Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Portör Muayeneleri

Anasayfa » Portör Muayeneleri

iş sağlığı

Portör Fransızca bir kelimedir “porteur” olarak yazılır. Kelime anlamı “taşıyıcı” demektir.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)

Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)

Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)