Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Tehlikeyi Kaldırmak için Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri

Tehlikeyi Kaldırmak için Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri

 

 
MAKİNALARDA ALINMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİR VE ÖNLEMLERİ

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

I. GENEL
1.0 Makine tasarlanırken, imal edilirken, talimatla hazırlanırken, makinenin normal kullanım koşulları dışında, kullanılabileceği diğer koşullar da dikkate alınmış mı? 1.1.2.c
1.2 Diğer kullanım koşulları bir risk oluşturacaksa, makine bu tür kullanımların engelleneceği biçimde tasarlanmış mı? 1.1.2.c
1.3 Makinenin kullanılmayacağı durumlar için yaşanan deneyimlerin ışığında kullanıcının dikkati çekilmiş mi? 1.1.2.c
1.4 Ergonomik prensipler dikkate alınarak, operatörün rahatlığı, daha az yorulması, psikolojik gerilimlerin en aza indirilmesi sağlanmış mı? 1.1.2.d
1.5 Makine tasarımlanırken ve imal edilirken, operatörün kullanacağı koruyucu ekipman (ayakkabı, eldiven vb.) nedeniyle maruz kalacağı kısıtlar dikkate alınmış mı? 1.1.2.e
1.6 Makine ile birlikte, risksiz olarak ayar, bakim ve işletme yapılabilmesi için gerekli, kalıcı özel ekipman ve aksesuarlar da sağlanmış mı? 1.1.2.f
1.7 Makinenin imalatında kullanılan malzemeler veya makinenin kullanımı sırasında kullanılan veya ortaya çıkan ürünler kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturuyor mu? 1.1.3
1.8 Sıvıların kullanıldığı makinelerde, dökülme, kullanma, geri kazanma veya drenaja ilişkin oluşabilecek riskler göz önüne alınarak tasarım yapılmış mı? 1.1.3
1.9 Aydınlatma sıkıntı oluşturabilecek gölgeler, gözleri rahatsız edecek parlama ve yanıp sönmeler yaratıyor mu? 1.1.4
1.10 Sıklıkla muayene edilmesi gereken iç parçalar ile ayar ve bakım bölgeleri için uygun aydınlatma sağlanmış mı? 1.1.4
1.11 Makine emniyetli ve hasar görmeyecek şekilde depolanabilecek biçimde paketlenmiş veya tasarlanmış mi? (yeterli denge, özel destekler vb.) 1.1.5
1.12 Makine taşınmasını kolaylaştıracak şekilde tasarımlanmış mı? 1.1.5
1.13 Bu tur donanımın (gözlü cıvata vb.) takılabilmesine uygun tasarımı var mı? 1.1.5
1.14 Makine veya ekipman el ile taşınmayacaksa, kolaylıkla taşınabilir mi? 1.1.5
1.15 El ile taşınmayacaksa, güvenlik içerisinde tutulup taşınabilmesi için gerekli eklentiler (tutamak vb.) var mı?( 1.1.5
1.16 Kendileri hafif bile olsa, tehlike oluşturabilecek (şekil, malzeme vb. nedenlerle) takım ve/veya makine parçalarının taşınması için özel düzenekler var mı? 1.1.5

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

II. KONTROLLER
2.0 Kontrol sistemleri tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önleyecek şekilde, emniyetli ve güvenilir olarak tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.2.1
2.1 Kontrol sistemleri tasarlanırken, mantık hatalarının tehlikeli durumlara neden olmaması sağlanmış mı? 1.2.1
2.2 Kontrol cihazları net olarak görülüp ayırt edilebilir mi? 1.2.2
2.3 Kontrol cihazları, makine üzerine, herhangi. bir ikilem ve karışıklığa neden olmayacak, zaman kaybı yaratmayacak ve operasyonların güvenli yürütülmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiş mi? 1.2.2
2.4 Kontrol cihazları öngörülen gerilmelere dayanacak şekilde imal edilmiş mi? (Acil durdurma butonların yüksek yüklere maruz kalabileceğine özellikle dikkat edilmelidir.) 1.2.2
2.5 Bir kontrol birden fazla farklı işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış imal edilmiş ise, yani her hareketin tek bir karşılığı yoksa (klavyeler vb.), yapılacak hareket acık olarak tanımlanmış ve gerektiğinde doğrulamaya tabi tutulmuş mu? 1.2.2
2.6 Kontrollerin yerleşimi, hareketi ve operasyona dayanımı, yapılması öngörülen hareketle uyumlu mu, ergonomik prensipler dikkate alınmış mı? Gerekli olan veya gerekli olabileceği öngörülen kişisel korunma ekipmanları (eldiven, ayakkabı vb.) dikkate alınmış mı? 1.2.2
2.7 Makineye, güvenlikli bir operasyon için gerekli göstergeler (kadranlı gösterge, sinyal vb.) takılmış mı, operatör bulunduğu yerden bu göstergeleri okuyabiliyor mu? 1.2.2
2.8 Operatör bulunduğu kontrol noktasından, tehlike bölgelerinde tehlikeye maruz kimsenin olmadığından emin olabiliyor mu? 1.2.2
2.9 Bu mümkün değilse, kontrol sistemi makinenin harekete geçmek üzere olduğu her an, sesli ve/veya görüntülü uyarı sinyalleri verecek şekilde tasarlanmış imal edilmiş mi? 1.2.2
2.10 Gerektiğinde, tehlikeye maruz kişi, makinenin harekete geçmesini hızla önlemek için gerekli zaman ve araçlara sahip olacak mı? 1.2.2
2.11 Makinenin durdurma butonu başlatma butonuna göre öncelikli mi? 1.2.4
2.12 Acil durdurma butonuna komut verildiğinde, bu komutu iptal eden bir işlem devreye girene kadar, makine kilitleniyor ve kilitlendiği konumda kalıyor mu? 1.2.4

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

2.13 Karmaşık makinelerde birlikte çalışmak üzere tasarlanmış makine veya parçalarında, acil durdurma da dahil, tüm durdurma kontrolleri, yalnızca makineyi değil, tehlike yaratabilecek tüm hareketleri durdurabiliyor mu? 1.2.4
2.14 Makineyi durdurma komutu verildiğinde, makinenin durmasını engelleyecek bir durum oluşuyor mu? 1.2.4
2.15 Güç kaynağı bir kesinti sonrası devreye girdiğinde, makine beklenmedik bir anda çalışmaya başlayabilir mi? 1.2.6
2.16 Enerji kesildiğinde, makinenin hareketli bir parçası veya makineye bağlı bir parça düşüyor veya ileriye doğru fırlıyor mu? 1.2.6
 1. MEKANİK KAZALAR

 

3.0 Makinenin veya onun öngörülen montajının şekli veya yerleşimi yeterli dengeyi sağlayamıyorsa, uygun ankraj yapılmış ve bunlar talimatlarda açıklanmış mı? 1.3.1
3.1 Makinenin parçaları ve bağlantılar, imalatçı tarafından öngörülen çalışma koşullarında oluşacak gerilmelere dayanıklı mı? 1.3.2
3.2 Kullanılan malzeme, yorulma, yaşlanma, aşınma ve korozyon durumları dikkate alınarak mı seçilmiş? 1.3.2
3.3 Güvenlik nedeniyle yapılacak olan muayenelerin tür ve periyotları imalatçı tarafından tanımlanmış, gerekiyorsa, aşınmaya maruz parçalar ve bunların değiştirilme kriterleri belirtilmiş mi? 1.3.2
3.4 Alınan önlemlere rağmen, her zaman kırılma riski taşıyan hareketli parçalar (örneğin taşlama tasları) kırıldıkları zaman çevreye zarar vermeyecek biçimde bağlanmış ve yerleştirilmiş mi? 1.3.2
3.4 Özellikle yüksek basınçlı akışkanlar taşıyan esnek veya esnek olmayan borular, öngörülen içve dış gerilmelere dayanıklı mi? Bu boruların bağlantısı sağlam mı? Dışardan gelebilecek her türlü görülme ve burulma nedenlerine karşı önlemleri alınmış mı? 1.3.2
3.5 Düşen veya hareket eden parçalara (iş parçası, takımlar, talaş vb.) karşı önlemler alınmış mı? 1.3.3
3.6 Makinenin erişilebilir parçaların, yaralanmalara neden olacak keskin köşeleri, sert açıları ve kaba yüzeyleri yok edilmiş mi? 1.3.4
3.7 Makinenin çalışması sırasında, farklı koşullar (hız, enerji vb.) gerekiyorsa, bu değişkenlerin seçilmesi ve ayarlanması güvenlik ve güvenilirlik içinde yapılabiliyor mu? 1.3.6
3.8 Hareketli parçalar tehlike oluşturmayacak biçimde tasarlanıp takılmış mı? 1.3.7

