Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İş Makinaları Çalışmalarında İşçi Sağlığı ve Güvenliği

İş Makinaları Çalışmalarında İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 

Son yıllarda iş makinelerinin kullanımı çok fazla artmıştır. Buna paralel olarak da, iş makinelerinin kullanımı esnasında çok sayıda kazalar meydana gelmektedir.İş makinelerinin kullanımında iki türlü risk vardır. İki çeşit kazaya rastlanmaktadır.Bunlardan birincisi; Trafik kazası niteliğindeki kazalardır. Trafik kazaları, Ülkemizin büyük problemlerinden biridir. İş makinelerinin çoğalması bu problemi daha da artırmaktadır.

İş makineleri normal şartlarda iş yapmak için kullanılmaktadır. Ancak zaman zaman  trafiğe de çıkmak durumundadır. Bazen de trafikte çalışmak durumundadır. Ülkemizde iş makinelerinin zaman zaman insan ve yük taşımasında da kullanıldığı görülmektedir.

İş makineleri daha çok iş için hazırlandığı için trafik şartlarına uygun olmayabilmektedir. Geniş olabilmekte, uzun olabilmekte, yeterli sinyal sistemleri olmayabilmektedir. Bütün bunlar, trafiği zor duruma düşürmekte, trafik kazalarına sebep olmaktadır.

Örneğin, gece karanlığında, arka lambaları, kedi gözleri olmayan bir traktörün önünüze çıkması çok büyük bir tehlikedir. Bunun gibi, yeterli ışıklandırma ve işaretlemesi yapılmamış geniş araçlara rastlanması, trafik tecrübesi çok olmayan, ehil olmayan sürücülerin iş makinesi ile trafiğe çıkmaları kaza sebepleridir.

İşte bu sebeple; İş makinelerinin hem işyeri şartlarına (iş şartlarına) uygun olması ve hem de, trafiğe çıkacağı zaman trafik şartlarına uygun olması veya uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, İş Makinesini kullanan operatörün hem çalışma şeklini bilen, makineyi ustaca, maharetle, kullanabilen bir kişi olması, hem de bu makineyi trafikte  kullanabilecek usta bir sürücü olması lazımdır.

Emniyetli çalışma, aracı emniyetli sürme, trafik kazalarına ve iş kazalarına sebep olmamak büyük oranda insan faktörü ile ilgilidir. OPERATÖR VE SÜRÜCÜ ile ilgilidir.

Çünkü ;

 • Makineyi emniyetli sürecek ve kullanacak olan operatördür.
 • Makinede alınacak tedbirleri alacak veya aldıracak olan yine operatördür.

EN EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

MEVCUT BİLGİ VE TECRÜBESİ İLE

OPERATÖRLER TARAFINDAN BULUNACAKTIR

 

Bunu söylerken, her şey operatörün  elinde, bütün mesuliyet onda, bir kaza olursa kusur yine onda, başkalarının (İşverenin, idarecilerin,Üniversitelerin, Devletin, Milletin, v.s.) yapacağı herhangi bir şey yoktur şeklinde anlaşılmasın.

Bunu böyle söylemekteki maksadımız, emniyetli çalışma hususunda, kazaların önlenebilmesi hususunda, ÇALIŞANLARIN, OPERATÖRLERİN, SÜRÜCÜLERİN  ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTMEKTİR.

Elbette İşverenin çok ağır yükümlülükleri vardır. Modern ve sağlıklı teknolojiyi takip etmek, çalışanını eğitmek, Denetlemek, yanlış davranışlarını düzeltmek, teşvik etmek, ödül vermek, ceza vermek, motive etmek, anne babanın çocuğunu koruyup kolladığı gibi koruyup kollamak İşverenin ve işveren vekili durumundaki, işveren adına emir komuta eden kişilerin ağır yükümlülükleridir.

İŞVEREN VE İDARECİLER, Herhangi bir kaza, yaralanma ve ölüm durumunda, bu ağır yükümlülükleri sebebiyle, maddi ve manevi sorumluluk altına girerler. Bu sorumluluk çok ağır bir sorumluluktur. Çünkü insanın sağlığı, canı, herhangi bir uzvu, parayla pulla ölçülemeyecek seviyede kıymetlidir. İnsanın hastalanmasına, bir uzvunun yok olmasına veya ölmesine sebep olmak manevi yönden sorumluluğu çok büyük olan olaylardır. İŞVERENLER VE İDARECİLER BU BİLİNÇLE, BU SORUMLULUK DUYGUSU İLE ÇALIŞMALARI, TEDBİRLERİ ALMALARI, EN SAĞLIKLI TEKNOLOJİYİ KULLANMALARI, ÇALIŞANLARINI EĞİTMELERİ, DENETLEMELERİ, MÜKAFAT VEYA CEZA VERMELERİ, MOTİVE ETMELERİ GEREKLİDİR.

DEVLETİN de, İşverenin bu ağır yükümlülüklerini hafifletmek için çalışması, maddi ve manevi imkanlar hazırlaması, eğitim ve denetim hizmetlerinde yardımcı olması gerekmektedir.

