Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Hizmetlerimiz-2

Anasayfa » Hizmetlerimiz-2
A- SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil Sağlık Hizmetleri

Kurumumuz, Sağlık Bakanlığı Radyoloji ve Mikrobiyoloji Ruhsatlarına sahiptir. Ayrıca Mobil Sağlık Araçları Sağlık Bakanlığından Gezici Röntgen Sağlık AracıGezici Odyometri Tarama, Numune Alma ve Solunum Fonksiyon Testi Sağlık Aracı yetki belgelerine sahiptir.

PA Akciğer Grafisi

PA Akciğer Grafisi" answer="Kurumumuz, Sağlık Bakanlığından radyoloji ruhsatına sahiptir.

Akciğer Grafisi Raporu, Radyoloji Laboratuvarımızda Sağlık Bakanlığından onaylı Çalışma İzin Belgesine sahip, radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek sonuç raporuyla birlikte verilmektedir. Akciğer Grafileri Dijital Röntgen sistemiyle ILO Standartlarına uygun olarak çekilmektedir. Dijital Röntgen sistemi daha düşük radyasyon, sıfır tekrar çekim oranı, süratli görüntü oluşumu, yüksek görüntü kalitesi ve dijital kontrast ayarı, dijital arşivleme ve dijital görüntü transferi gibi avantajları sunmaktadır. Akciğer Film görüntüleri DICOM formatında dijital ortamında teslim edilerek arşivleme siteminde az yer kaplaması görüntüde hiçbir bozulma riski olmadan yıllardır ilk çekildiği kalitede saklama imkanı sağlamaktadır. Firmamızın teslim ettiği PA Akciğer grafileri görüntüleri kendi özel yazılımımız sayesinde, DICOM formatında bilgisayarınıza hiçbir program yüklemenize gerek kalmadan, her bilgisayarda görüntüleme ve görüntü üzerinde çalışabilme, görüntülerinin istenilen dijital kontrast ayarlarıyla birlikte değerlendirilmesi, yakın mercekle istenilen bölgelere zum yapılabilmesi ve tespit edilen herhangi bir kitlenin uzunluk, genişlik, yükseklik ölçümlerinin yapılabilmesi gibi birçok avantajı sunmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum Fonksiyon Testi" answer="Solunum Fonksiyon testinin klinik değer taşıması açısından, FVC (Forced vital capacity) ölçümünde ekspirasyon süresi en az 3 saniye çoğunlukla 6 saniye tutulmaktadır. Kişinin testte uyum sağlamasında zorlanması durumunda FVC manevrası en az üç kez tekrarlanarak en iyi değer sonuç olarak alınmaktadır.

Odyometri (İşitme Testi)

Odyometri (İşitme Testi) Açıklaması; 1. Odyometri tarama testlerinde 250-500-1000-2000-4000-6000 Hz frekanslarda hava yolu işitme eşikleri ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda kemik yolu işitme eşikleri tespit edilecektir.

2. Odyometri test sonucu Uluslararası Standart ISO 1999 ve Amerikan Ulusal Standardı ANSI S3-1 dikkate alınarak yapılacaktır.

3. İşitme kaybının derecesi Hava ve Kemik Yolu işitme eşikleri değerlerine göre; Normal - Çok Hafif - Hafif - Orta - İleri - Total İşitme Kaybı şeklinde tespit edilecektir.

4. İşitme kaybının nedeni Hava ve Kemik Yolu eşik değerlerine göre; İletim Tipi - Sensori-Neural Tip - Mix Tip İşitme Kaybı şeklinde tespit edilecektir.

