Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Forklift Periyodik Kontrolü

Anasayfa » Forklift Periyodik Kontrolü

– 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

FORKLİFTLERİN   (TPK) UYGULAMALARI

I. FİZİKİ  MUAYENE  DENEYLERİ

 
  AMACI:       ÇALIŞMA     ŞARTLARINDAN     VEYA     TEST     VE     DENEYLERDEN                      DOLAYI    FORKLİFTİN    TAŞIYICI     YAPISINDA     UYGUNSUZLUĞUN                       MEYDANA           GELİP         GELMEDİĞİNİ        TESBİT        ETMEKTİR.  
          1

HAREKETLİ  KISIMLAR  VE  EMNİYET   CİHAZLARI

 
  M E K A N İ Z M A L A R UYGUN DEĞİL    F R E N L E R UYGUN DEĞİL  
         
  TAHRİK  MOTORU       O T O M A T İ K    DURDURUCULAR      
  KAVRAMA  VE  AKTARMA E L E M A N L A R I      HİDROLİK  DEVRELER  VE  K U M A N D A   D Ü Z E N L E R İ      
  ELEKTRİK  DONANIMLARI     ÖN   VE  ARKA AYDINLATMA      
  DİREKSİYON  SİSTEMİ     SESLİ VE IŞIKLI SİNYALLER      
      DİKİZ  AYNALARI      

2

         METAL         YAPI          VE               BAĞLANTILAR  
  KAPORTA   DURUMU       KABİN      
  BOYA   VE  KOROZYON     KALDIRMA  KOLLARI      
  ÖN  KIZAKLAR       TAŞIYICI   ANA    GÖVDE  (Şasi)      
ÖN TAŞIMA ÇATALLARI AŞIMA  VE  ÇATLAK KONTROLÜ     KARŞI  AĞIRLIK VE BAĞLANTILARI      

3

MUHAFAZA  VE   KORKULUKLAR

 
KABİN   ÜST   KORKULUKLARI      
ÇATAL GERİ  DAYANMA  KORKULUKLARI      
ÇAMURLUKLAR VE TAMPONLAR      

4

  YÜK  KALDIRMA ÇATALI  AYAR  VE TESBİT    SİSTEMLERİ, DİĞER  YÜK  KALDIRMA  EKİPMANLARI   VE BAĞLANTILARI      
  5    YÜK   ZİNCİRLERİ   VE    BÜTÜN     BAĞLANTILARI      

6

  MAKARA       MAFSAL      VE    EMNİYET     KİLİTLERİ,  DİĞER  BAĞLANTI   DETAYLARI,   BUM   HAREKET   ELEMANLARI      

7

FORKLİFT  KULLANMA TALİMATI  VAR VE UYGUN MUDUR?      

II.   TEKNİK   ŞARTNAMELERE   UYGUNLUK  DENEYLERİ

 

  AMACI :       KALDIRMA         ARAÇLARININ         İMALAT     ÖNCESİ                      BELİRTİLEN             TEKNİK                 ŞARTNAMELERE                      UYGUNLUĞUNUN           TESBİTİ          İÇİN       YAPILIR. 0
  Sıra   TEST      EDİLECEK  H U S U S L A R     :   Uygun   Değil     Sıra   TEST  EDİLECEK HUSUSLAR   Uygun   Değil
  1   FORKLİFTİN  KÜTLESİ         8   ARABA   YÜRÜME  H   I   Z   I    
    2   DÖNME  EKSENİNDEN  KARŞI AĞIRLIĞIN DIŞ KENARINA  OLAN  UZAKLIK         9   D Ö N M E   DAİRESİ  ÇAPII    
  3    YÜK     KALDIRMA  Y Ü K S E K L İ Ğ İ       10   BOM  YATIRMA  VE  KALDIRMA    HIZI    
  4   ÇATAL  AYAR  M  E S A F E S İ       11   T A H R İ K   SİSTEMLERİNİN V E R İ M İ    
  5   YÜK  KALDIRMA  HIZI       12 YAĞ, SU VB. DİĞER SIVILARIN   SEVİYE KONTROLÜ    
  6   H A S S A S        Y Ü K K A L D I R M A   H I Z I       13 S I N I R L A M A SİSTEMLERİNİN  İ Ş L E R L İ Ğ İ    
  7   FORKLİFT   YÜRÜME   HIZI       14 FORKLİFT ÜZERİNDE İMALATÇI  ETİKETİ  VAR  MI ?    
                               