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

3.9 Tehlikenin kaçınılmaz olduğu durumlar var ise, bu durumlar için muhafaza ve koruyucu elemanlar kullanılmış mı? 1.3.7
3.10 Hareketli parçaların kilitlenmemesi (blokaj) için önlemler alınmış mı? 1.3.7
3.11 Önlemlere rağmen kilitlenme olması durumunda, özel koruma ekipman veya takımları kullanılabiliyor mu? 1.3.7
3.12 Kilitlenmenin güvenlik içerisinde nasıl çözüleceği el kitabımda belirtilmiş mi ve mümkünse makine üzerine işaretler konmuş mu? 1.3.7
3.13 Hareketli parçaların oluşturacağı risklere karşı kullanılan muhafaza ve koruyucu ekipmanlar riskin türüne uygun seçilmiş mi? 1.3.8
IV. MUHAFAZA VE KORUNMA ARAÇLARI
4.0 Konstrüksiyon sağlam mi? 1.4,1
4.1 İlave riskler getirme olasılığı var mı? 1.4.1
4.2 Tehlike bölgesinden mesafesi uygun mu? 1.4.1
4.3 Üretim prosesinin izlenmesini engeller mi? (1.4.1) Makinede yapılan esas işlerin yürütülmesi sırasında, montaj ve/veya takım değiştirme ve bakım-onarım faaliyetleri, mümkün ise muhafaza ve korunma araçları sökülmeden yapılabiliyor mu? 1.4.1
4.4 Sabit muhafazalar yerlerine siki tutturulmuş mu? 1.4.2.1
4.5 Yerlerinden ancak el aletleri kullanılarak mı sökülebiliyor? 1.4.2.1
4.6 Tip A hareketi muhafazalar (Açık oldukları zaman da hareketli parçanın çalışabileceği
durumlar):

 • Açık oldukları zaman, mümkün olduğu kadar makineye bağlı kalıyorlar mı?
 • Hareketli parçalar üzerinde çalışılırken, bunların harekete geçmelerini engelleyecek bir
  kilitleme mekanizması var mı ve muhafaza açıldığında hareketli parcayı durduracak
  komutun verilmesi sağlanıyor mu?

 

1.4.2.2

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

4.7 Tip B hareketli muhafazalar (Acık oldukları zaman hareketli parçanın çalışmayacağı
durumlar):

 • Hareketli parçalar operatör tarafından ulaşılabilecek mesafede çalıştırılabiliyor mu?
 • Ayarları yalnızca, bir takım, anahtar vb. kullanılarak ve isteğe bağlı mı yapılabiliyor?
 • Hareketli parçaların bir elemanının olmaması veya arızalanması onların çalışmaya başlamasına engel oluyor veya çalışır durumda ise durduruyor mu?
1.4.2.2
DİĞER TEHLİKELER
5.0 Makine elektrik enerjisi ile çalışıyorsa, şebekenin tasarımı, konstrüksiyonu ve döşenmesi elektrikten kaynaklanabilecek bütün tehlikeleri önleyebilecek nitelikte mi? 1.5.1
5.1 Makinenin tasarım ve konstrüksiyonu tehlikeli olabilecek elektrostatik yük birikmesini önleyecek ve/veya statik elektriği boşaltacak donanımı içerecek bicimde mi? 1.5.2
5.2 Makine elektrik dişi bir güç kaynağıyla (hidrolik, pnomatik, termal vb.) çalışıyorsa, tasarım ve konstrüksiyon bu kaynakların neden olabileceği potansiyel tehlikeleri önleyecek biçimde mi? 1.5.3
5.3 Belirli bazı parçaların (rakor vb.) bağlanması veya yeniden bağlanması sırasında yapılacak hataların risk potansiyeli içermeleri söz konusu ise, bu risk potansiyelleri parçanın tasarımı sırasında ortadan kaldırılmış mı? 1.5.4
5.4 Tasarım ile ortadan kaldırılamayan risk potansiyelleri ile ilgili bilgilere parça üzerinde yer veriliyor mu? 1.5.4
5.5 Aynı bilgiler hareketli parçalar ve/veya bunların rakorlarına, hareketin yönünün bilinmesi bir riski engelleyecek ise, konmuş mu? Gerekli diğer ilave bilgilere talimatlarda yer verilmiş mi?

 

1.5.4
5.6 Hatalı bir bağlantının bir risk kaynağı olması durumunda, yanlış akışkan bağlantıları, elektrik bağlantıları da dahil, tasarım ile giderilmiş mi? Tasarım ile giderilmemesi durumunda borular, kablolar vb. ve/veya bağlantı blokları üzerinde bilgilere yer verilmiş mi? 1.5.4

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

5.7 Çok sıcak veya soğuk parçaların fırlaması riski önlenmiş mi? 1.5.5
5.8 Bir risk varsa bunu önlemek, önlemek teknik olarak mümkün değilse, tehlike yaratmayacak duruma getirmek için gerekli adımlar atılmış mi? 1.5.5
5.9 Tasarım ve konstrüksiyon, makinenin kendisinin veya makine tarafından üretilen veya kullanılan gazlar, sıvıların, buharın veya diğer malzemelerin oluşturacağı bütün yangın veya aşırı ısınma risklerini önleyecek nitelikte mi? 1.5.6
5.10 Tasarım ve konstrüksiyon, makinenin kendisinin veya makine tarafından üretilen veya kullanılan gazların, sıvıların, tozların, buharın veya diğer malzemelerin oluşturacağı bütün patlama risklerini önleyecek nitelikte mi? 1.5.7
5.11 Bunun için imalatçı tarafından aşağıdaki adımlar atılmış mı:

 • Tehlikeli ürün konsantrasyonlarının önlenmesi
 • Patlama potansiyeli taşıyan atmosferin tutuşmasının önlenmesi
 • Olması muhtemel patlamaların, gevreye zarar vermemeleri için önlem alınması
 • Eğer imalatçı makinenin patlama potansiyeli olan atmosferik ortamlarda çalışacağını önceden görüyorsa, aynı önlemleri almış mı?
 •  Makinenin parçaları olan elektrikli ekipmanlar, eğer patlama riskleri var ise, yürürlükteki
  özel direktiflere uygun mu?
1.5.7
5.12 Makine titreşimden kaynaklanan risklerin en düşük seviyeye indirilmesini sağlayacak teknik önlemlere sahip olacak ve titreşimleri kaynağında azaltacak biçimde tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.5.9
5.13 Makina, radyasyon yayınımını çalışması için yeterli sınırlarda tutacak ve maruz personel üzerindeki etkisi olmayacak veya tehlikesiz düzeyde olacak biçimde tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.5.10
5.14 Makina, çalışması diş radyasyondan etkilenmeyecek biçimde tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.5.11

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

5.15 Lazer ekipman kullanılıyorsa, aşağıdaki önlemler dikkate alınmış mı:

 • Makina üzerindeki lazer ekipman, rastlantısal radyasyonu önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi?
 • Makina üzerindeki lazer ekipman, etkili (efektif) radyasyon, yansıma veya difüzyonla ortaya çıkan radyasyon ve ikincil radyasyon sağlığı etkilemeyecek şekilde korunmuş mu?
 • Makina üzerindeki lazer ekipmanın gözlenmesi ve ayan için kullanılan optik ekipman, lazer ısınlarının tehlike oluşturmasına engel olacak şekilde seçilmiş mi?
1.5.12
5.16 Makina, ortaya çıkan gazlar, sıvılar, toz, buhar ve diğer atıklardan kaynaklanan riskleri önleyecek biçimde tasarlanmış, imal edilmiş ve/veya donatılmış mı? 1.5.13
5.17 Bir zararın ortaya çıkması durumunda, makine üzerinde bahsedilen maddeleri tutacak ve/veya tahliye edecek ekipman bulunuyor mu? 1.5.13
5.18 Makina üzerinde, kişilerin hareket edecekleri veya ayakta duracakları bölümler, kaymayı, sendelemeyi, bu bölümlerde veya bu bölümlerden düşmeyi engelleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.5.13
5.19 Makina kişilerin içerisinde kapalı kalmasını önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş veya donatılmış mı? Bunun mümkün olmadığı durumlarda, yardım çağrılabilmesi sağlanmış mı? 1.5.14
VI. BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ
6.0 Ayar, yağlama ve bakım noktaları tehlike bölgesinin dışında mı? 1.6.1
6.1 Ayar, bakım, onarım, temizleme ve servis operasyonları, makine duruşa geçtiğinde yapılabilir özellikte mi? 1.6.1
6.2 Teknik nedenlerle, yukarıdaki koşulların biri veya daha fazlası sağlanamıyorsa, bu işlemler risk olasılığı olmadan yapılabiliyor mu? 1.6.1
6.3 Otomatik makinelerde ye gerekiyorsa diğer makinelerde, imalatçı tarafından, arıza arama bulma (diagnostik) cihazının makineye bağlanabilmesi sağlanmış mı? 1.6.1
6.4 İmalatın değişmesi veya kazaya yol açabilecek aşınma gibi nedenlerle, otomatik makinelerde sık değiştirilmesi gereken komponentler, güvenlik içerisinde ve kolaylıkla yerinden çıkarılıp değiştirilebiliyor mu? 1.6.1