Sendikaların bu hususta destek vermesi, Üniversitelerin katkıda bulunması, Bütün Milletin bu konuya kafa yorması, yardımcı olası  gereklidir.

Çünkü, kaybolan  sağlık bizim sağlığımız, kaybolan can bizim canımızdır, kopan bizim uzvumuzdur, ağlayan anamızdır babamızdır bacımızdır kardeşimizdir arkadaşımızdır, dul kalan  eşimizdir, yetim ve öksüz kalan evladımızdır, zarar gören acı çeken Milletimizdir.

Bu dertle dertlenmek lazım, bu işe gönül vermek lazım.

Bu hususta eğitim çok önemlidir. Her seviyede eğitim önemlidir.

Fakat ustaların eğitimi daha bir dikkatle yapılması gereklidir. Operatörler ve sürücüler sık sık eğitilmelidir.

 

 • Bilgileri yenilenmelidir.
 • Bildiklerine inanmaları sağlanmalıdır.
 • Bildikleri ve inandıkları tedbirlere uyma hususunda alışkanlık kazanmaları sağlanmalıdır.
 • Kişiye, kendini denetleyebilme kabiliyeti kazandırılmalıdır.
 • Emniyetsiz çalışanlara, toplumun denetlemesi sağlanmalıdır. Menfi kamu baskısı bertaraf edilmeli, müspet kamu oyu temin edilmelidir.

İş makinası kullanan kişilerin bu konuda ehil kişiler olması gereklidir. İş, ehline verilmelidir. Bu kişiler ehil hale getirilmelidir.

Ehil kişinin ehil olduğunu ispat edebilmesi için ehliyetinin olması gereklidir. İş Makinesi kullanıcılarında iki türlü ehliyet vardır. Birincisi İŞ MAKİNESİ KULLANMA YETKİ BELGESİ (OPERATÖR BELGESİ),  ikincisi ise G SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİdir.

Eğer İş Makinesi Operatörü TRAFİĞE ÇIKMIYORSA (İş makinesini trafikte kullanmıyorsa) sadece işyeri hudutları içinde çalışıyor ise G sınıfı Sürücü Belgesi alması zorunluluğu yoktur. Sadece OPERATÖR BELGESİ  yeterlidir.

Eğer İş makinesi trafikte de kullanılıyorsa G SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ alınması zorunludur.

Operatörlük, çalışmanın nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesi, sürücü belgesine sahip olmak ise, iş makinesi ile trafikte nasıl hareket edileceğinin bilinmesi demektir.

OPERATÖR BELGESİ(İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi) YETKİLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN VERİLİR.

Bu belgeyi hangi kurum ve kuruluşların vereceği, ne tür bir eğitim sonrasında verileceği belirlenmiştir.

Bu eğitimlerde;

 

 • İş Makinesinin Teknik yapısı, özelliklerinin başlıca sistemlerin(Aracın tanıtılması, motor, güç aktarma organları,hidrolik sistemler, pnömatik sistemler.. V.S.) öğretilmesi,
 • İş Makinesinin her türlü ataşman ve ekipmanlarının tanıtılması ve uygun kullanılmasının öğretilmesi
 • İşyerinde, arazide ve karayolunda emniyetli kullanılmasının öğretilmesi, aracın ayarları ile ilgili bilgi verilmesi beceri kazandırılması
 • İş Makinesinin günlük, haftalık, aylık, 6 aylık periyodik bakımlarının öğretilmesi
 • İş Makinesinin arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürürcü tarafından giderilecek küçük onarımların öğretilmesi
 • Makine enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması
 • İş makinesinin türüne göre gerekli görülen diğer bilgilerin öğretilmesi

 

hedeflenmektedir.

Bu eğitimin, her gün altışar saat ders verilmek suretiyle 10-15 günlük bir sürede tamamlanır.

Elbette 10-15 günde operatör yetiştirebilmek mümkün değildir. Bu işin de usta çırak ilişkisi içinde yapılması, operatör kursu öncesinde belli bir süre operatör yardımcılığı (Yağcılık) yaptırılması uygun olur.

Bu eğitim sonrası, eğitilen kişiler imtihana tabi tutulur ve başarılı olanlara İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatör Belgesi) verilir.

Bu belgeyi alan kişi, işyeri hudutları içinde, trafiğe çıkmadan, iş makinesini kullanmaya hak kazanır.

Eğer kişi trafiğe de çıkması gerekiyorsa G SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ alması gerekir.

Bu belgenin alınması için, Operatör belgesi alan şahısların;

 

 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında görecekleri İlk Yardım ile Trafik Mevzuatı ve Kuralları  Dersleri neticesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almaları,

 

 • Sertifikalarını G sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere Trafik Tescil Kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekir.

Elbette ki, belgeli operatörümüz var, operatör belgesi aldık diye yan gelip yatmamalı. Belli periyotlarda operatörlerimizin bilgilerinin yenilenmesine, tazelenmesine, yeni gelişmelerden haberdar edilmesine yönelik faaliyetlerimiz, eğitimlerimiz devam etmelidir.

