Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Nelere Bakılır?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Nelere Bakılır?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Nelere Bakılır? sorulduğunda genelde hemogram, ALT, AST, GGT, üre, bun, kreatinin, ürik asit, kolesterol, AKŞ yer almaktadır. Ancak işe giriş sağlık raporu için istenen tetkikler çalışma ortamı ve işin niteliğine göre farklılık gösterir. Kimyasal maddelere maruziyet hesaplanarak idrarda fenol, idrarda hippürik asit, kanda kurşun, arsenik, mangan gibi tetkikler de istenebilir. 

İşe giriş sağlık raporu için istenen laboratuvar tetkiklerini Yeni Başkent OSGB merkezimizden yaptırabilirsiniz. Merkezimiz Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesine sahip Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili bir kuruluştur. Merkezimizde yapılan tüm tetkik ve tahlil sonuçları e-nabıza gönderilmektedir.   İşe giriş sağlık raporu için gerekli  kan testlerinin yanında diğer tarama maksatlı Göz muayenesi, EKG, Tetanoz aşı uygulaması, İşitme testi (Odyometri), Solunum fonksiyon testi (SFT), Akciğer grafisi gibi istenen tüm tetkikler aynı adreste yapılmaktadır.  Daha detaylı bilgiler için https://www.baskentsaglik.com.tr/ web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş sağlık raporu, çalışmaya başlayacak kişinin işe başlamadan önce gerekli laboratuvar tetkik ve tahlillerin sonucuna göre işe girmesinde sağlık yönünden bir sorun olmadığını gösteren sağlık raporudur. İşe giriş sağlık raporu, işe başlayacak kişinin sağlık bakımından çalışmaya uygun olduğunu, iş yerindeki kendisine verilecek vazifeyi fiziksel ve zihinsel olarak yerine getirebilecek durumda olduğunu belgeler.  İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testleri ise bu değerlendirmenin bir parçasıdır ve birçok önemli bilgi sağlar.

Kan testi, bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testinde birçok farklı parametre incelenir. Bunlar arasında tam kan sayımı (hemogram), karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), böbrek fonksiyon testleri (üre, bun, kreatinin, ürik asit), kan şekeri düzeyi, kolesterol düzeyi ve enfeksiyon belirteçleri gibi birçok farklı test bulunur.

Tam Kan sayımı, vücuttaki kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayısını belirlemek için yapılır. Bu test, bir kişinin kansızlık, enfeksiyon veya kan hastalıkları gibi durumları tespit etmek için kullanılır.

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğerin sağlığını değerlendirmek için yapılır. Bu testler, karaciğer enzimlerinin düzeyini ölçer ve karaciğerin normal şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Böbrek fonksiyon testleri, böbreklerin sağlığını değerlendirmek için yapılır. Bu testler, böbreklerin normal şekilde çalışıp çalışmadığını ve böbrek fonksiyonlarının bozulup bozulmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kan şekeri düzeyi, bir kişinin diyabet olup olmadığını belirlemek için ölçülür. Yüksek kan şekeri düzeyleri, diyabetin bir işareti olabilir.

Kolesterol düzeyi, bir kişinin kalp hastalığı riskini değerlendirmek için ölçülür. Yüksek kolesterol düzeyleri, kalp hastalığına yol açabilecek bir faktör olabilir.

Enfeksiyon belirteçleri, bir kişinin enfeksiyon geçirip geçirmediğini belirlemek için yapılır. Bu testler, vücutta mevcut olan enfeksiyonları tespit etmeye yardımcı olur.

İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testi, bir çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu testler, birçok farklı parametreyi değerlendirerek çalışanın iş yerindeki görevlerini yerine getirebilecek sağlığa sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, işe giriş sağlık raporu için yapılan kan testi, işverenlerin çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için önemli bir adımdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Hangi Parametreler İncelenir?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Hangi Parametreler İncelenir?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir tıbbi incelemedir. Bu inceleme, çalışanın iş yerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığını belirlemek ve iş yerinde sağlığını koruyabilmesi için gerekli önlemleri almak için önemlidir. İşe giriş sağlık raporu, genellikle bir kan testi ile başlar ve bu testte çeşitli parametreler incelenir.

Kan testi, bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testinde, bir dizi parametre incelenir. Bu parametreler, kişinin genel sağlık durumunu, kan değerlerini ve potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek için kullanılır.

İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testinde incelenen parametrelerden biri, tam kan sayımıdır. Tam kan sayımı, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler gibi kan hücrelerinin sayısını ve yapısını değerlendirir. Bu test, anemi, enfeksiyonlar ve kan hastalıkları gibi potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek için kullanılır.