III.  YÜK  KALDIRMA   YETERLİLİK  DENEYLERİ

a)      STATİK    YÜK    DENEYİ

   AMACI :

STATİK     DENEYLER    KALDIRMA     MAKİNASI     VE    ELEMANLARININ

 YAPI     YETERLİLİĞİNİ     KONTROL     ETMEK     AMACI     İLE     YAPILIR

STATİK  DENEY

YÜKÜNÜN  ( Ps  )

HESABI

          STATİK      DENEY      YÜKÜ      İLGİLİ     MEVZUATLARDA          VE     STANDARTLARDA        AKSİ       BELİRTİLMEDİKÇE:                Ps    =   1,5 x P  olarak  alınmalıdır. (Md:378)     ( TS 10116’ya göre 1.25 kat  alınmalıdır.) Ps =  (MOBİL  VİNÇLER  İÇİN)  KENDİ  TOPLAM  AĞIRLIĞI  +  YÜK Ps =  (DİĞER   VİNÇLER   İÇİN)    TASARIM   KALDIRMA    KAPASİTESİ

DENEYİN       UYGULANMASI

  1   FORKLİFT  BOŞTA  ÇALIŞTIRILARAK  FONKSİYON  TESTİ  YAPILMALIDIR.
  2   FORKLİFTİN   KULLANMA  KLAVUZUNDA   BELİRTİLEN   YÜK  DURUMUNA  VE ÇALIŞMA      ŞARTLARINA        UYGUN       KONUMDA         YAPILMALIDIR.
  3   YÜK     KADEMELİ     OLARAK    ARTIRILMALIDIR.
  4   DENEY   YÜKÜ    YERDEN   KALDIRMA YÜKSEKLİĞİNİN SONUNA KADAR KALDIRILIP İNDİRİLEREK  (YERDEN 100 – 200 mm. YÜKSEKTE)   TAŞINMALIDIR.
  5   EN   FAZLA    10 Dk.    KADAR     BEKLETİLMELİDİR.
  6 NOT : STATİK DENEY    SONUCUNDA    FİZİKİ    MUAYENE    YAPILARAK,   (BKZ.1. BÖLÜM  FİZİKİ  DENEYLER ) BİR    OLUMSUZLUĞUN    BULUNMADIĞI   GÖZLENMELİDİR.

Uygun

Değil

Yok.

Var.

 
 1. Çatlak
   
  b)  Kalıcı  Biçim  Değişikliği    
  c)  Boya  Kalkması    
  d)  Çalışma   Güvenliğini   Etkileyecek   Olumsuzluk    
  e)  Bağlantılarda   Gevşeme   veya   Hasar    
           

III.  YÜK  KALDIRMA   YETERLİLİK  DENEYLERİ

b)      DİNAMİK    YÜK    DENEYİ

    AMACI :   ÖZELLİKLE   KALDIRMA      ARACI  MEKANİZMALARININ   VE  FRENLERİNİN   EMNİYETLE   İŞLERLİĞİNİ      KONTROL      ETMEK      AMACI    İLE       YAPILIR

DİNAMİK  DENEY

YÜKÜNÜN  ( Pd  )

HESABI

           Dinamik      deney      yükü      ilgili     mevzuatlarda           Ve    standartlarda      aksi     belirtilmedikçe:           Pd    =   1,1 x P  olarak  alınmalıdır.  (TS 10116  – 10117)   Pd    =   1,5 x P  olarak  alınmalıdır.  (İSİGTz.Md: 376 – 378)   P =(MOBİL  VİNÇLER  İÇİN) İlave  Bom  ve  Kaldırma  takımları +  Yük P =(DİĞER  VİNÇLER  İÇİN) Tasarım   Kaldırma    kapasitesi,