 

İŞMAKİNASI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA EMNİYET TEDBİRLERİ

BİR EMNİYET PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ALINMALIDIR

 

 

HER OPERATÖR BİR EMNİYET PROGRAMI TAKİP ETMELİDİR

 

1-İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEMELER:

 

İş emniyeti için uygun elbise ve koruyucu ekipmanlar yerinde ve doğru olarak kullanılmalıdır. Operatör, bu tedbirleri almayı ve koruyucu malzemeleri kullanmayı bilmelidir. Bu tedbirleri almayı alışkanlık haline getirmelidir. Operatör, GÜZEL ALIŞKANLIKLAR KAZANMALIdır,   kazandırılmalıdır.

 

Operatör çalışmalar esnasında;

 • Baret
 • Emniyet Kemeri
 • Emniyet gözlüğü
 • Eldiven
 • Reflektör yelek
 • Kulaklık
 • Maske

 

ve diğer gerekli malzemeler kullanılmalıdır.

İş elbisesi uygun olmalı YÜZÜK SAAT gibi takılabilecek şeyler; SARKIK GÖMLEK KOLLARI VE KRAVAT  gibi şeyler giyilmemeli , ceplere düşecek şeyler konmamalıdır.

2-OPERATÖR KULLANDIĞI MAKİNENİN ÖZELLİKLERİNİ  BİLMELİDİR:

 

 • Makinenin operasyon karakteristiklerini
 • Makinenin    bakımını
 • Makinenin   kapasitelerini
 • Makinenin    limitlerini

KONTROL CİHAZLARININ;

 • Yerlerini
 • Fonksiyonlarını
 • Görevlerini
 • Göstergeleri
 • Uyarı cihazlarını

BİLMELİDİR.

 

Ekipmanları tanıyarak ve bilerek kullanmalıdır.

Makine ve ekipmanları için mesafe ve açıklık ihtiyaçları bilinmelidir.

Sıvı seviyelerinin ne olacağı, nasıl ve nerede kontrol edileceği bilinmelidir.

3-İŞ MAKİNESİ BAKIMLI OLMALI, KONTROL EDİLMELİ, İŞE EMNİYETLE HAZIRLANMALIDIR:

İş Makinelerinin belli periyotlarda, günlük, haftalık aylık veya çalışma saatine göre kontrol ve bakım programları yapılmalıdır. Bu programlarda, bu kontrol ve bakımların, kimler tarafından, nasıl, yapılacağı belirlenmelidir. Bu programlara uygun olarak bakım ve kontrolü yapılmalıdır.

Bu bakımların, malzemeli bakım şeklinde yapılması, en iyi malzemelerin kullanılması, bazı parçaların ömürleri tayin edilerek, bu malzeme tahrip olmadan ve kazaya sebebiyet vermeden  değiştirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Operatörlerin, her gün gerekli kontrolleri yapmaları, makinadaki emniyet tertibat ve teçhizatlarını çok iyi bilmeleri, çalışmaya başlamadan önce bu tertibatların yerinde olduğundan, uygun ve çalışır durumda olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri yapmaları şarttır.

Makine kontrol edilmeli, her parçasının emniyetli olarak yerinde olduğu ve görev yapar durumda olduğu belirlenmeli.

 •  Korkuluklar ve rüzgarlıklar,
 •  Uyarı cihazları
 •  Dikiz Aynaları
 •  Koruma cihazları,
 •  Roll-over koruma tertibatları
 •  Emniyet kemerleri

 

kontrol edilmelidir.

Uyanık olunmalı , tetikte olunmalıdır.

Çalışmalar esnasında olabilecek kazalara ve olumsuzluklara karşı alınması gerekli emniyet tedbirlerinin planlanması gereklidir. Bu tedbirler için yeterli uygun malzeme ve imkanın olup olmadığı araştırılmalıdır.

Olumsuz durumlar için önceden hazırlıklı olunmalıdır. En kötü ihtimal düşünülmeli, buna göre hazırlıklı olunmalıdır.

 

 • İlk yardım malzemesi olmalı nasıl kullanılacağı bilinmeli
 • Yangın söndürme malzemesi olmalı nasıl kullanılacağı bilinmeli
 • Ani yardım için nerelere baş vurulabileceği bilinmelidir.

Herkes, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Operatör el kitapları okunmalı, makinenin operasyon , bakım karakteristikleri, kapasiteleri ve limitleri öğretilmelidir.

Bütün kontrollerin yerleri,  fonksiyonları, göstergeler ve uyarı cihazları kontrol edilmeli.

Makine ve bağlantıları için mesafe ve açıklık ihtiyacı bilinmelidir.

 

4-ÇALIŞMA ALANININ EMNİYETİ SAĞLANMALIDIR:

İş makineleri çoğu zaman değişik yerlerde, alışılmamış ortamlarda, ilk defa çalışılan yerlerde çalışmaktadırlar. Operatör çalışma yerinin şartlarının ve risklerini bilmemektedir. Bu sebeple operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi, risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması gereklidir.