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

6.5 Bu tur komponentler ile ilgili işlemler yapılırken, imalatçının belirttiği operasyona uygun olarak, gerekli teknik araçlar (takımlar, ölçme aletleri vb.) kullanılabiliyor mu? 1.6.1
6.6 İmalatçı, makine üzerinde üretim, ayar ve bakim işlemleri için ulaşılması gereken her yere ulaşılabilmesi için gerekli araçları (merdiven, basamak, kedi yolu vb.) sağlamış mı? 1.6.2
6.7 Makinenin tümü, her turlu enerji kaynağından izole edilmiş mi? 1.6.3
6.8 Kullanılan izolatörler açık olarak tanımlanmış mı? 1.6.3
6.9 Enerji bağlantılarının çevredekiler için risk yaratması durumunda, izolatörler kilitlenebiliyor mu? (NOT: Makinenin elektrik bağlantısı bir priz ile sağlanamıyorsa, fişin prizden çekilmesi yeterli sayılmalıdır.) 1.6.3
6.10 Bir operatörün erişmiş olduğu her hangi bir noktadan enerjinin hala kesik olduğunu kontrol edemeyeceği durumlarda da, izolatörler kilitlenebiliyor mu? 1.6.3
6.11 Enerjinin kesilmesinden sonra, makine devrelerinde kalan veya biriken her turlu enerji,
çevredeki insanlara zarar vermeden boşaltılabiliyor mu?
1.6.3
6.12 Yukarıdaki isteklere bir istisna olarak, parçaları tutacak, bilgileri muhafaza edecek, iç aydınlatmayı sağlayacak vb. belirli bazı devreler enerji kaynaklarına bağlı kalabilirler. Bu gibi durumlarda operatörün güvenliği için belirli adımlar atılmış mi? 1.6.3)
6.13 Makina, operatör müdahalesini sınırlandıracak biçimde tasarlanmış, imal edilmiş ve donatılmış mi? 1.6.4
6.14 Eğer operatör müdahalesi zorunlu ise, bu müdahalenin kolay ve güvenlik içerisinde yapılabilir olması sağlanmış mı? 1.6.4
6.15 Makina, iç parçalar üzerinde birikmiş tehlikeli malzemelerin, içeri girmeden temizlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 1.6.5
6.17 Gerekli her turlu blokaj önleme işlemleri dışarıdan yapılabiliyor mu? 1.6.5
6.18 Eğer makinenin içine girilmesi kesinlikle önlenemiyorsa, imalatçı, temizliğin en az tehlike
ile yapılabilmesini sağlayacak önlemleri makinenin imalatı sırasında almış mı?
1.6.5

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

VII. GÖSTERGELER
7.0 Makineyi kontrol etmek için gerekli olan enformasyon açık ve kolay anlaşılabilir nitelikte mi? 1.7.0
7.1 Bu enformasyon operatöre aşırı yük getirmeyecek özellikte mi? 1.7.0
7.2 Başında nezaretçi bulunmayan makinelerin çalışmasında oluşacak hataların, maruz kişilerin sağlık ve güvenliğini riske sokması durumu oluştuğunda, makine üzerinde devreye girecek sesli veya ışıklı uyarı cihazları bulunmakta mı? 1.7.0
7.3 Makine üzerinde uyarı cihazları (sinyal vb.) varsa, bunlar açıkça ve kolaylıkla algılanabilir nitelikte mi? 1.7.1
7.4 Operator bu tür uyarı cihazlarının her zaman çalışır durumda olduğunu kontrol edebiliyor mu? 1.7.1
7.5 Renkler ve güvenlik sinyalleri ile ilgili özel direktiflerin isteklerine uyulmuş mu? 1.7.1
7.6 Alınan bütün önlemlere karsın giderilemeyen riskler veya açıkça belli olmayan potansiyel riskler (örnek: elektrik panoları, radyoaktif kaynaklar, hidrolik devre tahliyesi, görünmeyen bir bölgedeki tehlike vb.) varsa, imalatçı bunlarla ilgili uyarıları sağlamış mı? 1.7.2
7.7 Bu tür uyarılar kolay anlaşılabilir resimler ve/veya makinenin kullanılacağı ülkenin dillerinden biriyle, istenmesi durumunda operator tarafından bilinen dillerden biriyle mi yazılmış? 1.7.2
7.8 Makinenin tümünde en azından aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmez biçimde yer alıyor mu?

 • İmalatçının adi ve adresi
 • CE işareti
 • Seri veya tip tanımı
 • Varsa, seri numarası
 • İmal yılı
1.7.3
7.9 Ayrıca, eğer makinenin patlama potansiyeli olan atmosferik ortamda çalışması öngörülmüşse, bu durum makine üzerinde belirtilmiş mi? 1.7.3
7.10 Makinenin güvenli kullanımı ve tipiyle ilgili tüm bilgiler de (belirgin bazı donen parçaların maksimum hızı, bağlanabilecek en büyük çap, maksimum ağırlık vb.) makine üzerinde yer alıyor mu? 1.7.3
7.11 Kullanım sırasında bir makine parçası lift ile alınacaksa, bu parçanın ağırlığı okunaklı, silinmez ve açıkça belirtilmiş mi? 1.7.3

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

7.12 Aynı bilgiler değiştirilebilir ekipman üzerinde de bulunuyor mu? 1.7.3
7.13 Her makinenin yanında, en azından aşağıdaki bilgileri içeren talimatlar var mı? Seri numarası dışında, makinenin işaretlenmesi için kullanılan tüm bilgiler (bkz. 1.7.3) ile bakim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli ek bilgiler (ithalatçının, tamircinin adresi vb.). 1.7.4.a
7.14
 • Operatörün bulunacağı iş istasyonu/istasyonları:
 • Güvenlik talimatları:
 • Devreye alma,
 • Kullanım,
 • Makinenin ve ayrı ayrı ve düzenli bir biçimde taşınacaksa diğer parçaların ağırlıkları,
 • Montaj, demontaj,
 • Ayar,
 • Bakim (servis ve tamir),
 • Gerekiyorsa, eğitim talimatları,
 • Gerekiyorsa, makineye bağlanması muhtemel takımların temel özellikleri
 • Gerekli görülüyorsa, talimatlarda makinenin hangi yollarla kullanılmayacağına da dikkat çekilmiş mi?
1.7.4.a
7.15 Talimatlar imalatçı veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisi tarafından, Birliğin resmi dillerinden biriyle yazılmış mı? 1.7.4.b
7.16 Devreye alınan bir makinenin talimatları, hem makinenin devreye alınmış olduğu ülkenin dilinde, hem de orijinal haliyle var mi? 1.7.4.b
7.17 İmalatçı veya Birlik içerisindeki temsilcisi tarafından, makinenin bakım onarımı için yetişmiş bir eleman atanması durumunda, bakım onarım talimatları bu kişinin anlayacağı, Birlik resmi dillerinden birinde hazırlanmış mı? 1.7.4.b
7.18 Talimatlarda, makineyi devreye almak, bakımını yapmak, muayene etmek, doğru operasyonu kontrol etmek için gerekli teknik resim ve diyagramlar ile, güvenlikle ilgili tüm faydalı bilgiler yer alıyor mu? 1.7.4.c
7.19 Makineyle ilgili herhangi bir yazılı belge, güvenlik ile ilgili talimatlarla çelişiyor mu? 1.7.4.d
7.20 Makineyi tanımlayan teknik dokümanlarda, gürültü düzeyi ve elde taşınan ve/veya kumanda edilen makineler için titreşim ile ilgili bilgilere yer verilmiş mi? 1.7.4.d