Kan testinde incelenen bir diğer parametre, kan şekeri seviyesidir. Kan şekeri seviyesi, bir kişinin kanındaki glukoz seviyesini ölçer. Yüksek kan şekeri seviyeleri, diyabet gibi potansiyel sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testi, kişinin kan şekeri seviyesini değerlendirerek, diyabet riskini belirlemeye yardımcı olur.

Kan testinde incelenen bir başka parametre, karaciğer fonksiyon testleridir. Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğerin sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, karaciğer enzimlerinin seviyelerini ölçer ve karaciğerin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olur. Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer hastalıkları ve diğer potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek için önemlidir.

Kan testinde incelenen bir diğer önemli parametre, böbrek fonksiyon testleridir. Böbrek fonksiyon testleri, böbreklerin sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, böbreklerin işlevini ve böbreklerin atık maddeleri vücuttan nasıl uzaklaştırdığını değerlendirir. Böbrek fonksiyon testleri, böbrek hastalıkları ve diğer potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek için önemlidir.

Kan testinde incelenen diğer parametreler arasında kolesterol seviyeleri, elektrolit dengesi ve enfeksiyon belirteçleri bulunur. Kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskini belirlemek için önemlidir. Elektrolit dengesi, vücuttaki sıvı ve mineral seviyelerini değerlendirir ve potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur. Enfeksiyon belirteçleri ise, vücutta mevcut olan enfeksiyonları tespit etmek için kullanılır.

İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testinde incelenen bu parametreler, bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek ve potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek için önemlidir. Bu testler, iş yerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığını belirlemek ve çalışanın sağlığını koruyabilmesi için gerekli önlemleri almak için kullanılır. İşverenler, işe giriş sağlık raporunu değerlendirerek, çalışanların iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabileceğinden emin olabilirler.

Kan Testiyle İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Kan Testiyle İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Testiyle İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Hazırlanır?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Bu rapor, işverenin çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve işyerindeki potansiyel riskleri belirlemek için önemli bir araçtır. İşte, testiyle işe giriş sağlık raporunun nasıl hazırlanacağına dair bilgilendirici bir makale:

1. İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Bu test, çalışanın işyerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığını belirlemek için önemlidir. İşveren, çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve işyerindeki güvenliği sağlamak için bu raporu talep eder.

2. Testin Amacı

İşe giriş sağlık raporu, çalışanın işyerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığını belirlemek amacıyla yapılır. Bu test, çalışanın fiziksel ve zihinsel sağlığını değerlendirir ve işyerindeki güvenliği sağlamak için önemli bir araçtır. Ayrıca, çalışanın mevcut sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak, işverenin işyerindeki riskleri yönetmesine yardımcı olur.

3. Testin İçeriği

İşe giriş sağlık raporu, genellikle bir dizi testten oluşur. Bu testler, çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için yapılan tıbbi testlerdir. Bu testler arasında kan testleri, idrar testleri, göz muayenesi, işitme testi, akciğer fonksiyon testi, kardiyovasküler testler ve psikolojik değerlendirmeler bulunabilir. Bu testler, çalışanın fiziksel ve zihinsel sağlığını değerlendirmek için kullanılır.

4. Testin Yapılması

İşe giriş sağlık raporu, genellikle bir sağlık kuruluşunda yapılır. İşveren, çalışanı bu kuruluşa yönlendirir ve gerekli testlerin yapılmasını sağlar. Testler genellikle bir doktor veya uzman tarafından yapılır ve sonuçlar rapor halinde işverene sunulur. Testlerin yapılması sırasında çalışanın işyerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığı değerlendirilir ve işverenin işyerindeki güvenliği sağlaması için gerekli önlemler alınır.

5. Raporun İçeriği

İşe giriş sağlık raporu, çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi içeren bir rapordur. Bu rapor, çalışanın genel sağlık durumu, varsa kronik hastalıkları veya sakatlıkları, ilaç kullanımı, alerjileri ve işyerindeki potansiyel risklere karşı dayanıklılığı hakkında bilgi içerir. Ayrıca, raporda çalışanın işe uygunluğu ve gerekli önlemler hakkında da bilgi verilir.