 

Eğer Makine belli bir yola gidecek ise, belli bir yolu gittikten sonra çalışma yerine ulaşacak ise, yol için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

Yolda  veya çalışma esnasında refakatçiye ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir.

İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.

Yolun durumu, virajlar, delik çukur mania çamur buz olup olmadığı, ağır trafik durumu, kalın toz duman sis gibi durumlar bilinmelidir.

Gerekli işaretlerin belirlenmesi, İşaretçi (Manevracı)nın belirlenmesi gereklidir.

 

TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır. Bu sahaları;

 

 • Görüşün iyi olmadığı karanlık yerler
 • Görüşün  iyi olmadığı tozlu yerler
 • Üstten bir malzemenin düşebileceği yerler
 • Enerji hatlarının(Havai hatlar ) olduğu yerler
 • Yeraltı enerji hatlarının olduğu yerler
 • Yeraltı gaz borularının olduğu yerler

dir.

Buralarda tehlikenin durumuna göre gerekli tedbirler alınmalı ve bu şekilde çalışmaya başlanmalıdır.

5-OPERASYONA BAŞLAMADAN ÖNCE, SON KONTROL YAPILMALI:

 • Operasyona başlamadan önce, bütün mahfazalar, emniyet kemerleri, makinaya ait ve kişisel koruma donanımı gözden geçirilmeli, uygun ve görev yapar durumda olduğu belirlenmelidir.
 • Tamirata ihtiyaç gerektiren makinalar tamir edilmeden ve çalışmasında sakınca olmadığına dair yetkililerden onay almadan çalıştırılmamalıdır.
 • Lastiklerin hasarlı olmamasına ve uygun basınçta olmasına  dikkat edilmelidir.
 • Yakıt ikmali esnasında, yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı, sigara içilmemeli, motor kapatılmalı, statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Çalışma esnasında görüşün engellenmemesi, görüşün iyi olması için  gerekli tedbirler alınmalı, camlar silinmeli, buğulanması önlenmelidir.
 • Kaymayı önlemek için , kavrama demirlerindeki, basamaklardaki ve operatör kabinindeki  yağın, gresin, karın , buzun ve çamurun silinmemsi gereklidir.
 • Aracınıza çıkmadan önce, aracın etrafında dolaşmalı, aracın yanında, altında veya içinde kimsenin olmadığından emin olunmalı, civarda çalışan işçiler uyarılmalı, makinanın çalıştırılacağı duyurulmalıdır.
 • Çalışma ortamında bulunan şahısların ortamdan uzaklaşması ve emniyetli, bir yerde durması sağlanmalıdır.
 • Araca çıkarken, kayma ve düşmeye karşı dikkatli olunmalı, tutamaklardan tutunarak çıkılmalı, araca çıkarken iki el de serbest  olmalı, iki elle tutunarak araca çıkılmalı, direksiyon veya levyeler tutamak olarak kullanılmamalıdır.

 

 • Koltuk en iyi şekilde ayarlanmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır.
 • Operatör platformu sağlam korkuluklarla korunmalı
 • Kazı alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalı
 • 100 metre mesafede kavlak kontrolü yapılmalı
 • İnşaat alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı

 

 • Araç trafiği düzenlenmeli

-Giriş çıkış yerleri belirlenmeli

-Sürat tahdidi konmalı

-Meyilli yolda sürücüsüz araç bırakılmamalı

 

 • Servis yolları güvenli hale getirilmeli

-Batık ve çamur yapacak malzeme ile kaplanmamalı

-35 dereceden fazla meyilli olmamalı

-Toza sebep olmamalı, gerekiyorsa sulanmalı

 

 • Makina çalışma sahası yeterli genişlikte olmalı.(Ani çökme ve göçme durumunda makinenin kaçabilmesi için yeterli genişlikte manevra sahası olmalı)

6-ARACI ÇALIŞTIRIRKEN EMNİYETTE OLMAK GEREKLİDİR

 • Emniyet kemeri bağlanmalı,
 • Kontrol levyelerinin boşta olması sağlanmalı,
 • Motor operatör koltuğundan çalıştırılmalı,
 • Çevredekiler ikaz edilmeli, uyarılmalı,
 • Motor çalıştıktan sonra bütün göstergeler kontrol edilmeli ve uygun ve çalışır durumda olduğu görülmeli,
 • Soğuk havalarda çalıştırma maddeleri kullanıldığında, bu maddelerle ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerine riayet edilmeli, (bu sıvılar parlayıcıdır, alev alabilir, dikkat edilmelidir)
 • Kapalı yerlerde yapılan çalışmalarda egzoz dumanına karşı gerekli tedbirler alınmalı,

 

 

7-İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MAKİNA TEST EDİLMELİDİR:

Servis acil durum ve park frenleri kontrol edilmelidir

 • Durup kalkabileceğinizden emin olunmalıdır
 • Vitesler kontrol edilmelidir
 • direksiyon kontrol edilmelidir
 • Kova bıçak ve diğer ekipmanlar kontrol edilmelidir

 

Kontrol işlemleri EMİN BİR SAHADA  yapılmalıdır.