DENEYİN       UYGULANMASI

  1   FORKLİFTİN   KULLANMA  KLAVUZUNDA   BELİRTİLEN   YÜK  DURUMUNA  VE ÇALIŞMA      ŞARTLARINA        UYGUN       KONUMDA         YAPILMALIDIR. Yapıldı Yapılmadı
   
  2   DENEYLER      HAREKETLERİNİN         TÜM        SINIRLARI BOYUNCA       DEFALARCA       TEKRAR       EDİLMELİDİR.    
  3   DENEYLER    MAKİNANIN    ENERJİ    KESİLMESİ    HALİNDE  BÜTÜN           HAREKETLERİNİ        DE       KAPSAMALIDIR.    
  4   DENEYLER  EN   AZ  60dk. BOYUNCA  TEKRAR  EDİLMELİDİR.    
  5   DENEY  SONUCUNDA  FİZİKİ  MUAYENE  YAPILARAK, (BKZ.1. BÖLÜM  FİZİKİ  DENEYLER ) BİR    OLUMSUZLUĞUN    BULUNMADIĞI   GÖZLENMELİDİR.

Uygun

Değil

Yok.

Var.

 
 1. Çatlak
   
  b)  Kalıcı  Biçim  Değişikliği    
  c)  Boya  Kalkması    
  d)  Çalışma   Güvenliğini   Etkileyecek   Olumsuzluk    
  e)  Bağlantılarda   Gevşeme   veya   Hasar    

3.  YÜK  KALDIRMA   YETERLİLİK  DENEYLERİ

c)      KARARLILIK        DENEYİ

   AMACI :                  KALDIRMA          ARACININ          KARARLILIĞINI                KONTROL     ETMEK      AMACI    İLE       YAPILIR.

KARARLILIK  DENEY

YÜKÜNÜN  ( Pk  )

HESABI

           Kararlılık      deney      yükü      ilgili     mevzuatlarda           ve    standartlarda      aksi     belirtilmedikçe:       Pk    =   1,25 x  P + 0,1 x Fi  olarak  alınmalıdır.       P = Tasarım   Kaldırma    kapasitesi, Fi= Ana bumun  ağırlığı   veya  uzantı  bumun  ağırlının  bom  veya  uzantı  bumun  başlarına  indirgenmiş  ağırlığıdır. Detaylar   için  TS  10116’ya  bakılmalıdır.
                    D E N E Y İ N       U Y G U L A N M A S I
  1   KARARLILIK      DENEYLERİ         BELİRLENMİŞ        ÇALIŞMA  ALANINDA     VE      KARARLILIĞIN       EN      AZ        OLDUĞU  KONUMLARDA        YAPILMALIDIR.   Yapıldı   Yapılmadı
   
  2   DENEYLER     ESNASINDA    MARUZİYET   ALANINDA KİMSENİN     BULUNMASINA    MÜSAADE   EDİLMEMELİDİR.    
  3   DENEYLER,        KONTAK   KAPATILARAK  TA  TEKRARLANMALIDIR.    
  4   DENEYLER      BÜTÜN        KRİTİK     DEĞERLERDE   TEKRAR     EDİLMELİDİR.    
  5   DENEY    SONUCUNDA    FİZİKİ    MUAYENE    YAPILARAK, (BKZ.1. BÖLÜM  FİZİKİ  DENEYLER )

 Uygun

      Değil

  Yok.