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

7.21 Gerekli durumlar için, talimatlarda gürültü ve titreşimi azaltmak için, enstalasyon ve montaj ile ilgili bilgilere de (damper kullanımı, temel blokların tip ve kütlesi vb.) yer verilmiş mi? 1.7.4.e
7.22 Talimatlarda makinelerin çıkardıkları gurultu miktarlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor mu? Bu bilgiler makinenin gerçek bilgileri ya da, benzer bir makine üzerinde yapılan gerçek ölümlerin sonuçları mı? 1.7.4.f
7.23 Çok büyük makineler söz konusu olduğunda, ses gücü seviyesi yerine, makine etrafındaki belirli konumlarda eşdeğer sürekli ses basınç değerleri belirtiliyor mu? 1.7.4
7.24 Uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, makinenin gürültü seviyesi en uygun yöntemler kullanılarak yapılmış mı? 1.7.4
7.25 İmalatçı makinenin ölçümler sırasındaki çalışma koşullarını ve ölçüm için kullanılan yöntemleri belirtmiş mi? 1.7.4
7.26 İş istasyonu/istasyonlarının tanımlanmadığı veya tanımlanamadığı durumlarda, ses basıncı seviyeleri makine yüzeyinden 1 metre uzaklıkta, taban yüzeyinden veya yürüme platformundan 1,60 metre yukarıda yapılmış mı? En yüksek ses basıncının gözlendiği nokta ve değeri belirtilmiş mi? 1.7.4
7.28 Eğer imalatçı makinenin potansiyel patlama riski taşıyan atmosferlerde kullanılacağını öngörüyorsa, talimatlarda bununla ilgili gerekli tüm bilgiler verilmiş mi? 1.7.4.g
7.29 Makinenin profesyonel olmayan operatörler tarafından da kullanılacağı öngörülüyorsa, kullanımla ilgili talimatların dili ve sunuluşu, yukarda belirtilen temel gerekliliklere uygun olmakla beraber, bu operatörlerin genel eğitim ve kavram düzeyleri göz önüne alınarak hazırlanmış mı? 1.7.4.h
VIII. BELİRLİ ÖZEL KATEGORİLERDE YER ALAN MAKİNELER İÇİN TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
B. PORTATİF ELDE TAŞINAN ve/veya ELLE KUMANDA EDİLEN MAKİNELER

 

8.0 Makinenin tipine bağlı olarak, imalatçının öngördüğü çalışma koşullarında makinenin dengeli çalışmasını sağlamak için, yeterli büyüklükte oturma yüzeyi, uygun ölçülerde ve iyi düzenlenmiş yeterli sayıda tutamak ve destekler konmuş mu? 2.2

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

8.1 Teknik olarak olanaksız olmadığında veya bağımsız bir kontrol yoksa, tam güvenlik için tutamaklar bırakılamıyorsa, operatörün ellerini bırakmadan kullanabileceği başlatma ve durdurma butonları var mi? 2.2
8.2 Makina, operatör tutamakları bıraktıktan sonra kazaen çalışmaya başlamayacak ve/veya çalışmasını sürdürmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve donatılmış mı? Bu isteğin karşılanması teknik olarak mümkün değilse, eşdeğer önlemler alınmış mı? 2.2
8.3 Elde taşman portatif makineler, gerektiğinde takımın işlenecek malzeme ile temasını göz ile kontrol edilebilmesine izin verecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 2.2
8.4 Talimatlarda, elde taşınan ve elle kumanda edilen makinelerin yaydıkları titreşimlerle ilgili aşağıdaki bilgiler yer alıyor mu?

 • Uygun test kodu ile belirlenecek, kollara gelen ivmenin ağırlıklı karekök ortalaması 2,5 m/s2 değerini aşıyorsa bu değer uygun test yöntemi ile belirlenmiş mi?
 • İvme değeri 2,5 m/s2 değerinin altında kalıyorsa, bu da belirtilmiş mi?Eğer uygulanabilir bir test kodu yoksa, imalatçı kullandığı test yöntemini ve ölçümlerin yapıldığı koşulları belirtilmiş mi?.
2.2
C. AĞAÇ VE BENZERİ MALZEMELERİ İŞLEMEKTE KULLANILAN MAKİNELER
9.0 Makina işlenecek olan malzemenin güvenlikli bir biçimde yerleştirilip desteklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve donatılmış mı? 2.3.a
9.1 İşlenecek parçanın tezgah üzerinde el ile tutulması durumunda, işleme sırasında makine dengede kalıyor ve iş parçasının hareket etmesine izin vermiyor mu? 2.3.a
9.2 Çalışma koşullarında ağaç parçalarının fırlaması riski söz konusu olduğunda, makinenin tasarım, konstrüksiyon ve donatımı bu tür fırlamaları önleyecek şekilde mi? Eğer bu sağlanamıyorsa, fırlayan parçaların operatör ve/veya çevredeki kişilere zarar vermemesi sağlanmış mı? 2.3.b
9.3 Makinenin çalışması sırasında kesici takım ile temas riski söz konusu ise, yeteri kadar kısa surede makineyi duruşa geçirecek otomatik fren tertibatı var mı? 2.3.c

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

9.10 Tam otomatik olmayan makinelerde kullanılacak takımlar ciddi yaralanma kazalarını
azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? Bu gibi durumlar için
kesme derinliğini sınırlayan, silindirik kesici blokların kullanılması gibi yöntemler
kullanılmış mı?
2.3.d
9.11 IX. MAKİNELERİN HAREKETLİLİKLERİNE BAĞLI ÖZEL RİSKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

 

9.12 İmalatçı tarafından makinenin karanlık ortamlarda çalışması öngörülmüş ise, kendinden tahrikli makine yapılacak ise uygun bir aydınlatma ile donatılmış mı? 3.1.2
9.13 Kullanılan aydınlatma donatımı uygulamadaki diğer düzenlemeleri (kara ve denizyolu trafik kuralları vb.) ihlal ediyor mu? 3.1.2
9.14 Makine ve/veya parçaları, imalatçının talimatlarına uygun olarak idare edildiği sürece, idare edilmeleri sırasında, ani hareket olasılığı veya dengesizlikten doğacak riskler oluşabilir mi? 3.1.3
10.0 Sürücü mahalli ergonomik prensipler dikkate alınarak tasarlanmış mı? 3.2.1
10.1 İki veya daha fazla sürücü mahallinin olması durumunda, her bir mahalde gerekli kumandaların tümü bulunuyor mu? 3.2.1
10.2 Birden fazla sürücü mahallinin olması durumunda, her bir mahal, acil stop dışında, diğerlerini de kontrol edebilecek biçimde tasarımlanmış mı? 3.2.1
10.3 Sürücü bulunduğu yerden, kendisinin ve tehlikeye maruz herkesin güvenlik içerisinde olmasını sağlayacak görüşe sahip olacak şekilde makineyi ve donanımı öngörülen işleri yapmak için kullanabilir mi? 3.2.1
10.4 Gerekiyorsa, yetersiz görüşten kaynaklanabilecek riskleri azaltmak için ek önlemler alınmış mı? 3.2.1
10.5 Makine, sürücü mahallinde bulunan sürücü ve operatörlerin, dikkatsizlik sonucu tekerlek ve raylara temas etmesi durumunda bir risk oluşmayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.2.1
10.6 Sürücü mahalli, eksoz gazları veya oksijen yetersizliğinden kaynaklanan, sağlığa yönelik riskleri önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.2.1