8-DİĞER İNSANLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

 

 • Makine ve çevresinde diğer kişiler olmamalıdır
 • operatör kabininde veya başka bir yerde insan taşınmamalıdır
 • Kova veya kepçe, asansör olarak kullanılmamalıdır
 • Yük, insan üstünden geçirilmemelidir
 • Geri manevralarında, geri manevra alarm sisteminin çalışmasından emin olunmalı, bir işaretçi yardımcı ile manevra yapılmalıdır.

 

TAŞINAN YÜKLER OPERATÖRÜN GÖRÜŞ ALANINI KAPATMAMALIDIR.

 

Tehlikeli sahalarda bir görevli tehlikeyi gözlemek üzere görevlendirilmeli, gerekli durumlarda operatörü ikaz etmelidir.

9-MAKİNA PARK EDİLECEĞİ ZAMAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

 • Kepçe ve bağlantı yere indirilmeli
 • Vites boşa alınmalı
 • Motor kapatılmalı
 • Anahtar alınmalı
 • Park freni çekilmeli
 • Düz yerde park edilmeli
 • Eğimli sahada dikey açıda park edilmeli
 • Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler bloke edilmeli
 • Operatör kabini bekçi kulübesi gibi kullanılmamalı

 

10-BAKIM ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 • Makina bakımı düz bir yerde yapılmalıdır
 • Tekerlekler bloke edilmelidir
 • Kepçe, bıçak gibi bağlantılar zemine indirilmelidir
 • Basınçlı sistemler boşta bırakılmalıdır
 • Akü boşa alınmalıdır
 • Mafsallı makinelerde direksiyon çevresi kilidi bağlanmalıdır
 • Gerekli ikaz ve uyarı levhaları takılmalıdır
 • Kepçe, bıçak, damper gibi araçlar kaldırılacak ise emniyet (demirleri )sistemleri ile desteklenmelidir.
 • Zeminin düzgün ve kuru olasına dikkat edilmelidir.
 • Araç kriko ile kaldırıldıktan sonra mutlaka sehpalarla desteklenmelidir.
 • Basınçlı kısımlar açılırken dikkatli olunmalı, önce basıncın düşmesi sağlandıktan sonra kapak tamamen açılmalıdır.
 • Ağır parçaların kaldırılması ve taşınmasında taşıma kaldırma kaidelerine riayet edilmelidir.

 

11-YANGINA KARŞI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 • Benzine dikkat edilmelidir
 • Benzinle parça yıkanmamalıdır
 • Yakıt ikmali esnasında sigara içilmemeli
 • Yakıt ikmali esnasında motor kapatılmalı
 • Motor sıcak ise daha çok dikkat edilmeli
 • Yakıtın, sıcak yüzeylere dökülmesi önlenmeli
 • Yakıt ikmali esnasında statik elektriğe dikkat edilmeli
 • Akünün yanında sigara içilmemeli, açık alevle bulunmamalı
 • Start sıvıları emniyetli yerde muhafaza edilmelidir
 • Hangi söndürürcülerin hangi yangınlarda kullanılabileceği bilinmelidir
 • Seyyar yangın söndürücüler dolu bulundurulmalı, kontrolleri yapılmış olmalı, etiketlenmiş olmalıdır

 

12-LASTİKLERİN TAKILMASINDA, ŞİŞİRİLMESİNDE, TAŞINMASINDA tedbirli davranmalıdır. LASTİK KİLİT HALKALARI            fırlayarak büyük kazalara sebep olduğu sık rastlanmaktadır. Bu sebeple, lastik şişirilirken,

 

 • Çok eskimiş yıpranmış lastik kullanılmamalı
 • Lastikler uygun basınçla şişirilmeli
 • Lastik şişirirken yanda durulmalı
 • Lastik yaparken ve şişirirken koruyucu kafeste olmalı.
 • Lastik yaparken uygun aletler kullanılmalı

 

 • OPERATÖRLER  ASLA
 • Alkollü içecek almamalı
 • Uyuşturucu ilaç kullanmamalıdır

            SEYYAR VİNÇLERDE

       KALDIRMA VE TAŞIMA ARAÇLARINDA

           GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

 • Kaldırma makineleri fenne uygun olmalı,

 

 • Tambur ve halatlar uyumlu olmalı,

 

 • Üst ve alt limit sviçleri bulunmalı,

 

 • Azami yükün 1,5 katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalı,

 

 • Bu yüke dayanıklı frenleri olmalı,

 

 • Her gün operatörü tarafından kontrol edilmeli,

 

 • Üç ayda bir kere kontrol edilmeli,

 

 • Kaldırma taşıma işinde birden çok kişi çalışıyor ise,      operatör bir kişiden işaret almalı, fakat herhangi bir kişinin dur işaretine derhal uymalı

 

 • Yükler dik olarak indirilip kaldırılmalı,

 

 • Yüklerin eğik olarak kaldırıldığı durumlarda manevralar sorumlu bir kişi nezaretinde yapılmalı, yükün kötü durumuna karşı tedbir alınmalı,

 

