Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Gezici Sağlık Araçları

Gezici Sağlık Araçları

Mobil Sağlık Taraması

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş Mobil Sağlık Araçlarıyla hizmet vermektedir.

Akciğer Grafisi Röntgen çekimlerinde Mobil Sağlık Aracı Gezici İSG genelgesindeki standartlara göre hazırlanmış ve yetkilendirilmiştir. Akciğer Grafilerinin Pnömokonyoz yönünden değerlendirildiği göz önünde tutularak çekim mesafesi ve akciğer grafisi boyutları İLO standartlarına göre hazırlanmıştır. Odyometri Testi için kullanılan Mobil Sağlık Aracının ses izolasyonu, yüksek dansiteli özel bir çok malzeme kullanılarak sağlanmıştır. 

Mobil Sağlık Taraması için 0(312) 213 13 50 dahili 114 arayarak bizden teklif alabilirsiniz. Mobil Sağlık Hizmetleri için teklif departmanımız sizlere talepleriniz karşısında yazılı olarak mail yoluyla teklifinizi ulaştıracaktır.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 54567092 sayılı 29/04/2016 tarihli Mevzuat İşleri Daire Başkanlığının yazısında, yıllardır süre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bir türlü uzlaşılamayan Gezici İSG hizmetleri diğer bir adıyla Mobil Sağlık Hizmetleri konusunda en sonunda orta noktada buluşabildikleri görülmektedir.

Gezici İSG Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki gezici İSG hizmetleri ya da mobil sağlık hizmetleri sorunu,  Sağlık Bakanlığının 54567092 sayılı 29.04.2016 tarihli “Gezici İSG Hizmetleri” konulu genelgesiyle çözüme ulaşmıştır.

Bu genelgede; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasının kanuni zorunluluk olduğu belirtilerek,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “sağlık gözetimi” 15. maddesi gereği “işverenler, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” ifadesiyle işyeri hekimleri, çalışanların sağlık muayeneleri yapılırken meslek hastalığı ve maruziyet hakkında kanaat oluşturabilmesi ve çalışma ortamındaki risklerin çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkilerin gözlenmesi amacıyla biyolojik, fizyolojik ve kimyasal ölçüm ve analizlerin yapılması ile mümkün olacağı genelgede vurgulanmıştır.

Gezici Odyometri Sağlık Aracı İzin Belgesi

Gezici Röntgen Sağlık Aracı

161 sayılı ILO Sözleşmesinde temel iş sağlığı hizmetlerinin işyerinde verilmesi gerektiği, İşyeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşulları değerlendirilerek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içinde işyerinde verilmesi; kolay, erişebilir, etkili hızlı, ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına önem arz ettiği genelgede belirti

lmektedir. İş sağlığı gözetimlerinin işyeri dışında verilmesi iş gücü, iş günü, üretim ve iş verimi kayıplarına neden olduğuna dikkat çekilmiştir. Özellikle kimyasal maddelere maruziyetlere ilişkin bazı laboratuvar tetkikleri için numunelerin mesainin başlangıcında, ortasında ya da bitiminde alınması gibi bilimsel zorunlulukların olduğu vurgulanmıştır. Açıklanan nedenler iş sağlığı hizmetleri kapsamındaki sağlık gözetimine esas tetkiklerin gezici İSG araçları ile sunulmasını gerektirdiği aynı genelgede ifade edilmiştir.

İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine ilişkin sorumluluk işverene ait olup, işveren tarafından bu sorumluluğun yerine getirilmesi sağlık gözetiminin zamanında ve düzenli yapılması ve ancak tetkiklerin işyeri ortamında yaptırılması ile mümkün olabileceği genelgede belirtilmiştir.

Gezici İSG Aracı;

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi A) Genel Esaslar 1. bendinde İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG Hizmetleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSG Hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler bu hizmeti SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ SAĞLIK

KURUM VE KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE SUNABİLİRLER. Gezici İSG araçları başka kurum/kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

2. bendinde, Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde iş sağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 2879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümleri uyarınca SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ TIBBİ LABORATUVARLARDA YAPILABİLİR.  ifadeleri yer almaktadır.

 

11 Mayıs 2016
2.735 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1