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

10.7 Sürücü tarafından üzerine binilerek kullanılacak araçların sürücü mahalleri bir sürücü kabini yerleştirilebilecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.2.1
10.8 Bu durumlarda, kabin içerisinde sürücü ve/veya operatörler tarafından kullanılacak talimatların konulabileceği yer var mı? 3.2.1
10.9 Çevre koşullarının sürücü için risk içermesi durumunda, sürücü mahalline uygun bir kabin yerleştirilmiş mi? 3.2.1
10.10 Makina üzerine bir kabin yerleştirildiğinde, kabin sürücü için uygun çalışma koşulları sağlayacak ve ortaya çıkabilecek risklere yetersiz ısınma ve havalandırma, yetersiz görüş, asin gürültü ve titreşim, düşen cisimler, delinme, yuvarlanma gibi) karşı sürüyücüyü koruyacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.2,1
10.11 Kabin çıkısı hızla çıkabilmeye uygun mu? Ayrıca, normal kullanılan çıkıştan farklı bir yönde acil çıkış da var mı? 3.2.1
10.12 Kabinin imalatında kullanılan malzemeler ve kabin donanımı yangına dayanıklı mı? 3.2.1
10.13 Makinenin sürücü koltuğu sürücünün denge içinde olmasını sağlayacak şekilde ve ergonomik koşullara uygun olarak tasarlanmış mı? 3.2.2
10.14 Koltuk sürücüye aktarılan titreşimleri elde edilebilecek en düşük seviyede tutacak şekilde tasarlanmış mı? 3.2.2
10.15 Koltuk bağlantıları, devrilme durumları da dahil, karşı karsıya kalınabilecek her türlü gerilime dayanabilir nitelikte mi? 3.2.2
10.16 Sürücünün ayaklarının altında basabileceği bir taban yoksa, kaymayı önleyen malzeme ile kaplı ayak dayama yerleri bulunmakta mı? 3.2.2
10.17 Makinede devrilmeye karşı donanım varsa, koltukta emniyet kemeri veya eşdeğer donanım bulunmakta mı? Bu durumda kemer veya eşdeğer donanım, sürücünün aracı kullanmak için yapacağı hareketler ile süspansiyondan kaynaklanan hareketlerini engellemesi olasılığı var mı? 3.2.2
10.18 Eğer sürücü dışında operatörlerin de zaman zaman veya sık sık taşınması veya makine üzerinde çalışmaları gerekiyorsa, bu kişilerin de güven içinde taşabilmeleri veya çalışabilmeleri için, özellikle düşme risklerine karşı uygun yerler sağlanmış mı? 3.2.3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

10.19 Çalışma koşullarının elverdiği durumlarda bu yerlerde koltuklar bulunuyor mu? (3.2.3)
Sürücü mahallinde kabin varsa, sürücü mahallinin korunmasını gerektiren risklere karşı
diğer yerler de korunmakta mı?
3.2.3
11.0 Sürücü, sürücü mahallinin uzağındaki kontrol cihazları tarafından güvenle çalıştırılan
fonksiyonlar dışındaki gerekli tüm kontrol cihazlarını bulunduğu yerden idare edebiliyor
mu?
3.3.1
11.2 Eğer pedallar varsa, bunlar sürücü tarafından karıştırılma riskine karşı güvenlikle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve yerleştirilmiş mi? 3.3.1
11.3 Pedal yüzeyleri kolay temizlenebilen ve kaymaz nitelikte mi? 3.3.1
11.4 Çalışmanın risk oluşturduğu durumlarda, özellikle tehlikeli manevralarda, önceden set edilmişler dışında tüm kontrol cihazları, operatör tarafından bırakıldıkları anda nötr konumlarına dönebiliyor mu? 3.3.1
11.5 Tekerlekli makinelerde direksiyon sistemi, yon tekerinin maruz kaldığı şoklardan kaynaklanan direksiyon simidi veya levyesinin ani hareketlerini engelleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.3.1
11.6 Diferansiyeli kilitleyen tüm kontroller, makine hareketli iken diferansiyelin çözülmesini sağlayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.3.1
11.7 Kendinden tahrikli ve sürücülü makineler, yetkisiz kişiler tarafından çalıştırılamayacak biçimde donatılmış mı? 3.3.2
11.8 Kendinden tahrikli ve sürücülü makinelerin ilerleme hareketlerinin yalnızca kontrol sürücüde olduğunda mümkün olması sağlanmış mı? 3.3.2
11.9 İşletme amaçları nedeniyle, makineye gabari dışında aygıtların bağlanması durumunda istinat ayakları, mesnet vb.), sürücü makineyi harekete geçirmeden önce, bu aygıtların güvenli hareket etmeyi sağlayacak biçimde yerleşmiş olduğunu görebiliyor mu? 3.3.2
11.10 Motor çalıştırılmakta iken makinenin hareket edememesi sağlanmış mi? 3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

11.12 Kendinden tahrikli makineler ve bunların römorkları, karayolları trafik düzenlemeleri ihlal edilmeden, bütün isletme, yük, hız, arazi ve meyil koşullarında, yavaşlama, durma, frenleme ve park şartlarına imalatçıların belirttiği sınırlar ve normal isletme koşullarında beklenen durumlar için uygun mu? 3.3.3
11.13 Kendinden tahrikli makineler, bir ana donanım vasıtasıyla, sürücü tarafından yavaşlatılıp durdurulabiliyor mu? 3.3.3
11.14 Güvenlik nedeniyle gerekli ise, ana donanımın arızalanması veya ana donanımı harekete geçirecek enerji kaynağının olmaması durumlarında, yavaşlatma ve durdurma için, kontrollerine kolaylıkla ulaşılabilen tamamen bağımsız bir acil durum donanımı var mı? 3.3.3
11.15 Güvenlik nedeniyle gerekli ise, durdurulmuş makineyi hareketsiz kılmak için bir park donanımı var mı? 3.3.3
11.16 Uzaktan kontrol edilen makineler, sürücünün kontrolü kaybetmesi durumlarında, otomatik olarak duracak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.3.3
11.17 Yaya sürücü tarafından kontrol edilen kendinden tahrikli makinelerin kontrolünün yalnızca sürücü tarafından gerçekleşebilmesi sağlanmış mı? Özellikle motor çalışmaya başlarken makinenin harekete geçmemesi sağlanmış mı? 3.3.4
11.18 Yaya sürücü tarafından kontrol edilen makinelerin kontrol sistemleri, makinenin sürücüye doğru olan hareketleri sırasında bir risk oluşmayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.3.4
11.19 Özellikle:

 • Ezilme
 • Dönen takımlardan kaynaklanan yaralanma durumları dikkate alınmış mı?
 • Makinenin normal hareketi sırasındaki hızının, ayaktaki sürücünün yürüme hızıyla mukayese edilebilir büyüklükte olması sağlanmış mı?
 • Üzerlerine döner takım yerleştirilebilen makinelerde, eğer makinenin hareketi döner takımın hareketiyle gerçekleşmiyorsa, geriye hareket kontrolü devrede iken döner takımın çalışmaması sağlanmış mı? Bu durumda, geriye doğru hareketin hızının sürücü için tehlike yaratmaması sağlanmış mi?
3.3.4

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

11.20 Güç kaynaklı direksiyon sistemlerinde güç devresinin arızalanması durumunda, makinenin durdurulması için gerekli zaman suresince direksiyonun çalışabilmesi sağlanmış mı? 3.3.5
12.0 Makinenin bir parçası duruşa geçtiğinde, kumandalara müdahalenin dışında hangi nedenle olursa olsun, durma konumundan herhangi bir sapmanın kişiler için tehlike oluşturmaması sağlanmış mı? 3.4.1
12.1 Makina, çalışması sırasında ağırlık merkezi üzerine gelecek kontrolsüz salınımların dengeyi bozmayacak ve konstrüksiyonda ilave gerilmeler yaratmayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş, uygun durumlarda seyyar ayaklar üzerine yerleştirilebilmesi sağlanmış mı? 3.4.1
12.3 Alınan önlemlere rağmen, makinenin yüksek hızla dönen donanımları kırılabiliyor veya
parçalanabiliyorsa, bu tür donanımlar, kırılma sırasında parçaları dağılmayacak şekilde monte ve muhafaza edilmiş mi? Bunun mümkün olmadığı durumlarda, kırılan parçaların sürücü ve/veya operatöre doğru gelmemesi sağlanmış mı?
3.4.2
12.4 Üzerinde sürücüsü ve muhtemel operatörleri olan, devrilme riski taşıyan kendinden tahrikli makineler koruyucu bir konstrüksiyon ile takviye edilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanıp gerekli ankraj noktalarıyla donatılmış mi? 3.4.3
12.5 Bu konstrüksiyon, makine üzerindeki sürücü ve Operator için devrilme durumunda yeterli emniyet hacmini sağlayabiliyor mu? 3.4.3
12.6 Sürücüsü ve muhtemel operatörleri üzerine cisimlerin düşme riski olan, makineler koruyucu bir konstrüksiyon ile takviye edilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanıp, makinenin büyüklüğünün uygun olması durumunda gerekli ankraj noktalarıyla donatılmış mı? 3.4.4
12.7 Bu konstrüksiyon, düşen cisim veya malzeme durumunda, makine üzerindeki sürücü ve operatör için yeterli emniyet hacmini sağlamakta mı? 3.4.4
12.8 Burada belirtilen koşulun sağlanmış olduğu, imalatçı veya Birlik içerisindeki yetkili temsilci tarafından her konstrüksiyon tipi için yapılan veya yaptırılan testlerle doğrulanmış mı? 3.4.4
12.9 Tırmanma araçlarının tutamak ve basamakları, operatörlerin hiçbir kontrol aracına gerek duyulmadan içgüdüsel olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.4.5