EKG

- Elektrokardiyografi

Laboratuvar Hizmetleri

SıraTETKİK ADISıraTETKİK ADI
125- HİDROKSİ VİTAMİN D85İDRARDA FENİLGLİOKSİLİK ASİT
2ALA / AMİNOLEVULİNİK ASİT (İDRARDA)86İDRARDA MANDELİK ASİT
3ALBUMİN87İDRARDA METANOL
4ALP (ALKALEN FOSFATAZ)88İNSÜLİN ( AÇLIK)
5ALT / SGPT (ALANİN AMİNO TRANSFERAZ)89KABAKULAK / MUMPS (IG M)
6ALÜMİNYUM -AL (İDRARDA)90KABAKULAK / MUMPS (IGG)
7ALÜMİNYUM -AL (KANDA)91KADMİYUM (İDRARDA)
8AMİLAZ92KADMİYUM (Kanda)
9ANTİ - HBC IGG93KALSİYUM (Ca) (Serum)
10ANTİ - HBC IGM94KAN GRUBU 
11ANTİ  -TPO95KARDİYOLOJİK MUAYENE
12ANTİ CCP96KIZAMIK / RUBEOLA (IGG)
13ANTİ DS DNA97KIZAMIK / RUBEOLA (IGM)
14Anti HAV IgM (ELISA)98KOBALT
15ANTİ HBS-AB TARAMASI (ELİSA)99KOLANJİT, CA 19-9, MALİGNİTE.
16ANTİ HCV (Card Test)100KREATİNİN (İDRARDA)
17ANTİ HCV (ELİSA)101KREATİNİN (KANDA)
18ANTİ HIV 1/2 (CARD Test)102KROM (İDRARDA)
19ANTİ HIV 1/2 (ELİSA)103KROM (Serum)
20ARSENİK (İDRARDA)104KURŞUN -PB (KANDA)
21ARSENİK (Serum)105KURŞUN-PB (İDRARDA)
22ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) (NEFELOMETRİK)106LDL KOLESTEROL
23AST / SGOT (ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ)107LİPİD PROFİLİ
24B12 VİTAMİN (SİYANOKOBALAMİN)108LİTYUM (KANDA)
25BAKIR -CU (İDRARDA)109LUMBOSAKRAL GRAFİ
26BAKIR -CU (KANDA)110MAGNEZYUM -MG (Serum)
27BARYUM -BA (KANDA)111MAKİNA VE TEZGAH EKİPMANLARINDAN KÜLTÜRÜ
28BERİLYUM (KANDA)112MANDELİK ASİT
29BETA HCG- TOTAL HCG113MANGAN -MN (KANDA)
30BİLİRUBİN (DİREK)114MANGANEZ (KANDA)
31BİLİRUBİN (TOTAL)115MANGANEZ (Serum)
32BOĞAZ KÜLTÜRÜ116METHEMOGLOBİN
33Brucella  Aglütinasyon testi (Rose Bengal)117METİL HİPPÜRİK ASİT
34BUN (ÜRE NİTROJENİ, KAN)118METİL MALONİK ASİDEMİ
35BURUN KÜLTÜRÜ119NİKEL / Nİ (KANDA)
36BURUNDA MANTAR TARAMASI120NİKEL -Nİ (İDRARDA)
37CA  15-3121NİTRİT (İDRARDA)
38CA125 (KANSER ANTİJENİ 125)122ORTAM HAVA KÜLTÜRÜ
39CEA123PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ
40CİVA (İDRARDA)124PIHTILAŞMA ZAMANI ( APTT)
41CİVA (Serum)125PORFOBİLİNOJEN (PBG)
42CK (TOTAL KREAİNİN KİNAZ)126PORTÖR MUAYENESİ
43CK-MB (İMMÜOİNHİBİSYON)127POTASYUM (Serum)
44CRP ( C REAKTİF PROTEİN)128PROTOPORFİRİN
45ÇİNKO -ZN (İDRARDA)129PROTROMBİN ZAMANI TESTİ (PTZ)
46ÇİNKO -ZN (KANDA)130PSA (SERBEST)
47DAHİLİYE MUAYENESİ131PSÖDOKOLİNESTERAZ (SERUM)
48DEMİR - FE (Serum)132ROMATOİD FAKTÖR (RF) (KANTİTATİF)
49DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (SDBK)133SAĞLIK RAPORU
50Deri ve mukozada mantar aranması 134SEDİMANTASYON
51E GFR TTESTİ (KANDA)135SELENYUM
52EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ)136SERBEST T3 (ST3 / FT3)
53FENOL (İDRARDA)137SERBEST T4 (ST4 / FT4)
54FERRİTİN138SERVİKAL GRAFİ
55FLORİD139SİYANÜR (KANDA)
56FOLİK ASİT140SODYUM (Na) (Serum)
57FORMALDEHİT141SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)
58FOSFOR142T3 - TRİİYODOTİRONİN (KANDA) 
59GAİTA KÜLTÜRÜ143T4 TETRAİYODOTİRONİN (KANDA)
60GAİTADA PARAZİT ARANMASI144TAM İDRAR TETKİKİ (TİT, TAM İDRAR TAHLİLİ)
61GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ)145TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM - CBC)
62GLİKOZ (AKŞ/AÇLIK KAN ŞEKERİ)146TANSİYON ÖLÇÜMÜ
63GLİKOZ (TKŞ/TOKLUK KAN ŞEKERİ)147TCA (TRİKLORORASETİKASİT) (İDRARDA)
64GÖZDE DERİNLİK TESTİ148TCE (İDRARDA)
65GRİP AŞISI149TELLÜR (İDARDA)
66HAV IGG150TİTANYUM (KANDA)
67HAV TOTAL (IGM + IGG)151TOTAL KOLESTEROL
68HBA1C / HEMOGLOBİN A1C152TOTAL LİPİD
69HBS-AB (Card Test)153TOTAL METİLHİPPÜRİK ASİT
70HBS-AG HEPATİT B TARAMASI154TOTAL PROTEİN
71HBS-AG HEPATİT B TARAMASI (ELİSA)155TOTAL PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)
72HDL KOLESTEROL156TRİGLİSERİD
73HEKİM MUAYENESİ157TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON, S-TSH)
74HEKZANDİON 2,5 / HEXANDİON (İDRARDA) 158UYUŞTURUCU PANELİ
75HEPATİT A TARAMASI159ÜRE
76HEPATİT B AŞISI160ÜRİK ASİT (İDRARDA)
77HİDROKSİPİREN (İDRARDA )161ÜRİK ASİT (KANDA)
78HİPPÜRİK ASİT (İDRARDA)162VANADYUM (KANDA)
79HLA B27163VDRL-RPR (SİFİLİZ) (SERUM)
80HOMA-IR İNSÜLİN164VİTAMİN B2 (RİBOFAVİN)
81HOMOSİSTEİN165VİTAMİN D3
82IGG İNDEKSİ166VLDL KOLESTEROL
83IgM (Türbidimetrik)167VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG G)
84İDRAR MİKROSKOPİSİ168VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG M)
B-      İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