 • Yükler çalışanların üzerinden geçirilmemeli,

 

 • Sesli ikaz sistemleri bulunmalı,

 

 • Yük asılı durumdayken, operatör makineyi terk etmemeli,

 

 • Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalı ve ısıtılmalı,

 

 • Aracın üzerinde azami çalışma kapasitesi belirtilmeli,

 

 • Azami yükten fazla kaldırıldığında uyaracak sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalı,

 

 • Kancalarda emniyet mandalı bulunmalı,

 

 • Vinç ile insan taşınmamalı

 

 • Görüş alanı içinde çalışılmalı

 

 • Görüş alanı dışında çalışılıyorsa işaretçiden istifade edilmeli

 

 • İşaret ve sinyallerin anlamları bilinmeli

 

 • Vinç bomuna, yükün veya herhangi bir şeyin çarpması önlenmeli

 

 • Araca hareket halinde inip binmemeli

 

 • Araç temiz tutulmalı, yağlı, gresli, çamurlu ve buzlu olmamalı

 

 • Yakıt doldurulurken ateşe dikkat edilmeli, Statik elektriğe dikkat edilmeli

 

 • Herhangi bir yerde tamirat yapılacağı zaman basınç düşürülmeli

 

 • Hidrolik basınç başlıklarını, tapalarını, radyatör kapaklarını açarken dikkatli olunmalı

 

 • Akünün su seviyesi kontrol edilirken fener kullanılmalı, sigara ve açık ateşten sakınılmalı

 

 • Elektrik hatları yanında yapılan çalışmalarda;

-Enerji kesilmeli ve hat topraklanmalı

-İşaretçi görevlendirilmeli

-Saha içinde gereksiz kişiler bulundurulmamalı

-Hiç kimsenin makineye yaklaşmasına izin verilmemeli

-Kuru kenevir veya kuru plastik halat kullanılmalı

 

 • Eğer Makina elektriğe temas ederse;

-Sakin olmalı

-Herkes makineden uzaklaştırılmalı

-Makine ters yönde hareket ettirilerek temas   kesilmeli

-Makine çalışmıyorsa operatör, kendini araçtan en uzak

yere atarak, araçtan ayrılmalı

 

 • Vinç bom emniyeti:

-Yük bağlantıları sağlam olmalı

-Sapanlar ve kancalar uygun olmalı

-Ani kalkış ve duruşlardan sakınılmalı

-Vincin düz zeminde durması temin edilmeli

-Yükün kontrolsüz salınımına karşı tedbir alınmalı

-Yükün veya başka bir şeyin boma çarpamamasına dikkat

edilmeli

 

 • Yük halatı ve bom yüksekliği mümkün mertebe kısa tutulmalı

 

 • Frenler kontrol edilmeli

 

 • Araç plafformunun sağlam şekilde zemine oturması sağlanmalı

 

 • Yükleme işlemi kamyonun önünden yapılmamalı

 

 • Yüklü vaziyette araç hareket etmemeli

Eğer aracın hareket etmesi gerekiyorsa:

-Yük yere yakın olmalı

-zemin düz ve sağlam olmalı

-yükün yan sallanmaları önlenmeli

-Bütün personel makineden uzaklaştırılmalı

 • İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılmamalı

 

Eğer kaldırılması zorunlu olursa:

 

-Bu işlem tecrübeli bir teknik eleman  nezaretinde

yapılmalı

-Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve  aynı

kapasitede olmalı

-Tek bir işaretçiden işaret almalı

-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

 

 • Tamburda en az iki sarım halat kalmalı. Sarımlar biterse, yük şiddetli sallanır ve halatı koparır.

 

           FORKLİFTLERDE EMNİYET

 

1. Forkliftlerin, çalışma ortamının havasını bozmaması

için tedbirler alınmalı,

 

2. Forklift kullananların operatör belgesi  olmalı,

 

3. İşyerinde trafik düzenlemesi yapılmalı,

 

4. Forklifte yüklenen yük, operatörün görüşünü

engellememeli,

 

5. Forkliftin ön ve arka ışıkları olmalı,

 

6. Güçlü frenleri ve dikiz aynaları olmalı,

 

7. Klaksonu olmalı,

 

8. Operatörden başkası binmemeli,

 

9. Taşıyabileceği azami yük belirtilmeli,

Azami yükten fazla yüklenmemeli,

 

NEDEN

EMNİYET

SİZİN İÇİN ÖNEMLİDİR?

 

ÇÜNKÜ;

 • KAZALAR CAN YAKAR
 • KAZALAR MADDİ KAYIPLARA SEBEP OLUR
 • KAZALAR MANEVİ KAYIPLARA SEBEP OLUR
 • KAZALAR TEDBİR ALINIRSA ÖNLENEBİLİR

 

 

 

EMNİYET BÜYÜK ORANDA OPERATÖRE BAĞLIDIR.

 

OPERATÖRÜN, EN KÖTÜ DURUMLARDA DAHİ, SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİĞİ  SAĞLAMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ BİRÇOK ŞEY VARDIR.