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

12.10 Çekmekte kullanılacak veya çekilecek tüm makineler uygun çekici ve kavramalarla donatılmış mı? Bu çekici ve kavramalar, kolay ve güvenilir bağlanma ve çözülmeyi sağlayacak, kullanım sırasında kaza ile çözülmeyecek şekilde tasarlanıp, imal edilmiş ve düzenlenmiş mi? 3.4.6
12.11 Çeki miline binen yükün gerektirdiği durumlarda, makineler tasıma yüzeyi yük ve yere
uygun bir donanıma sahip mi?
3.4.6
12.12 Kendinden tahrikli makine (veya traktör) ile alıcı makine üzerindeki ilk sabit yatak arasındaki bağlantıyı sağlayan kardan milinin, kendinden tahrikli makine ve alıcı makine tarafında, mil üzerinde boylu boyunca, üniversal mafsallar da dahil muhafazalı mı? 3.4.7
12.13 Kendinden tahrikli makinenin (veya traktörün) güç çıkışı ile kardan mil bağlantı noktası sabitlenmiş kafes veya eşdeğer koruma sağlayacak bir donanım ile muhafaza edilmiş mi? 3.4.7
12.14 Çekilen makine tarafına bağlanan mil, makineye sabitlenmiş bir koruyucu muhafaza içerisine alınmış mı? 3.4.7
12.15 Kardan milleri üzerine bağlanacak, tork sınırlayıcılar veya avara kasnaklar, yalnızca sürülen makine ile kardan milinin birleşme noktası tarafına bağlanabilir özellikte mi? Kardan kavramalı aktarma mili uygun şekilde işaretlenmiş mi? 3.4.7
12.16 Çalışması için kendinden tahrikli bir makine veya traktöre bir kardan mili ile bağlanması gereken makineler, bağlantı sokulduğu zaman mil ve muhafazasının yere veya makineye çarparak zedelenmesini önleyecek donanıma sahip mi? 3.4.7
12.17 Muhafazanın diş aksamı, kardan mili ile birlikte dönmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve yerleştirilmiş mi? Aktarma milleri, basit kardan kavramalarda iç tırnakların sonuna kadar, geniş açılı kardan kavramalarda ise en azından diş bağlantı veya bağlantıların merkezine kadar muhafaza içinde kalıyor mu? 3.4.7

 

12.18 İmalatçının çalışma mahallerine ulaşılabilmesi için kardan mili yakınlarına tırmanma
araçları koyması gerekiyorsa, eğer bu amaca uygun olarak tasarlanıp imal edilmemişlerse,
muhafazaların basamak olarak kullanılmaması için gerekli önlemler alınmış mı?
3.4.7
12.19 Hareketli muhafazaların kabin içinden bir kumandayla açılmaları durumunda, kabin yetkisiz kişilerin kullanımını önleyecek biçimde muhafazalı ve kilitlenebilir nitelikte mi? 3.4.8

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

13.0 Akü şaseleri, akülerin devrilmesi halinde elektrolitik sıvının operatörün üzerine akmasını ve/veya operatörlerin bulunduğu mahalde buhar birikmesini önleyecek biçimde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.5.1
13.1 Makina, akünün bu amaç için bulundurulan kolay ulaşılabilir bir araçla sökülmesine imkan verecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 3.5.1
13.2 İmalatçı, makinenin kullanımı sırasında karşılaşılabileceğini düşündüğü zararlara karşı,makinenin boyutlarının izin verdiği ölçüde aşağıdaki önlemleri almış mı:

 • Kolaylıkla ulaşılabilir bir yangın söndürücü yerleştirilmesi,
 • ya da makinenin kendi içine yerleştirilmiş yangın söndürme sistemi bulunması.
3.5.2
13.3 Makina üzerinde, gerekli olduğu durumlarda, maruz kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak için, kullanım, ayar ve bakim ile ilgili işaret ve/veya uyan talimat levhaları bulunuyor mu? 3.6.1
13.4 Bu levhalar açıkça görülebilecek ve net olarak okunabilecek şekilde seçilmiş, tasarlanmış ve imal edilmiş mi? 3.6.1

 

13.5 Karayollarında sürücüsü üzerinde hareket eden araçlarda, gözlenen gereksinimler saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki donanım bulunuyor mu?

 • Kişileri uyarmak için sesli uyarı cihazı
 • Öngörülen amaçlara uygun koşullarda, fren lambası, geri vites lambası ve dönüş sinyali vb.ni içeren ışıklı sinyal sistemi. (Yalnızca yer altında çalışması öngörülmüş olan ve elektrikli güç kaynağı kullanmayan makinelerde bu koşullar aranmaz).
 • Normal çalışma koşullarında makinenin kişilere çarpması veya kişilerin ezilmesi riski taşıyan uzaktan kontrollü araçlarda aracın hareketiyle uyumlu sinyaller veya tehlikeye maruz kişileri koruyacak önlemler var mı?
 • Aynı koşul, kullanım sırasında aynı eksen üzerinde sürekli ileri geri hareket eden ve arkası
  sürücü tarafından görülemeyen makineler için de sağlanmış mı?
 • Makinenin konstrüksiyonu, uyan ve sinyal işaretlerinin tümü birden istem dışı bozulmayacak biçimde yapılmış mı?
3.6.1

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

13.6
 • Bunun emniyet açısından önemli olduğu durumlarda, uyarı ve sinyallerin hepsinin çalışır durumda olduğunu kontrol edecek ve arizaların Operator tarafından görülmesini sağlayacak bir donanım bulunmakta mı?
 • Makinenin hareketinin veya makineye ait ekipmanın özellikle risk oluşturduğu durumlar için, makine üzerinde, makinenin yaklaşmakta olduğunu gösteren işaretler var mı?
 • Bu işaretler tehlikeye maruz kişilerin emniyeti için, yeterli bir uzaklıktan fark edilecek özellikte mi? (3.6.1)
3.6.1
13.7 Talimat el kitabında aşağıdaki bilgilere de yer verilmiş mi?

 • Makineden kaynaklanan titreşimlerin makine üzerinde yapılmış gerçek ölçümlerinin değerleri veya benzer bir makinenin değerleri kullanılarak hesaplanmış değerler:
 • Kollara gelen ivmenin 2,5 m/s2 değerini aşan ağırlıklı karekök ortalaması yukarda belirtilen yöntemle hesaplanmalıdır. İvme değeri 2,5 m/s2 değerinin altında kalıyorsa, belirtilmiş mi?.
 • Gövdeye (ayaklara ve arkaya) gelen ivmenin 0,5 m/s2değerini asan ağırlıklı karekök ortalaması yukarda belirtilen yöntemle hesaplanmalıdır. İvme değeri 0,5 m/s2 değerinin altında kalıyorsa belirtilmiş mi?.
 • Uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, titreşim değerleri makineyle ilgili en uygun yöntem kullanılarak ölçülmüş mü?
 • İmalatçı tarafından, ölçümler sırasındaki makine çalışma koşulları ve ölçüm için hangi yöntemlerin kullanıldığı belirtilmiş mi?
 • Değiştirilebilir ekipmana bağlı olarak, birden çok amaçla kullanılabilen makinelerde, hem değiştirilebilir ekipmanın bağlanacağı esas makinenin hem de değiştirilebilir ekipmanın takılması ve güvenle kullanılabilmesi için gerekli bilgiler imalatçı tarafından belirtilmiş mi?
3.6.3