TESİS ÇALIŞMA ALANI GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ (SOP 14)

 • Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda gürültü ölçümlerinin yapılması.
 • Ölçülen değerlerin tesis yerleşim planı üzerinde gösterilmesi.
 • Tesis çalışma alanı gürültü ölçümleri İSGÜM yeterlik belgesi kapsamında yer almaktadır.

GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜMLERİ (TS2607 ISO 1999:2005)

Tesisinizde tarafınızca belirlenmiş çalışanların üzerine takılacak olan cihaz ile 8 saatlik gürültü maruziyetinin ölçülmesi.

- Ölçülen değerlerin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi.

- Gürültü Maruziyeti ölçümleri  İSGÜM yeterlik belgesi kapsamında yer almaktadır.

ÇALIŞMA ORTAMI TOZ (SOLUNABİLİR VEYA TOPLAM) ÖLÇÜMLERİ (MDHS 14/3)

 • Tesiste belirlenen noktalarda solunabilir veya toplam toz ölçümlerinin yapılması.
 • Ölçülen değerlerin ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi ve tesis yerleşim planı üzerinde gösterilmesi.
 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

KİŞİSEL TOZ (SOLUNABİLİR VE TOPLAM TOZ) MARUZİYETİ ÖLÇÜMLERİ (MDHS 14/3)

 • Tesiste tarafınızca belirlenmiş çalışanların üzerine takılacak olan cihaz ile solunabilir/toplam toz maruziyetinin ölçülmesi.
 •  Ölçülen değerlerin ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi.
 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

AYDINLATMA DÜZEYİ ÖLÇÜMLERİ (COHSR-928-1-IPG-039)

 • Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda aydınlatma düzeyi ölçümlerinin yapılması ve tesis yerleşim planı üzerinde gösterilmesi.
 • Ölçülen sonuçlarının ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında değerlendirilmesi.
 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

TERMAL KONFOR (HEAD TEST) ÖLÇÜMLERİ (SICAKLIK, NEM, HAVA AKIM, BASINÇ)

 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

El-Kol(TS EN ISO 5349-1ve5349-2) veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri (TS ISO2631-1,TS EN1032+A1)

 • Tesiste tarafınızca belirlenmiş çalışanların üzerine takılacak olan cihaz ile El
 • Kol veya tüm Vücut titreşim maruziyetinin ölçülmesi.
 • Ölçülen sonuçlarının mevzuat kapsamında değerlendirilmesi.
 • El Kol titreşim ölçümleri İSGÜM yeterlik belgesi kapsamında yer almaktadır. 