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN;

 • İş Güvenliği bilinci olan tecrübeli operatör önemlidir.
 • Emniyet cihazları sadece operatöre yardımcı olur.

 

 

OPERATÖR

 • FİZİKİ OLARAK
 • ZİHHİ OLARAK
 • DUYGUSAL OLARAK
 • SOSYAL OLARAK

YETERLİ VE UYGUN OLMALIDIR.

 

 

 

SONUÇ OLARAK

 • KAİDELERE UYUN
 • EMNİYETİ DAHA ÇOK ARTIRMA İMKANLARINI ARAŞTIRIN

 

 

İş Makinelerinde meydana gelen kaza türleri:

 

 • Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar
 • Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar
 • Tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar

Kazaların sebepleri:

 

 • Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması
 • Makinenin bakımlı olmaması
 • Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması
 • Trafikte gerekli tedbirlerin alınmamış olması
 • İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması

 

 

 

 

EN EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

MEVCUT BİLGİ VE TECRÜBESİ İLE

OPERATÖRLER TARAFINDAN BULUNACAKTIR

 

 

OPRATÖR EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLMELİDİR:

 

 • Operatörlerin bilgileri sık sık yenilenmelidir
 • Emniyet tedbirlerine inanmaları sağlanmalıdır
 • Tedbirlere uyma alışkanlığı kazandırılmalıdır
 • Kişiye kendini kontrol edebilme kabiliyeti kazandırılmalıdır
 • Toplumun insanları denetlemesinin sağlanması, yönlendirmenin müspet yönde olmasının temini, kişiyi yanlışlardan vazgeçirip doğrulara yöneltmesini sağlanmalıdır.

OPERATÖR BELGESİ(İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi) belli bir eğitimden sonra YETKİLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN VERİLİR.

Bu eğitimlerde;

 

 • İş Makinesinin Teknik yapısı, özelliklerinin başlıca sistemlerin(Aracın tanıtılması, motor, güç aktarma organları,hidrolik sistemler, pnömatik sistemler .. V.S.) öğretilmesi,
 • İş Makinesinin her türlü ataşman ve ekipmanlarının tanıtılması ve uygun kullanılmasının öğretilmesi
 • İşyerinde, arazide ve karayolunda emniyetli kullanılmasının öğretilmesi, aracın ayarları ile ilgili bilgi verilmesi beceri kazandırılması
 • İş Makinesinin günlük, haftalık, aylık, 6 aylık periyodik bakımlarının öğretilmesi
 • İş Makinesinin arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürürcü tarafından giderilecek küçük onarımların öğretilmesi
 • Makine enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması
 • İş makinesinin türüne göre gerekli görülen diğer bilgilerin öğretilmesi

hedeflenmektedir.

 

Bu eğitim sonrası, eğitilen kişiler imtihana tabi tutulur ve başarılı olanlara İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatör Belgesi) verilir.

Operatör belgesi alan kişiler, iş makinesini, işyeri hudutları içinde (Trafiğe çıkmadan) kullanabilirler.

Eğer trafiğe çıkılması gerekiyor ise, G sınıfı sürücü belgesine ihtiyaç vardır.

 

G sınıfı sürücü belgesi alabilmek için;

 

 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında görecekleri İlk Yardım ile Trafik Mevzuatı ve Kuralları  Dersleri neticesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almaları,

 

 • Sertifikalarını G sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere Trafik Tescil Kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekir.

 

 

G sınıfı sürücü belgesi alan kişi, iş makinesi ile trafiğe çıkmaya ve işyerinde çalışmaya hak kazanır.

 

Fakat bu eğitimlerle yetinmemeli;

 

Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye gayret etmeli,

Beşikten mezara kadar eğitime devam edilmelidir.

 

İŞMAKİNASI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA EMNİYET TEDBİRLERİ

BİR EMNİYET PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ALINMALIDIR

 

 

HER OPERATÖR BİR EMNİYET PROGRAMI TAKİP ETMELİDİR

 

1-İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEMELER:

 

 • İş elbisesi uygun olmalıdır
 • Yırtık sarkık kısımlar olmamalıdır
 • Yüzük, saat, bilezik gibi takılar takılmamalıdır
 • Ceplere düşecek şeyler konmamalıdır

 

Operatör çalışmalar esnasında;

 • Baret
 • Emniyet Kemeri
 • Emniyet gözlüğü
 • Eldiven
 • Reflektör yelek
 • Kulaklık
 • Maske
 • Gözlük

 

ve diğer gerekli malzemeler kullanılmalıdır.

 

 

2-OPERATÖR KULLANDIĞI MAKİNENİN ÖZELLİKLERİNİ  BİLMELİDİR:

 • Makinenin operasyon karakteristiklerini
 • Makinenin    bakımını
 • Makinenin   kapasitelerini
 • Makinenin    limitlerini

KONTROL CİHAZLARINI BİLMELİDİR

 • Yerlerini
 • Fonksiyonlarını
 • Görevlerini
 • Göstergeleri
 • Uyarı cihazlarını

3-İŞ MAKİNESİ BAKIMLI OLMALI, KONTROL EDİLMELİ, İŞE EMNİYETLE HAZIRLANMALIDIR:

 

Makine kontrol edilmeli, her parçasının emniyetli olarak yerinde olduğu ve görev yapar durumda olduğu belirlenmeli.

