Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İşyeri Ortam Toz Ölçümü

İşyeri Ortam Toz Ölçümü

Yüksekte ve Kapalı Alanda Çalışmalarİşyeri Ortam Toz Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliğin alanında, İşyeri Ortam Toz Ölçümü ile birlikte Kişisel Toz Maruziyet Ölçümleri de önemli yer tutar. İş hijyeni ölçümlerinden toz ölçümü ve kişisel toz maruziyet ölçümlerini, İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yeterlilik  alan İş Hijyeni, Ölçüm Test ve Analizi Yeterlilik Belgesine sahip olan firmalar yapabilir. İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar İSGÜM den İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar yeterliliği olmadan hiçbir iç ortam ölçümleri, iş hijyeni ölçümlerini yasal olarak yapamazlar.  Yetki belgesine sahip olmadan yapılan iş hijyen ölçümleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde geçerliliği yoktur.

İş hijyeni ölçümleri  20 Ağustos 2013  SALI resmi gazetede yayınlanan İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 38 gereğince 20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle İSGÜM’den yeterlik alan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir. İSGÜM yeterlik belgesine sahip olmayan laboratuvarların ölçüm yapması yasak olup, yaptırılan ölçümlerde geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda Başkent İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ölçüm Merkezi olarak  04.11.2014 tarih 006 sayılı İSGÜM Yeterlik Belgesine sahip olarak iş hijyen ölçümlerini firmamızdan yaptırabilmek için teklif alabilirsiniz…

Toz Ölçümü Sonucunda Ortamda Alınacak Önlemler

Toz ölçümü sonucunda kaynakta alınacak önlemlerin daha etkin olabilmesini sağlama ve ortam atmosferinin, orada bulunan ve çalışanlar tarafından da çeşitli yollardan kirlenebileceği nedenleri ile çalışma hacimlerinde de önlemler almak gerekmektedir.

– İşyeri Düzeni

Dağınık, bakımsız ve düzenli olarak temizlenmeyen bir çalışma alanı, öncelikle iş verimi ve üretim kalitesini düşürürken, işlemler sırasında oluşan süprüntü ve atıklar iş kazalarına neden oldukları gibi çalışanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yapacaktır.

– Genel Aspirasyon (havalandırma)

Hangi nedenlerle olursa olsun, kirlenen havanın düzenli olarak değiştirilmesi yalnız iş yerlerinde değil, içinde yaşanılan tüm ortamlar için temel sağlık gereklerinden biridir. Bu değişimin hızı, doğal olarak havanın kirlenme hızı ile paralel olarak farklılaşacaktır. Havalandırma, evlerde kapı pencere açılarak yapılırken kalabalık ortamlar ve işyerlerinde aspiratörlü (cebri çekiş) düzenler kullanılmaktadır. Bu konuda da yerel aspirasyonda olduğu gibi, bilinçsiz düzenlemeler, yarardan çok zarar getirecektir. Bu sistemlerin kurulacağı hacimlerde, öncelikle ortam havasının kirlenme hızına bağlı değişim oranı  (tüm ortam havası hacminin 1 saatte temiz hava ile yenilenme sayısı) hesaplanarak buna uygun havalandırma sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Burada önemle göz önünde tutulması gereken bir husus, çalışan kişilerin solunum düzeylerindeki (ağız-burun hizası) havanın, sürekli temiz kalabilecek biçimde değişebilmesidir. Pencere, tavan ve duvarlara gelişigüzel yerleştirilmiş aspiratörler, bu gerekleri sağlayamamanın yanında çoğu kez kirlenmiş havayı soluma düzeyine karıştırabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli konu da, havalandırma sisteminin, aynı hacimde bulunan yerel aspirasyon düzenlerinin etkisini zayıflatabilecek konum ve güç düzeylerinde olmamasıdır.

– Seyreltme Ventilasyonu

Dış hava ile doğrudan ilişkisi olmayan tank, atölye, menhol, galeri vb. ortamlarda yapılan çalışmalar sonucu kirlenmiş ve kirlenmekte olan havanın aspirasyonla dışarı atılması sırasında, dışarıdan  temiz hava basılması işlemine “seyreltme ventilasyonu” (make up air) adı verilir. Bu önlem, öncelikle, atmosferik kirlenmenin yüksek olduğu ve oksijen yetersizliği olabilecek dar, küçük hacimli yerlerde uygulanmaktadır.

– Sürekli Ortam Kontrolu

Yukarıda açıklanmış olan önlemler alınırken, uygulamaların etkinliği ve çalışma ortamının endüstri hijyeni açısından sağlıklı olup olmadığı, düzenli olarak toz ölçmeleri yapılarak denetlenmelidir.

Toz Ölçümü Nasıl Yapılır?

MDHS 14/3, TS EN 2361, MDHS 14/4 metodlarına gore toz ölçümleri gerçekleştirilir.

Toz ölçümleri iş yerlerinde 2 farklı yöntem olarak ölçülmektedir. Bunlar;

Solunabilir toz ölçümleri : Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozların ölçülmesi.

Toplam toz ölçümleri : Aerodinamik eşdeğer çapı 10 mikron ve altı büyüklüğünde olan tozların ölçülmesi.

Toz ölçümleri iş yeri ortamında çalışanların maruz kaldıkları havadaki solunabilir toz yoğunluğunun belirlenmesi, örneklenmesi ve miktarının tayini işlemlerini kapsar. Toz ölçümleri tesis içerisinde bulunan toz kaynaklarında, toz kaynaklarının etki alanındaki çalışma ortamlarında, tesiste bulunan idari binalarda, tesis içi açık ve kapalı alanlarda toz konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla toz ölçümü yapılır. Toz ölçümü toz ölçüm cihazıyla toz kaynağından yada ortamdan alınan örnekleme sonucunda gravimetrik yöntem ile yapılmaktadır.

Devamı için LÜTFEN TIKLAYINIZ…

02 Mayıs 2016
1.193 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1