MAKİNE VE EKİPMANLARIN TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ VE RAPORLANDIRILMASI

Tesis alanı içerisinde yer alan makine ve ekipmanların titreşim ölçümlerinin yapılması.

Makine ve ekipmanlara ait titreşim ölçümleri akreditasyon kapsamımızda yer almamaktadır.

ELEKTROMANYETİKALAN ÖLÇÜMLERİ VE RAPORLANDIRILMASI

 • Tesis alanı içerisinde elektromanyetikalan ölçümlerinin yapılması ve raporlandırılması.

GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLANMASI

 • Tesiste gerçekleştirilen tesis gürültü ölçümleri sonuçlarının yerleşim planı üzerinde gösterilip değerlere göre renklendirilerek haritalandırılması.

TOZDA ÖZEL MADDE TAYİNİ

 • Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda/kişilerde özel toz örneklemesinin yapılması.
 • Örnekleme yapılan toz numunelerinin analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi.
 • İSGÜM Yeterlik belgesi kapsamında yer almamaktadır. 

KİMYASAL MADDE ÖLÇÜMÜ(ASTM 4490 - 96)

 • Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda kolorimetrik yöntem ile (Toluen, Ksilen, Aseton vb.) bir paremetre kimyasal madde ölçümlerinin yapılması.
 • Ölçülen değerlerin ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi.
 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

ORTAM HAVASI GAZ ÖLÇÜMLERİ (ASTM 4490-96)

 • Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda kolorimetrik yöntem ile CO2, CO, NOx, gazları ölçümlerinin yapılması.
 • Ölçülen değerlerin ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi
 • İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

ORTAM HAVASINDA KİMYASAL MADDE ÖRNEKLEMESİ VE ANALİZİ

Tesis çalışma alanı içerisinde belirlenen noktalarda uçucu organik ve inorganik buharlar için absorban/silika tüp ile örnekleme yapılması.

Örnekleme yapılan tüplerin ayrıştırmalı olarak analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi.

İSGÜM Yeterlik belgesi kapsamında yer almamaktadır.

Bu hizmet İSGÜM yeterlik belgesine sahip tedarikçi laboratuvar tarafından gerçekleştirilecektir.

C- PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

ELEKTRTİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrik Topraklama Ölçümü; 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 61557-5 standardında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi; 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Standart İşletme Talimatında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır.

PARATONER ÖLÇÜMÜ

Paratoner Ölçümü; 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Aktif Paratoner Şartnamesi ile TS EN 62305-1 standardında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır.

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ (KAZAN-KOMPRESÖR VB.)

Basınçlı Kapların Periyodik Test Ve Kontrolü (Kazan-Kompresör Vb.); Buhar Kazanı; 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. - Kompresör; 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

HİDROFOR PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile  TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

 

KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.   

BOYLER PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

- 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

GENLEŞME TANKI TEST VE KONTROLÜ

-22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

 

 

BUHAR KAZANI VE KIZGIN SU KAZANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

- 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

KALORİFER KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

- 22.01.2007 tarihli, 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 31.12.2012 tarihli, 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 12952-1 ve TS EN 12952-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

 

FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO 11662-1, TS ISO 9927-1, TS ISO 8566-2, TS ISO 8566-3, TS ISO 8566-4, TS ISO 8566-5, TS ISO 4309 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

PERGEL VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO 11662-1, TS ISO 9927-1, TS ISO 8566-2, TS ISO 8566-3, TS ISO 8566-4, TS ISO 8566-5, TS ISO 4309 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

LİFT PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 10116, TS ISO 11662-1, TS ISO 9927-1, TS ISO 8566-2, TS ISO 8566-3, TS ISO 8566-4, TS ISO 8566-5, TS ISO 4309 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

CARASKAL PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

YÜK PLATFORMU PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile  TS ISO 4309 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

TRANSPALET PERİYODİK KONTROLÜ

- 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 1757-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

HAVALANDIRMA TESİSATI KONTROL RAPORU

- Tesiste bulunan havalandırma menfezlerinde hava akım hızı ölçümlerinin yapılması ve havalandırma debisinin hesaplanması

İŞ EKİPMANLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

 