Var.

    a)  Çatlak    
  b)  Kalıcı  Biçim  Değişikliği    
  c)  Boya  Kalkması    
  d)  Çalışma   Güvenliğini   Etkileyecek   Olumsuzluk    
  e)  Bağlantılarda   Gevşeme   veya   Hasar    
           

    TEKNİK  PERİYODİK  KONTROLLERİN  AMACI:    Ait  Olduğu  Hususta:

 1. Makine ve tesislerin  fiziki  özelliklerini  önceden  belirlemek,
 1. İşletme  şartlarından  dolayı  yıpranma, aşınma vb. durumların  varlığını  araştırmak,

  3.   Varsa  nitelik  ve  niceliklerini  belirlemek,

 1. Gerekli  hallerde; tamir, bakım, onarım, yada  işletme  şartlarında değişiklikleri  ve

tedbirleri  tesbit  etmek,

 1. Bir  sonraki  periyoda kadar  güvenli  bir  şekilde  vazife  yapıp  yapamayacağı konusunda  fikir  ve  kanaat  oluşturmaktır.

  SÖZ   KONUSU    AMACIN   GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ    İÇİN    BİR    TAKIM    TPK    ÖNCESİ    VE    SONRASI    ÇALIŞMALARIN   YAPILMASINA İHTİYAÇ  VARDIR.   I .   TPK  ÖNCESİ  ÇALIŞMALAR :   1. TPK  UYGULANACAK  MAKİNE  VE  TESİSİN  BİLİNMESİ : Kontrol  ve  teste  tabi  tutulacak  makine  ve  aracın  marka, model,  imalat yılı, tanıtım yada seri  numarası,  imalat  karakteristikleri, kullanım  amacı  ve şartları, gücü, sicili, kapasitesi gibi  değerlerin  iyi bilinmesi  gereklidir.   2. TEST  METODU  VE  UYULACAK  KURALLARIN  BELİRLENMESİ: Kontrol,  ölçüm,  test   tarz  ve tekniği,  testte  kullanılacak  cihaz  ve aletler  ile  uyulacak  kuralların  önceden,  iş  güvenliği  mevzuatı, ilgili  standartlar, imalatçının  tavsiyeleri, teknolojik  literatür  incelenerek   tutarlı  ve  uygun  şekilde  belirlenmelidir.   3. EĞİTİMLİ  TEKNİK  PERSONEL  TEMİNİ : İkinci  madde de  sayılan   kuralların  belirlenmesi  ve  test  ve  kontrolün  eksiksiz  yapılması  için  eğitimli  ve  güvenilir  teknik  eleman  temin  edilmelidir.   II .  TPK  SONRASI  ÇALIŞMALAR  :   1. Teknik  Rapor  : Uygulanan  TPK  sonrası  elde  edilen veri  ve  bilgileri  gösterir,  tam  bir  teknik  rapor  hüviyetini  taşıyan  belge  düzenlenmelidir.   2. İkmal  :  TPK  esnasında  tesbit  edilen  ve  uygun  olmayan  hususların  uygun  hale  getirilmesi  aşamasıdır.     3. Değerlendirme :  Düzgün  bir  arşiv  oluşturup  istatistiki  verileri  derleyip  işleyerek  bunlardan  bir  sonraki  TPK  veya  işletme  anında  faydalanma  yoluna gidilmelidir.

FORKLİFTLER :

Çalışma hayatının her alanında ihtiyaç duyulan ve kullanılan iş makinalarından biridir.   FORKLİFT (İstif Makinası) : Bir yükü, çatallı kolları vasıtası ile bulunduğu yerden alıp kaldırarak, belirli bir mesafeye taşımaya veya taşıyıp istif etmeye yarayan  kaldırma iletme  makinalarıdır. (TS 10201/Nisan1992)   Forkliftlerin Periyodik Kontrolları :   Forkliflerin periyodik kontrolleri   İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü’nün 378. maddesinde düzenlenmiştir. Madde  – 378 :           “ Kaldırma  makineleri  ve  araçları  her  çalışmaya  başlamadan  önce, operatörleri  tarafından  kontrol  edilecek  ve  çelik  halatlar,  zincirler,  kancalar,  sapanlar,  kasnaklar,  frenler ve  otomatik  durdurucular,  yetkili  teknik  bir  eleman  tarafından  üç  ayda  bir  bütünü ile  kontrol  edilecek  ve  bir  kontrol  belgesi  düzenlenerek  işyerindeki  özel  dosyasında  saklanacaktır. Söz konusu maddeye göre kaldırma makinaları ve araçlarının periyodik kontrolları ;

 1. Her  çalışmaya  başlamadan  önce, operatörleri tarafından,
 2. Üç  ayda  bir  yetkili  teknik  bir  eleman  tarafından  bütünü ile   iki kademede yapılmalıdır.

