Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Kasaplarda Risk Değerlendirmesi

Kasaplarda Risk Değerlendirmesi

 

 

KASAP

Unvanı:

 

Adresi:

 

 

DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH

 

 

GEÇERLİLİK TARİHİ

 

 

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem

(açıklamalar örnek olarak verilmiştir)

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Zeminde kaymaz kolay silinebilir kaplamalar sağlanmıştır.

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.

Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır.

Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiştir.
Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmiştir.

Temizlik malzemelerinin tahriş edici kimyasallar içerebilecekleri dikkate alınarak  gerekli kişsel koruyucu donanım kullanmaktadırlar.

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulmaktadır.

Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılmaktadır.

Doğal ve suni havalandırma sağlanmaktadır.

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır.

İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmektedir.

Kasap dükkanı içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmaktadır.
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.

Arızalı lambalar değiştirilmekte, diğer sorunlar için elektrikçi çağırılmaktadır.

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin edilmekte ve kullanılması sağlanmaktadır.
Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiştir.
Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizlenmektedir.
Kasap dükkanı içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.

TERTİP – DÜZEN

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştirmektedir.

Kullanılan ve yaralanmaya neden olabilecek kesici aletler kullanım sonrasında yerlerine kaldırılmaktadır.

İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır.

Kablolu aletler kullanılırken en yakın prize takılmakta ve uzatma kabloları çalışanların takılıp düşmeyeceği şekilde sabitlenmektedir.

Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Dükkan içerisindeki alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmıştır. 

Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan vardır.

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmıştır.
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılmaktadır.
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilmektedir.

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmektedir.
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.

MAKİNALAR (Kesiciler, doğrayıcılar, kıyma makinaları, şerit testereler)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmektedir.
Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunmaktadır.
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmektedir.

Paslanmış veya kesici yüzeyleri zarar görmüş alet/ekipmanlar yenileri ile değiştirilmektedir.

Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmektedir.
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmaktadır.
Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin edilmektedir.

Çalışanlar çelik zırhlı eldiven ve önlük kullanmaktadırlar.

İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmaktadır.

Kıyma makinasında bulunması gereken koruyucu aparat takılıdır.

HİJYEN

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları bağlı olarak bulundurulmaktadır.
Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaktadır.
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte edilmektedir.
Et artıkları ve kanın yere dökülmesi engellenmektedir.
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılmaktadır.
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmıştır.
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizlenmektedir.
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanmaktadır.

ACİL DURUMLAR

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmıştır.
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcuttur ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmektedir.

Yangın söndürme tüplerine ulaşmayı engelleyen faktörler ortadan kaldırılmakta ve rutin olarak kontrol edilmektedir.

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunmaktadır.
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiştir.

ELLE TAŞIMA

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmektedir.

Elle kaldırılarak taşınamayacak yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır.

Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendirilmiştir.

Elle taşınabilecek yükler yerden kaldırılırken, çalışan bir ayağı diğerinden daha önde olacak şekilde çömelmektedir.

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanmaktadır.

Taşıma işleri için el arabaları bulunmaktadır.

ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenmektedir.

Çalışma sırasında uygun aralıklar ile ara verilmekte ve basit egzersizler yapılmaktadır.

Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyinmektedir.
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmektedir.

Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmiştir.

Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri dikkate alınmaktadır.

Çalışma tezgahının yüksekliği, genişliği çalışanın rahat etmesini sağlayacak şekildedir.

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş sağlık raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmektedir.

www.sgk.gov.tr adresinden iş kazası ve meslek hastalıkları bildirim formu ile elektronik olarak yapılmaktadır.

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

Çalışanlara İşe başlamadan önce ve ihtiyaç halinde yenileme eğitimi veya ilave eğitim verilmektedir.

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiştir.
Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiştir.
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiştir.
Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda bilgilendirilmektedir.
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmektedir.
İŞVEREN/VEKİLİ

Adı:

 

Soyadı:

 

İmza:

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Belge bilgileri:

 

İmza:

 

 

İŞYERİ HEKİMİ (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Belge bilgileri:

 

İmza:

 

DESTEK ELEMANI (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Görevi:

 

İmza:

 

ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)
15 Ekim 2013
718 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1