Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Aydınlatma Ölçümleri

Anasayfa » Aydınlatma Ölçümleri

AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamında aydınlatma değerlerinin yetersizliği, özellikle kesikli ve yaralanmalı hatta ölümlü iş kazaları riskini büyük ölçüde artırmaktadır. Böyle önemli bir konuda iş kazası riskinin en aza indirgemek için yapılacak çalışmaların, Aydınlatma Ölçümleri başlangıç noktasıdır.

Aydınlatma ölçümleri işyerlerinde belirli aralıklarla yapılarak, aydınlatma ölçüm değerlerinin sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Aydınlatma ölçümü İSGÜM den Yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar  tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. Yetkisi olmayan firmalar tarafından yapılan İş Hijyen Ölçümleri geçerli değildir.

Titreşim Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

AYDINLATMA

İş yeri ortam ölçümlerinde aydınlatma ölçümleri çalışanların göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanın görme duyusu, değişik ışık koşullarına uyum sağlayarak işlevini en etkin biçimde yapabilme yeteneğine sahiptir. Ancak, üzerinde çalışılan maddelerin büyüklüğüne ve aydınlatma koşullarına bağlı olarak, görme yanılgıları, yeterince görememe ve şiddetli göz yorgunluklarına varan durumlar ortaya çıkmaktadır. İşyerlerinde, yetersiz ve uygun olmayan aydınlatma koşullarının, üretimdeki olumsuz etkilerinin ötesinde iş kazaları olasılığını artırması da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. İşyeri aydınlatma biçim ve düzeyleri, yapılan işe bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir, örneğin bir saat fabrikasında güçlü bir  aydınlatma  gerekirken, döküm yapılan alanda ya da balyaların depolandığı hacimlerde, daha zayıf bir ışıklandırma kaynağı yeterli olabilmektedir. Öte yandan aydınlatmada kullanılan ışık kaynağının türü de, üzerinde çalışılan veya üretilen malzemenin fiziksel ve kimyasal niteliklerine bağlı olarak seçilmektedir. Örneğin, Parlayıcı. patlayıcı gaz ya da buharların oluştuğu alanlarda fluoresan ampuller, yangın ve patlama tehlikesi nedeni ile kullanılamaz. Nihayet işçinin baktığı çalışma noktasında parıldamaya, göz kamaşmasına neden olabilecek yansımaların oluşmasına meydan verilmeyecek biçimde, ışığın gelme yönünün çok dikkatle düzenlenmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda değişik çalışma ortamları için deneylerle saptanmış bazı aydınlatma ölçüm şiddet düzeyleri “Lux” birimi olarak verilmektedir. Genellikle ince detaylar üzerinde çalışmakta olan kişiler zaman zaman göz yorgunluklarından ve gözlerinin bozulduğundan yakınmaktadırlar. Uygun olmayan aydınlatma koşullarında bu yorgunluklar olağandır ve birçok kişinin sandığı gibi sürekli göz yorgunluklarının sonunda gözlerin bozulması (miyopi, hipermetropi gibi) mümkün değildir. Aydınlatma problemleri olan işyerlerinde aydınlatma ölçümleri yapılarak, iyileştirici önlem ve değişiklikler yapılabilir.

Tablo 1. Bazı Yerlerde Aydınlatma Düzeyleri Sınır Değerleri

Aydınlatma Ölçüm Noktası

Sınır Değer (lux)
Kaba Montaj 200
Orta Montaj 300
İnce Montaj 500
Hassas Montaj 750
Kaynak 300
Arşivler 200
Dosya ve Fotokopi Odaları 300
Konferans ve Toplantı Salonları 500
Soyunma Odaları 200

 

Aydınlatma Ölçümleri ve Aydınlatma Ölçüm Metodu Nedir? Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

COHSR 928-1-IPG-039 -Measurement of Lighting Levels in the Work Place – Canada Occupational Health and Safety Regulations, Part VI İşyerlerindeki Aydınlatma Seviyelerinin Ölçümü– Kanada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Kısım VI aydınlatma ölçüm metodu ve ISO 8995 aydınlatma ölçüm standardı  kapsamında, iş yeri ortamında çalışanlara tüm çalışma süresi boyunca görsel görevlerini etkili, konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için aydınlatma gerekliliklerini belirlemek üzere iş yeri iç ve dış mekanlarının aydınlatma ölçüm cihazı ile aydınlatma ölçümleri yapılır. Firmamız tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yapılan aydınlatma ölçümleri sonucunda ölçülen aydınlatma düzeyi ölçüm sonuçları aydınlatma ölçüm raporu içerisinde değerlendirilerek aydınlatma düzeyi yeterli ya da yetersiz noktalar belirtilir. Aydınlatma düzeyi ölçüm sonuçları aksi belirtilmedikçe, lüks olarak verilir.

Aydınlatma Ölçümleri Nerelerde Yapılır?

  • Ofislerde aydınlatma ölçümleri
  • Tekstil sektöründe aydınlatma ölçümleri
  • Metal işleme ve montaj yapılan noktalarda aydınlatma ölçümleri
  • Gıda üretim yerlerinde aydınlatma ölçümleri
  • Ahşap işleme noktalarında aydınlatma ölçümleri
  • Sağlık ve bakım binalarında aydınlatma ölçümleri

Kimler Aydınlatma Ölçümü Yapar?

20.08.2013 tarihinde 28741 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

“İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.” bulunmaktadır. Bunun sonucunda iş hijyeni ölçümleri içerisinde bulunan aydınlatma ölçümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından yetkilendirilmiş aydınlatma ölçümleri de bu yetki belgesinde bulunan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümleri İSGÜM tarafından yetki belgesi bulunmayan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarı tarafından yapıldığında aydınlatma ölçümlerinin yasal mevzuatta kabul edilebilirliği yoktur.

 

 

 

aydınlatma ölçümü, aydınlatma ölçümü nasıl yapılır, aydınlatma ölçümü yönetmeliği, aydınlatma ölçümü standardı, aydınlatma ölçümü yönetmelik, aydınlatma ölçümü mevzuat, aydınlatma ölçümü nedir, aydınlatma ölçümünü kim yapar, aydınlatma ölçüm değerleri, aydınlatma ölçümü yönetmeliği, aydınlatma ölçüm raporu örneği, aydınlatma ölçümleri

 

aydınlatma ölçümü

aydınlatma ölçümü nasıl yapılır

aydınlatma ölçümü yönetmeliği

aydınlatma ölçümü standardı

aydınlatma ölçümü yönetmelik

aydınlatma ölçümü mevzuat

aydınlatma ölçümü nedir

aydınlatma ölçümünü kim yapar

aydınlatma ölçüm değerleri

aydınlatma ölçümü yönetmeliği
aydınlatma ölçüm raporu örneği
aydınlatma ölçümleri