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

14.0 X. KALDIRMA OPERASYONLARINDAN DOĞAN BELİRLİ RİSKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
14.1 Makina, nakliyesinin, montaj ve demontajının tüm aşamalarında hem servis hem de servis dışı durumlarda, ayrıca öngörülen arıza durumlarında ve el kitabında belirtilen testlerin yapılması sırasında, denge konumunu koruyacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 4.1.2.1
14.2 Bunun için, imalatçı veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisi uygun doğrulama yöntemlerini kullanmış mı? 4.1.2.1
14.3 Özellikle 1.8 metreyi asan yük kaldırma kapasitesine sahip kendinden tahrikli endüstriyel araçlar için, imalatçı veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisi, söz konusu olan araçların her farklı tipi için platform denge testi veya benzer bir testi yapmış veya yaptırmış mı? 4.1.2.1
14.4 Makinenin raydan çıkmasını önlemek için, makine veya kılavuz raylar üzerinde uygun aygıtlar bulunmakta mı? 4.1.2.2
14.5 Ancak bu aygıtların varlığına rağmen raydan çıkılması durumunda veya ray ya da yürüyüş takımları arızalandığında, ekipman, komponent veya yükün düşmesini ya da makinenin devrilmesini önleyecek aygıtlar bulunmakta mı? 4.1.2.2
14.6 Makineler, kaldırma aksesuarları ve sökülebilen komponentler, gerek kullanım dışı bırakıldıklarında, gerekse imalatçı tarafından öngörülen her turlu konfigürasyondaki çalışma koşullarında, maruz kalabilecekleri gerilimlere, gerekiyorsa hava şartları ve insanların yaratacakları etkilere karşı dayanıklı mı? 4.1.2.3
14.7 Bu koşul nakliye, montaj ve demontaj durumlarında da yerine getirilmiş mi? 4.1.2.3
14.8 Makina ve kaldırma aksesuarları, öngörülen çalışma koşulları dikkate alındığında, malzeme yorulması ve aşınmadan kaynaklanan arızaların önleneceği şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 4.1,2.3
14.9 Kullanılan malzeme, imalatçı tarafından öngörülen çevre koşullarına, korozyon, aşınma, darbe, soğuk kırılganlık ve yaşlanma dürümleri dikkate alınarak seçilmiş mi? 4.1.2.3
14.10 Makina ve kaldırma aksesuarları, statik testlerde uygulanan aşırı yüklere dayanacak kalıcı deformasyon ve bozulmaya uğramayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 4.1.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

14.11 Hesaplamalarda, yeterli emniyet düzeyinin garantiye alınabilmesi için, genel bir kural olarak aşağıdaki statik test katsayıları dikkate alınmış mı?

 • Manüel olarak çalıştırılan makine ve kaldırma aksesuarlarında : 1,5
 • Diğer makinelerde : 1,25
 • Makina, maksimum yıllık ile dinamik test katsayısının çarpımından elde edilen yük altında
  yürütülen dinamik testlere dayanacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi?
 • Seçilen dinamik test katsayısı yeterli bir güvenlik düzeyini garanti ediyor mu? (Genel bir
  kural olarak bu katsayı 1,1’dir.)
4.1.2.3
14.12 Hesaplamalarda, yeterli emniyet düzeyinin garantiye alınabilmesi için, genel bir kural olarak aşağıdaki statik test katsayıları dikkate alınmış mı?

 • Makara, tambur ve çarkların çapları kullanılan zincir veya halatların boyutlarıyla uyumlu mu?
 • Tambur ve çarklar, üzerlerine sarılan zincir ve halatların sarılmaları sırasında yuvadan çıkmalar önlenecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve montajı yapılmış mı?
 • Doğrudan yükü kaldırmak veya desteklemek için kullanılan halatların yalnızca uç kısımlarında ek olabilir (kullanım ihtiyacına göre düzenli olarak değiştirilmesi öngörülen halatlarda eklere izin verilir). Eksiz halatlar ve uçları için yeterli bir güvenlik düzeyini garanti edecek çalışma katsayısı seçilmiş mi? (Genel bir kural olarak bu katsayı 5’tir.) (4.1.2.4)
 • Kaldırma zincirleri için yeterli bir güvenlik düzeyini garanti edecek çalışma katsayısı
  seçilmiş mi? (Genel bir kural olarak bu katsayı 4’tür.)
 • Doğrudan yük kaldırmada kullanılan zincir ve halatların her bir türü ve halat uçların için, yeterli çalışma katsayısına sahip olunduğunun doğrulanması, imalatçı veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisi tarafından yapılacak veya yaptırılacak testlerle sağlanmış mı?
4.1.2.4
14.13 Kaldırma aksesuarları, belirli bir uygulamadaki tanımlanmış çalışma koşullarında, öngörülen çalışma ömürleri dahilindeki çok sayıda işletme çevriminin tekrarı ile oluşan malzeme yorulması ve yaşlanması dikkate alınarak mı boyutlandırılmış? 4.1.2.5

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

14.14 Ayrıca:

 • İki metal halatın birleşme yerleri için en az 5 katsayısı düzeyini garanti edecek çalışma
  katsayısı seçilmiş mi? Halatların uçları dışında  eklenti veya ilmik var mı?
 • Zincirler için en az 4 katsayısı düzeyini garanti edecek çalışma katsayısı seçilmiş mi?
 • Yeterli bir çalışma katsayısının elde edilmiş olduğunun doğrulanması için, imalatçı veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisi, (a), (b), ‘de bahsedilen tüm ürünler için uygun testleri yaptırmış mı?
4.1.2.5
14.15 Hareketleri kontrol etmek için kullanılan cihazlar, takılmış oldukları makinenin emniyetini sağlayacak şekilde çalışmakta mı?

 • Makina, komponent hareketlerinin genişliği belirlenmiş sınırlar arasında kalacak şekilde
  tasarlanacak veya bunu sağlayacak cihazlarla donatılmış mı?
 • Aynı yerde birden fazla sabit veya ray üzerine monteli makinenin aynı anda manevra yapmasının söz konusu olduğu durumlarda, makineler oluşabilecek riskleri önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi?
 • Makinelerin mekanizmaları, kısmi veya genel enerji kesilmelerinde veya operatör makineyi durdurduğunda yüklerin tehlikeli bir biçimde kaymalarını veya serbestçe ve beklenmedik bir şekilde düşmelerini önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi?
 • Yük tutan ekipmanlar, yükün istem dışı düşmesini önleyecek şekilde tasarlanıp imal
  edilmiş mi?
4.1.2.6
14.16 Makinelerin sürücü mahalleri, manevralar sırasında kişi, ekipman veya aynı anda manevra yapmakta olan diğer makineler ile olası çarpışmaları ve tehlike oluşumlarını önleyecek şekilde geniş görüş açısına sahip mi? 4.1.2.7
14.17 Yükü belli bir yere sabitlenen makineler, yükün veya karşı ağırlıkların kişilere çarpmasını önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 4.1.2.7

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

14.18 Kullanılması sırasında yıldırım düşmesine karşı korunması gereken makinelerde, elektrik yüklerini toprağa boşaltacak bir donanım sağlanmış mı? 4.1.2.8

 

14.19 Makinenin veya makineye ait bir ekipmanın hareketini kontrol eden cihazlar, operatör tarafından bırakıldıkları anda nötr konumlarına dönüyor mu? 4.2.1.3
14.20 Maksimum çalışma yükü 1.000 kg.dan veya devrilme momenti 40.000 Nm.’den az olmayan makinelerde sürücüyü uyaran ve aşağıdaki durumlarda oluşacak tehlikeli hareketleri önleyecek cihazlar bulunmakta mi?