Forklift periyodik kontrolü işlemi aşağıdaki hususlara göre yapılmalıdır.   I .   TPK  ÖNCESİ  ÇALIŞMALAR :   1.FORKLİFTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BİLİNMESİ 2.TEST  METODU  VE  UYULACAK  KURALLARIN  BELİRLENMESİ 3. EĞİTİMLİ  TEKNİK  PERSONEL  TEMİNİ   II .  TPK  SONRASI  ÇALIŞMALAR  :   1.TEKNİK  RAPOR  HAZIRLANMASI 2. TESBİT EDİLEN NOKSANLIKLARIN İKMALİ 3. ELDE EDİLEN  VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ   1. FORKLİFTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BİLİNMESİ : Forklift  üzerindeki etiketlerden ve imalatçının vermesi gerekli belgelerden  forklift ile ilgili  tanıtım ve teknik özellikler tesbit edilmelidir. Tanıtım Bilgileri : Markası     :                          Seri Numarası     : Modeli       :                          Tipi                       : İmal Yılı     :                          Diğer                   :   TEKNİK  ÖZELLİKLER : Kaldırma Kapasitesi   :                           Kaldırma Yüksekliği             : Yakıt Çeşidi                 :                           Ağırlık Merkezi Mesafesi     : Lastik özellikleri           :                           Dönüş Çapı                          : Kaldırma Hızı               :                           Azami Hızı                             :   2. TEST  METODU  VE  UYULACAK  KURALLARIN  BELİRLENMESİ İmalatçı tarafından verilen  Forklifte ait  kullanım kılavuzu, standartlar  ve teknik literatür taranarak TPK sırasında uygulanacak  test ve deney metodu ve uyulacak kurallar belirlenmelidir.   Forklifte uygulanacak Başlıca Test ve Deneyler :   KALDIRMA       MAKİNA      ve      ARAÇLARINDAN TPK   UYGULAMALARI   ÜÇ   AŞAMADA   YAPILIR

1. Fiziki   ( gözle)    muayene    deneyleri, 2.Teknik  şartnamelere  uygunluk  deneyleri 3.Yük  kaldırma  yeterlilik  deneyleri.

 1. Statik  yük  deneyleri,
 2. Dinamik  Yük  Deneyleri,
 3. Kararlılık  deneyleri.

  1. Gözle Muayene deneyleri : * Genel Görünüşün Kontrolü : –         Forklift dış görünüşü bütünü ile ; –         Kaporta-boya, yağ, yakıt, soğutma sıvısı vb. sızıntısı yada kaçağının olup olmadığı, kontrol edilmelidir.   * Aydınlatma Sisteminin Kontrolü : –         Ön – arka aydınlatma, ön – arka sinyal lambaları görünüş ve arıza kontrolü yapılmalıdır. –         Geri vites sesli – ışıklı ikaz sisteminin varlığı kontrol edilmelidir. –         Dikiz aynalarının varlığı kontrol edilmelidir.       * Emniyet Düzenleri :   I. Genel Hareket Gözlemleri – Operatörü koruyan üst korkuluklar kontrol edilmelidir. -Ön korkuluklar  çatlak kırık vb. deformasyon yönünden kontrol edilmelidir. – Geri vites sesli – ışıklı ikaz sisteminin çalışması kontrol edilmelidir. – Jantlar ve bijonlar kontrol edilmelidir. – Lastikler dişleri ve diğer ebatları uygunluk yönünden kontrol edilmelidir. – Karşı ağırlıklar ve  bağlantıları kontrol edilmelidir. – Direksiyon sistemi  kontrol edilmelidir.     Forklift Periyodik Testi