D-     ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

 1. Resmi Onay: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı resmi onayı alınarak hizmet verilmektedir. 
 2. Rehberlik: - İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene rehberlik edilmektedir. -İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı ve mail olarak bildirilmektedir. -İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmaktadır. -İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulmaktadır. 
 3. Risk Analizi Hazırlama: 6331 sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında işverenin oluşturduğu ekipte yer alarak İşyeri Risk Analiz Raporu hazırlanmasında yer alınmaktadır. 
 4. Acil Durum Eylem Planı Hazırlama: 6331 sayılı İş Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılması ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesi izlenerek kontrol edilmektektedir. 
 5. Yıllık Çalışma Ve Eğitim Planının Hazırlanması: 6331 sayılı İş Kanunu gereği firmaya ait çalışmaların ve çalışanlara yönelik eğitimlerin yıl içerisindeki aylara göre dağılımları, tarihleri ve içerikleri belirlenmektedir. 
 6. Eğitimler: 6331 sayılı İş Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan konu ve sürelerde bütün çalışanlara eğitimleri verilecektir. 
 7. Çalışma ortamı gözetimi: Çalışma ortamının gözetimi yapılacak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümler planlanarak uygulamaları kontrol edilmektedir. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılarak, bu konuda işverene önerilerde bulunularak, uygulamaları takip edilecektedir. 
 8. Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması: 6331 sayılı İş Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ek.2 de belirtilen Yıllık Değerlendirme Raporu yılsonunda hazırlanmaktadır. 
 9. Denetim Raporu: Çalışma sahasının İSG mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve mevcut durumun işverene aktarılması için düzenli olarak denetim raporları hazırlanmakta, Noter ya da Çalışma Bakanlığınca onaylı İSG tespit ve öneri defterine gerçekleştirmiş olduğu saha denetimleri sonucu belirlenen uygunsuzları yazarak işveren bilgilendirilmektedir.  
 10. İşyeri Kural ve Talimatlarının Hazırlanması: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerinde uyulması gerekli kuralları belirlenerek, işyerine ait makine, teçhizat, ziyaretçi vb. için talimatlar hazırlanmaktadır.
 11. İSG Kurulu: 50 nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı İSG kurulunun ayda bir defa toplanmasını sağlayarak ve diğer üyeler ile birlikte üye sıfatıyla toplantıya katılmaktadır.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Resmi Onay:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme ataması yapılmaktadır.

2. Reçete Yazma: İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme atamasına işveren onay vermesiyle reçete yazım yetkisi alınmaktadır.

3. Rehberlik: - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapılmaktadır. - İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunulmaktadır. - İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunulmaktadır. - İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılarak, işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri dikkate alınacak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için firma adına araştırmalar yapılarak bu araştırma sonuçları rehberlik faaliyetlerinde dikkate alınmaktadır. - Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunulmaktadır. - İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmaktadır. - İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı veya mail olarak olarak bildirilmektedir.

4. İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri: Çalışan personelinizin gerekli tetkikleri mevcut olduğu durumlarda çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi yapılmaktadır.

5. Sağlık gözetimi: Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanlar bilgilendirilmektedir. - Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda periyodik muayene tekrarlanmaktadır. - Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı tespit edilerek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılması planlanacak işverenin onayına sunularak alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesi yapılmaktadır. - Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışılarak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapılmaktadır.

6. Saha çalışması: İş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma sahasının İSG mevzuatına uygunluğu denetlenerek, Noter ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylı İSG tespit ve öneri defterine gerçekleştirmiş olduğu saha denetimleri sonucu belirlenen uygunsuzları yazarak işveren bilgilendirilmektedir.

7. Eğitimler: 6331 sayılı İş Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bütün çalışanlara bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen, ergonomi vb. eğitimler verilecek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılması sağlanmaktadır.

8. Risk Değerlendirilmesi: Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alınarak, bilgilendirilecek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alınmaktadır.

9. İSG Kurulu: 50 nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde İşyeri Hekimimiz İSG kuruluna diğer üyeler ile birlikte üye sıfatıyla İSG Kurulunda yer alınmaktadır."]

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personeli İstihdamı Hizmet Açıklaması;Diğer Sağlık Personeli Sözleşmelerindeki süre hesaplamaları; 18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen sürelerden hesaplanmaktadır. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

E-      ÇEVRE ÖLÇÜM VE DANIŞMALIK HİZMETLERİ

ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

içerik alanı