 • Maksimum yük değerinin aşılması veya
 • Yüke bağlı olarak moment değerinin aşılması nedeniyle, makinenin aşırı yüklenmesiYükün kaldırılması sırasında, devrilme momenti değerinin aşılması (4.2.1.4)
4.2.1.4
14.21 Kablo taşıyıcıları, traktörler ve traktör taşıyıcıları karşı ağırlıklar ile dengelenmiş olacak veya gerilimi sürekli kontrol edecek şekilde donatılmış mi? 4.2.2
14.22 Kılavuzlanmış veya tanımlanmış bir yolu izleyen yükleri taşıyan makineler tehlikeye maruz kişileri koruyacak ekipmanla donatılmış mı? 4.2.3
14.23 Belirli yüksekliklerde çalışan makinelerde, operatörün yükü istiflemek veya emniyete almak için çıkacağı yük platformları, özellikle yükleme ve boşaltma esnasında kontrolsüz hareketlerin önlenebileceği şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 4.2.3
14.24 Makina pazara veya ilk kullanıma sunulduğunda, imalatçı veya onun Birlik içerisindeki
yetkili temsilcisi, uygun önlemleri alarak veya aldırarak, kullanıma hazır duruma getirilmiş kol gücü ile veya güç kaynağı ile çalıştırılan – kaldırma aksesuarları veya makinelerin öngörülen fonksiyonları emniyetle yerine getirmesini sağlayabiliyor mu?
4.2.4
14.25 Makinenin imalatçının veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisinin yerinde bütünlenemediği durumlarda, kullanım yerinde uygun önlemler alınmış mı? 4.2.4
15.0 Montajı yapılmış bir makinenin parçası olmayan, her boyuttaki kaldırma zinciri, halat veya ağlar işaretlenmiş mi? 4.3.1
15.1 İşaretlemenin mümkün olmadığı durumlarda, imalatçının veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisinin ad ve adresini taşıyan bir plaka veya sökülemez halka ile ilgili sertifikayı referans gösteren bilgiler yer almakta mı? 4.3.1

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

15.2 Sertifikada uyumlaştırılmış standartlar tarafından istenen bilgiler, bunlar yoksa aşağıda yer alan bilgiler gösterilmekte mi?

 • İmalatçının veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisinin adı
 • İmalatçının veya onun Birlik içerisindeki yetkili temsilcisinin adresi
 • Zincir veya halatın aşağıdaki bilgileri içeren tanıtımı:
 • Nominal boyutlar
 • Konstrüksiyon
 • Yapılmış olduğu malzeme ve
 • Varsa, malzemeye uygulanan özel metalürjik işlemler
 • Testler yapılmış ise, kullanılan standart
 • Zincir veya halatın kullanım sırasında maruz kalacağı maksimum yük. Belirlenmiş uygulamalar için bir değerler aralığı
4.3.1
15.3 Bütün kaldırma aksesuarlarında aşağıdaki bilgiler yer almakta mi?

 • İmalatçının tanıtımı
 • Boyutsal uyumluluk için gerektiğinde kullanılmak üzere, malzemenin tanıtımı (uluslararası
  sınıflandırma gibi)
 • Maksimum çalışma yükü
 • CE işareti
4.3.2
15.4 Fiziki olarak üzerine işaret konması mümkün olmayan kablo, halat gibi aksesuarlarda, bilgiler bir plaka veya benzerine yazılarak, aksesuara sökülmeyecek şekilde bağlanmış mı? 4.3.2
15.5 Bu bilgiler kolayca okunabilir ve bulundukları yer itibari ile, islenme, aşınma vb. nedenlerde silinmeyecek veya aksesuarın gücünü olumsuz etkilemeyecek özellikte olması sağlanmış mı? 4.3.2
15.6 Minimum bilgilere ek olarak, her makinede nominal yükü belirten okunabilir ve silinmez bilgiler bulunmakta mı?

 • Tek bir nominal yük değeri olan makinelerde, bu değer belirgin bir şekilde makine üzerinde”bulunuyor mu?
 • Nominal yükün makine konfigürasyonuna bağlı olduğu durumlarda, tercihen tablolar”halinde diyagramlaştırılmış olarak, nominal yükler her bir konfigürasyon için etiketler ile”belirtilmiş mi?
4.3.3

 

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

15.7 Kişilerin üzerlerine çıkabilecekleri ve düşme riski taşıyan yük desteklerinin (payandalar) olduğu makinelerde kişilerin kaldırılmasını yasaklayan açık ve silinmez uyarılar bulunmakta mı? Bu uyarı, kişilerin erişmesinin mümkün olduğu her yerden görünmekte mi? 4.3.3
15.8 Her bir kaldırma aksesuarı veya ticari açıdan bölünemeyecek kaldırma aksesuarları kafilesi için, en azından aşağıdaki bilgileri içeren bir talimat el kitabi bulunmakta mi?

 • Normal kullanım koşulları
 • Kullanım, bütünleme ve bakim talimatları
 • Kullanımda sınırlamalar (özellikle 4.1.2.6 (e)’ye uymayan aksesuarlar için)
4.3.4
15.9 Bolum 1.7.4’e ek olarak, talimat el kitabında aşağıdaki bilgiler de yer almakta mi?

 • Makinelerin teknik karakteristikleri, özellikle:
 • Uygun olması durumunda, bolum 4.3.3 (ü)’de belirtilen yük tablosu,
 • Mesnet ve ankrajlarda oluşan karşı yükler ve paletlerin özellikleri,
 • Uygun olması durumunda, karşı yükün tarifi ve yerleşim şekli,
 • Eğer makine ile birlikte verilmemişse, seyir defterinin içeriği
 • Özellikle yükün operatör tarafından doğrudan görülemediği durumlar için kullanıcıya
  öneriler,
 • İmalatçının yerinde kullanılmaya hazır duruma gelecek şekilde bütünlenmemiş makineler
  için, servise ilk defa konmadan önce yapılacak testler ile ilgili gerekli bilgiler
4.4.2
XII. KİŞİLERİN HAREKET ETTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI SIRASINDA OLUŞACAK TEHLİKELERİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
16.0 Taşıyıcı, taşıyacak maksimum kişi sayısı ve imalatçının belirlediği maksimum çalışma yükünü dikkate alarak zemin alanını ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 6.1.2
16.1 Emniyet koşullarının başka çözümleri zorunlu görmediği durumlarda:

 • Genel bir kural olarak, taşıyıcı, içerisinde bulunan insanların aşağı ve yukarı hareketleri kontrol edebilecekleri şekilde donatılmış mı?
 • Uygun durumlarda, bu koşul yatay hareket eden makinelerde da uygulanmış mı?
6.2.1

 

 

 

SIRA NO

TEMEL GEREKLİLİKLER SORU LİSTESİ

E/H

Madde

16.2 Çalışma sırasında, bu kontroller, acil durdurma hariç, ayni hareketi kontrol eden diğer cihazlara göre öncelikli mi?

 • Belirlenmiş seviyeler arasında hareket eden makineler hariç, hareketlerin kontrolü komutlar ile sağlanmakta mi?
6.2.1
16.3 Kişileri kaldırmak veya taşımak için kullanılan makine, taşıyıcısı ile birlikte, başlangıç noktasının dışında bir yerde hareket ettirilebiliyorsa, tasarım ve imalat, taşıyıcı içerisindeki kişi veya kişilerin makinenin hareketinden kaynaklanacak tehlikeleri önleyebilecekleri şekilde yapılmış mi? 6.2.2
16.4 Kişilerin kaldırılması veya taşınması için kullanılacak makineler, taşıyıcının aşırı hızları riske yol açmayacak şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve donatılmış mı? 6.2.3
17.0 Eğer önlemler yetersiz kalıyorsa, taşıyıcı muhtemel taşınan kişi sayısına uygun olarak, yeterli sayıda ve düşme tehlikesine karşı kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanın bağlanabileceği güçte ankraj noktası ile donatılmış mı? 6.3.1
17.1 Zeminde veya tavanda yer alan kapılar ile yan kapılar, beklenmedik açılmalarda risk yaratmayacak yönlere açılacak şekilde mi? 6.3.2
17.2 Kaldırma veya taşımada kullanılan makinelerin taşıyıcıları, hareket halinde iken içindeki kişilerin düşme riskine maruz kalmaması için, terazilerinin bozulmamasını sağlayacak şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 6.3.3
17.3 Taşıyıcının zemini kaymayan malzemeden yapılmış mı? 6.3.3
17.4 Kişilerin kaldırılması veya taşınması için kullanılan makineler, taşıyıcının düşme veya devrilme riskini önleyecek şekilde tasarlanıp imal edilmiş mi? 6.4.1
17.5 İmalatçının belirlemiş olduğu maksimum yük ve hız koşullarında çalışan, bir operatör veya emniyet cihazı ile kontrol edilen taşıyıcı veya taşıyıcı aracın ivmelenmesi ve durmasını, kişiler işin herhangi bir tehlike oluşturması ihtimali var mı? 6.4.2
17.6 Emniyeti sağlamanın gerekli olduğu durumlarda, taşıyıcı üzerinde ilgili gerekli bilgiler bulunmakta mı? 6.5
16 Ekim 2013
433 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1