Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Laboratuvar Tetkikleri

Anasayfa » Laboratuvar Tetkikleri

iş sağlığı

TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM – CBC)
– Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları,
– Hemogram 22 Parametre
TAM İDRAR TETKİKİ (TİT)
– Spot İdrar
– Böbrek ve idrar yolu hastalıkları,
KURŞUN -PB (KANDA)
– Mesleki maruziyet, toksisite semptomları.
– TIP-TÇT-21/ATOMIK ABSORPSIYON SPEKTROMETRI, 6800 SHIMADZU
HİPPÜRİK ASİT (İDRARDA)
– Kimyasal maddelere (toluen ve ksilen) maruziyetin araştırılması,
ALT / SGPT (ALANİN AMİNO TRANSFERAZ)
– Karaciğer Fonksiyon Testleri. Alanin-Amino-Transferaz
– TIP-TÇT-03/ROCHE COBAS 8000/Kinetik Enzimatik UV testi
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
– Karaciğer Fonksiyon Testleri. Alkalen-Fosfataz
– TIP-TÇT-05/ROCHE COBAS 8000/Kolorimetrik
GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ)
– Karaciğer Fonksiyon Testleri. Gama-Glutamil-Transferaz
– TIP-TÇT-10/ROCHE COBAS 8000/Enzimatik Kolorimetri
AST / SGOT (ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ)
– Karaciğer Fonksiyon Testleri. Aspartat-Amino-Transferaz
– TIP-TÇT-02/ROCHE COBAS 8000/Kinetik Enzimatik UV testi
ÜRİK ASİT (Kanda)
– Gut Hastalıkları
– TIP-TÇT-08/ROCHE COBAS 8000/Enzimatik Kolorimetrik
TOTAL KOLESTEROL
-Lipid metabolizma bozuklukları, ateroskleroz riskinin değerlendirmesi,
– TIP-TÇT-06/ROCHE COBAS 8000/Enzimatik Kolorimetrik
ALBUMİN
–  Böbrek Fonksiyon Testleri
– TIP-TÇT-04/ROCHE COBAS 8000/Kolorimetrik
TOTAL PROTEİN
–  Böbrek Fonksiyon Testleri
– TIP-TÇT-09/ROCHE COBAS 8000/Kinetik Enzimatik UV testi
KREATİNİN (Kanda)
–  Böbrek Fonksiyon Testleri
– TIP-TÇT-09/ROCHE COBAS 8000/Kinetik Enzimatik UV testi
SEDİMANTASYON
– Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar
HBs-Ag HEPATİT B TARAMASI
– Akut ve kronik hepatit B şüphesi,
– Kart Test Yöntemiyle Çalışılmaktadır.
ANTİ HBs-Ab TARAMASI
– Hepatit B immünite kazanma (aşılanma)
– Kart Test Yöntemiyle Çalışılmaktadır.
ANTİ HCV
– Akut ve kronik hepatit C
– Kaset Test Yöntemiyle Çalışılmaktadır.
KAN GRUBU
– Kan grupları ve Rh tiplendirmesi,
Anti HIV 1/2
– HIV Virüsü Tespiti.
– Kart Test Yöntemiyle Çalışılmaktadır.
FENOL (İDRARDA)
– Benzol ( Benzen ) ve fenoller, naftoller, homologları ve halojenli türevlerinin vücut üzerinde toksik etkilerinin tayini
BUN / ÜRE (KANDA)
– Kan Üre Azotu
PNÖMOKONYOZ FİLM OKUMA
ILO Sertifikasyon sistemine göre A ve B tipi okuyucu belgesine sahip okuyucular tarafından okuma yapılmaktadır.
BOĞAZ KÜLTÜRÜ
– Tonsilit, üst solunum yolu enfeksiyonları,
BURUN KÜLTÜRÜ
– Burun enfeksiyonları,
GAİTA KÜLTÜRÜ
Bağırsak enfeksiyonları,
GAİTADA PARAZİT ARANMASI
– Paraziter hastalıklar
NİKEL / Nİ (KANDA)
EL KÜLTÜRÜ