6. Raporun Önemi

İşe giriş sağlık raporu, işverenin çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu rapor, işyerindeki potansiyel riskleri belirlemek ve çalışanın işe uygunluğunu değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, işverenin işyerindeki güvenliği sağlaması ve çalışanın sağlığını koruması için gerekli önlemleri almasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Bu rapor, işverenin çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve işyerindeki potansiyel riskleri belirlemek için önemli bir araçtır. İşveren, çalışanın sağlığını korumak ve işyerindeki güvenliği sağlamak için bu raporu talep eder.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Hangi Hastalıklar Tespit Edilebilir?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Hangi Hastalıklar Tespit Edilebilir?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir tıbbi incelemedir. Bu inceleme, çalışanın iş yerindeki görevlerini yerine getirebilme yeteneğini belirlemek ve iş yerindeki diğer çalışanları korumak için önemlidir. İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testleri, birçok hastalığın tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu makalede, işe giriş sağlık raporu için yapılan kan testlerinde hangi hastalıkların tespit edilebileceği hakkında bilgi verilecektir.

İşe giriş sağlık raporu için yapılan kan testleri, genellikle tam kan sayımı, biyokimya paneli ve enfeksiyon taraması gibi testleri içerir. Bu testler, birçok farklı hastalığın belirtilerini ve risk faktörlerini tespit etmek için kullanılır. İşte bu testlerle tespit edilebilecek bazı hastalıklar:

1. Anemi: Tam kan sayımı testi, kırmızı kan hücrelerinin sayısını ve hemoglobin seviyelerini ölçer. Bu test, anemi adı verilen bir durumu tespit etmek için kullanılır. Anemi, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretilemediğinde veya kırmızı kan hücrelerinin normalden daha hızlı bir şekilde yok olduğunda ortaya çıkar.

2. Diyabet: Biyokimya paneli, kan şekeri seviyelerini ölçer. Bu test, diyabet adı verilen bir hastalığı tespit etmek için kullanılır. Diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini düzenleyemediği bir durumdur. Yüksek kan şekeri seviyeleri, diyabetin bir belirtisi olabilir.

3. Karaciğer hastalıkları: Biyokimya paneli, karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Bu test, karaciğer enzimlerinin seviyelerini ölçer. Yüksek karaciğer enzim seviyeleri, karaciğer hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

4. Böbrek hastalıkları: Biyokimya paneli, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Bu test, böbreklerin işlevini kontrol etmek için kreatinin ve üre seviyelerini ölçer. Yüksek kreatinin ve üre seviyeleri, böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

5. Hepatit: Enfeksiyon taraması, hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonları tespit etmek için kullanılır. Bu testler, hepatit virüslerinin varlığını ve enfeksiyonun şiddetini belirlemek için antikorlar ve virüsün genetik materyali olan RNA veya DNA’yı tespit eder.

6. HIV: Enfeksiyon taraması, HIV enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. Bu test, HIV antikorlarını veya virüsün genetik materyalini tespit eder.

7. Tüberküloz: Enfeksiyon taraması, tüberküloz enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. Bu test, tüberküloz bakterilerine karşı antikorları veya enfeksiyonun varlığını gösteren hücreleri tespit eder.

Yukarıda belirtilen hastalıklar, işe giriş sağlık raporu için yapılan kan testleriyle tespit edilebilen sadece birkaç örnektir. Bu testler aynı zamanda kalp hastalıkları, kanser, tiroid hastalıkları, romatoid artrit gibi diğer birçok hastalığın tespitinde de kullanılabilir.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporu için yapılan kan testleri, birçok hastalığın tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu testler, çalışanın sağlık durumunu değerlendirmek ve iş yerindeki diğer çalışanları korumak için önemlidir. İşverenler, bu testlerin sonuçlarına dayanarak çalışanların işe uygunluğunu değerlendirebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Kolesterol ve Şeker Seviyeleri Neden Önemlidir?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Kolesterol ve Şeker Seviyeleri Neden Önemlidir?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Bu test, çalışanın genel sağlık durumunu belirlemek ve potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek için kullanılır. İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın kolesterol ve şeker seviyelerini ölçmek için kullanılır. Bu test sonuçları, çalışanın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar ve işverenin çalışanın sağlığını korumasına yardımcı olur.

Kolesterol, vücut için gerekli olan bir yağ türüdür. Ancak yüksek kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskini artırabilir. İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testi, çalışanın kolesterol seviyelerini ölçer ve yüksek kolesterol riskini belirlemeye yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyeleri, ateroskleroz adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumda, arterlerde plak birikimi oluşur ve kan akışı engellenir. Sonuç olarak, kalp krizi veya inme gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. İşveren, çalışanın yüksek kolesterol riskini belirleyerek, gerekli önlemleri alabilir ve çalışanın sağlığını koruyabilir.

