Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri

Kaldırma Araçların Periyodik Kontrolü

Kaldırma araçların periyodik Testi;

 

İnsan gücünün yetmediği yüklerde kaldırma araçları bilindiği gibi bir yükü bir yerden kaldırıp başka bir yere taşıma  işleminde endüstride ve sanayide oldukça sık kullanılmaktadır. Kaldırma araçları günümüzde sanayide yük kaldırma işleminde hem kolaylık sağlar hem de insan gücüne bağımlılığı azaltmıştır. Kaldırma araçlarının kullanılmadığı dönemlerde bir iş için bir sürü insan gücüne gereksinim duyulurken günümüzde aynı iş bir tane kaldırma aracıyla daha kısa zamanda yapılabilmektedir. Kaldırma işlemleri gibi ağır işlerde insan gücünün kullanılması insan sağlığını olumsuz etkilemiştir. Kaldırma araçlarının kullanılmaya başlanmasıyla ağır işlerde çalışan kişilerde bu çalışmaya bağlı sağlık sorunları ortadan kalkmıştır. Kullandığımız bu kaldırma araçlarının periyodik kontrolü düzenli olarak yapılmazsa iş kazalarına yol açabilir ve bunun sonucunda can ve mal kaybı ortaya çıkabilir. Yük kaldırma işlemlerinde yardımcımız olan kaldırma araçlarının periyodik kontrolü düzenli yapılırsa bu makineler uzun süre verimli bir şekilde ve iş kazasına yol açmadan kullanılabilir. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü 11 Şubat 2004 tarihli ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yapılır.

 

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü Yapılma Zorunluluğu ve Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolüyle İlgili Yasal Dayanaklar

11 Şubat 2004 tarihli ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

“İş ekipmanı ile ilgili kurallar

MADDE 6 – (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

  1. b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.

İş ekipmanının kontrolü

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

  1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
  2. b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi işekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.

  1. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.” gereği kaldırma araçları periyodik kontrolü yapılır.

11 Şubat 2004 tarihli ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III Madde 2.2.3.’de yer alan tabloya göre kaldırma araçları periyodik kontrolü yılda bir kez yapılacağı belirtilmiştir.

 

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol Süreleri ve Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol Kriterleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

EK III

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları         

2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Kaldırma ve/veya iletme araçları(1), (2),(3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482-1, FEM  9.751, FEM  9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)(4) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Lift periyodik testi

Lift periyodik testi

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolünü Kimler Yapar

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları
Mobil Vinç Araç Üstü Vinç
Pergel Vinç Caraskal
Tavan Vinç Teleskopik Vinç
Gırgır Vinç Forklift
Gezer Vinç Araç Lifti
Portal Vinç Transpalet
Hi-Up Mekanik Pnömatik ve Hidrolik Kaldıraçlar

 

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol Yöntemleri

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Kaldırma araçları periyodik kontrolleri iki şekilde yapılır. Bunlar;

  1. Gözle muayene deneyi
  2. Yük kaldırma deneyi
  3. a) Gözle Muayene Deneyi: Kaldırma aracında mekanizmalar, elektrik ve hidrolik donanım, emniyet tertibatları, frenler, kumandalar, aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri, kanca veya diğer yük kaldırma donanımları ve bunların bağlantıları dahil tüm hayati önem taşıyan bileşenlerin teknik özelliklerine ve/veya şartlarına uyum için kontrol edilmesidir.
  4. b) Yük Kaldırma Deneyi: Yük kaldırma deneyleri üç şekilde yapılır. Bunlar; statik deneyler, dinamik deneyler, kararlılık deneyleri.

Firmamız tarafından kaldırma araçları periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre yapılır. Yapılan deneyler sonucunda kaldırma araçları periyodik kontrol raporu hazırlanır ve görülen uygunsuzluklar kaldırma araçları periyodik kontrol raporunda belirtilir. Kaldırma araçlarında bulunan uygunsuzluklar giderilmesi için firmalar bilgilendirilir.

Kaldırma Araçlarının Periyodik Testi;

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ve testi kaldırma ekipmanlarının kontrolü ve testine verilen genel bir ifadedir. Kaldırma araçların periyodik testlerini kendi arasında sınıflandırmak gerekirse çok kullanılanlardan az kullanılanlara göre; Vinç periyodik kontrolü, forklift periyodik kontrolü, caraskal periyodik kontrolü, mobil vinç periyodik kontrolü, lift periyodik kontrolü şeklinde sıralanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periyodik kontrol yönetmeliği
periyodik kontrol nedir
kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri aşağıdakilerden hangisidir
iş ekipmanları periyodik kontrol
iş ekipmanları periyodik kontrol formu
iş ekipmanları periyodik kontrol yönetmeliği
kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri
Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ile ilgili yasal dayanaklar
Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri
Kaldırma araçları periyodik kontrol
Kaldırma araçları periyodik kontrol formu
Kaldırma araçları periyodik kontrol süresi
Kaldırma araçları periyodik kontrol formu örneği
Kaldırma araçları periyodik kontrol yönetmeliği
Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler

 

 

 

 

kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri
kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ile ilgili yasal dayanaklar
kaldırma araçları periyodik kontrol
kaldırma araçları periyodik kontrol formu
kaldırma araçları periyodik kontrol süresi
kaldırma araçları periyodik kontrol formu örneği
kaldırma araçları periyodik kontrol yönetmeliği
periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler

 

 

 

 

 

 

 

08 Mayıs 2016
3.274 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?