme personelinin eğitiminin yaptırılması ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli talimatların öğretilmesi,

Manevra talimatı ve yüksek gerilim tek hat şemasının hazırlanması ve gerekli yerlere asılması,

Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durumun işverene bildirilmesi, var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması,

Yönetmeliklerle belirlenmiş olan bilgilendirici ve uyarıcı levhaların gerekli yerlere asılması,

İşletme sırasında ortaya çıkabilecek arıza açmalarının sonucunda açmanın değerlendirilerek gerekli manevraların yapılması,