Şeker seviyeleri ise, vücuttaki glukoz seviyelerini ölçer. Yüksek şeker seviyeleri, diyabet adı verilen bir hastalığın belirtisi olabilir. Diyabet, vücudun insülin hormonunu düzgün bir şekilde kullanamadığı bir durumdur. İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testi, çalışanın şeker seviyelerini ölçer ve diyabet riskini belirlemeye yardımcı olur. Diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, sinir hasarı ve görme sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İşveren, çalışanın diyabet riskini belirleyerek, gerekli önlemleri alabilir ve çalışanın sağlığını koruyabilir.

İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir. Bu testler, çalışanın kolesterol ve şeker seviyelerini ölçerek, potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur. Yüksek kolesterol ve şeker seviyeleri, kalp hastalığı, diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunlarının belirtileri olabilir. İşveren, bu test sonuçlarına dayanarak çalışanın sağlık durumunu değerlendirebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın sağlığını korumak için önemlidir. İşveren, çalışanın sağlık durumunu değerlendirerek, sağlık sorunlarını tespit edebilir ve çalışanın sağlığını korumak için gerekli önlemleri alabilir. Bu önlemler, çalışanın sağlığını iyileştirmek veya sağlık sorunlarının ilerlemesini engellemek için alınabilir. Örneğin, yüksek kolesterol seviyeleri tespit edilen bir çalışan için, sağlıklı bir diyet ve egzersiz programı önerilebilir. Diyabet riski olan bir çalışan için ise, düzenli kan şekeri takibi ve insülin tedavisi gibi önlemler alınabilir.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın kolesterol ve şeker seviyelerini ölçmek için önemlidir. Bu testler, çalışanın sağlık durumunu değerlendirmek ve potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek için kullanılır. İşveren, bu test sonuçlarına dayanarak çalışanın sağlığını koruyabilir ve gerekli önlemleri alabilir. Bu önlemler, çalışanın sağlığını iyileştirmek veya sağlık sorunlarının ilerlemesini engellemek için alınabilir. İşe giriş sağlık raporu, çalışanın sağlığını korumak ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamak için önemli bir araçtır.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Demir ve Vitamin D Seviyeleri Neden Kontrol Edilir?

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Kan Testinde Demir ve Vitamin D Seviyeleri Neden Kontrol Edilir?

İşe giriş sağlık raporu, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir tıbbi incelemedir. Bu rapor, çalışanın iş yerindeki görevlerini yerine getirebilecek fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olup olmadığını belirlemek için önemli bir araçtır. İşe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan önemli bir bileşendir. Bu testler arasında demir ve vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi de oldukça önemlidir.

Demir, vücutta birçok önemli fonksiyona sahip olan bir mineraldir. Özellikle kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve oksijen taşıma kapasitesi için gereklidir. Demir eksikliği, anemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Anemi, yorgunluk, halsizlik, soluk cilt, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir ve çalışanın günlük aktivitelerini etkileyebilir. İşe giriş sağlık raporunda demir seviyelerinin kontrol edilmesi, çalışanın anemi riskini belirlemek ve gerekli önlemleri almak için önemlidir. Eğer demir seviyeleri düşükse, çalışanın demir takviyesi alması veya diyetinde demir açısından zengin gıdaları tüketmesi gerekebilir.

Vitamin D ise vücutta kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyen bir vitamindir. Güneş ışığıyla sentezlenen bu vitamin, kemik sağlığı için önemlidir. Vitamin D eksikliği, kemiklerin zayıflamasına ve osteoporoz gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. İşe giriş sağlık raporunda vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi, çalışanın kemik sağlığını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için önemlidir. Eğer vitamin D seviyeleri düşükse, çalışanın güneş ışığına daha fazla maruz kalması veya vitamin D takviyesi alması gerekebilir.

Demir ve vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi, iş yerindeki performansı ve sağlığı etkileyebilecek potansiyel sorunları tespit etmek için önemlidir. Özellikle demir eksikliği ve vitamin D eksikliği gibi durumlar, çalışanın enerji seviyesini düşürebilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hastalıklara yatkınlığı artırabilir. Bu nedenle, işe giriş sağlık raporunda demir ve vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi, çalışanın sağlığını korumak ve iş yerindeki performansını artırmak için önemli bir adımdır.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporunda yapılan kan testleri, çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu testler arasında demir ve vitamin D seviyelerinin kontrol edilmesi, çalışanın anemi ve kemik sağlığı gibi potansiyel sorunları belirlemek için önemlidir. Bu testler, çalışanın sağlığını korumak ve iş yerindeki performansını artırmak için önemli bir adımdır.

24 Ağustos 2023
4.381 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1