 

 

 •  Korkuluklar ve rüzgarlıklar,
 •  Uyarı cihazları
 •  Dikiz Aynaları
 •  Koruma cihazları,
 •  Emniyet kemerleri

 

kontrol edilmelidir.

 

 

UYANIK OLUNMALI , TETKTE OLUNMALIDIR.

 

Olumsuz durumlar için önceden hazırlıklı olunmalıdır. En kötü ihtimal düşünülmeli, buna göre hazırlıklı olunmalıdır.

 

 • İlk yardım malzemesi olmalı nasıl kullanılacağı bilinmeli
 • Yangın söndürme malzemesi olmalı nasıl kullanılacağı bilinmeli
 • Ani yardım için nerelere baş vurulabileceği bilinmelidir.

 

Herkes, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

 

 

4-ÇALIŞMA ALANININ EMNİYETİ SAĞLANMALIDIR:

 

 

Yolda  veya çalışma esnasında refakatçiye ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir.

 

İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.

 

Yolun durumu, virajlar, delik çukur mania çamur buz olup olmadığı, ağır trafik durumu, kalın toz duman sis gibi durumlar bilinmelidir.

 

Gerekli işaretlerin belirlenmesi, İşaretçi (Manevracı)nın belirlenmesi gereklidir.

 

TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.

 

Bu sahalar;

 • Görüşün iyi olmadığı karanlık yerler
 • Görüşün  iyi olmadığı tozlu yerler
 • Üstten bir malzemenin düşebileceği yerler
 • Enerji hatlarının(Havai hatlar ) olduğu yerler
 • Yeraltı enerji hatlarının olduğu yerler
 • Yeraltı gaz borularının olduğu yerler

 

dir.

 

5-OPERASYONA BAŞLAMADAN ÖNCE, SON KONTROL YAPILMALI:

 

 • Operasyona başlamadan önce, bütün mahfazalar, emniyet kemerleri, makinaya ait ve kişisel koruma donanımı gözden geçirilmeli, uygun ve görev yapar durumda olduğu belirlenmelidir.

 

 • Tamirata ihtiyaç gerektiren makinalar tamir edilmeden ve çalışmasında sakınca olmadığına dair yetkililerden onay almadan çalıştırılmamalıdır.

 

 • Lastiklerin hasarlı olmamasına ve uygun basınçta olmasına  dikkat edilmelidir.

 

 • Yakıt ikmali esnasında, yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı, sigara içilmemeli, motor kapatılmalı, statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

 • Çalışma esnasında görüşün engellenmemesi, görüşün iyi olması için  gerekli tedbirler alınmalı, camlar silinmeli, buğulanması önlenmelidir.

 

 • Kaymayı önlemek için , kavrama demirlerindeki, basamaklardaki ve operatör kabinindeki  yağın, gresin, karın , buzun ve çamurun silinmemsi gereklidir.

 

 • Aracınıza çıkmadan önce, aracın etrafında dolaşmalı, aracın yanında, altında veya içinde kimsenin olmadığından emin olunmalı, civarda çalışan işçiler uyarılmalı, makinanın çalıştırılacağı duyurulmalıdır.

 

 • Çalışma ortamında bulunan şahısların ortamdan uzaklaşması ve emniyetli, bir yerde durması sağlanmalıdır.

 

 • Araca çıkarken, kayma ve düşmeye karşı dikkatli olunmalı, tutamaklardan tutunarak çıkılmalı, araca çıkarken iki el de serbest  olmalı, iki elle tutunarak araca çıkılmalı, direksiyon veya levyeler tutamak olarak kullanılmamalıdır.

 

 • Koltuk en iyi şekilde ayarlanmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır.

 

 • Operatör platformu ve kabini sağlam korkuluklarla korunmalı

 

 • Kazı alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalı

 

 • 100 metre mesafede kavlak kontrolü yapılmalı

 

 • İnşaat alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı

 

 • Araç trafiği düzenlenmeli

-Giriş çıkış yerleri belirlenmeli

-Sürat tahdidi konmalı

-Meyilli yolda sürücüsüz araç bırakılmamalı

 

 • Servis yolları güvenli hale getirilmeli

 

-Batık ve çamur yapacak malzeme ile kaplanmamalı

-35 dereceden fazla meyilli olmamalı

-Toza sebep olmamalı, gerekiyorsa sulanmalı

 

 • Makina çalışma sahası yeterli genişlikte olmalı.(Ani çökme ve göçme durumunda makinenin kaçabilmesi için yeterli genişlikte manevra sahası olmalı)

 

 

6-ARACI ÇALIŞTIRIRKEN EMNİYETTE OLMAK GEREKLİDİR

 

 • Emniyet kemeri bağlanmalı,

 

 • Kontrol levyelerinin boşta olması sağlanmalı,

 

 • Motor operatör koltuğundan çalıştırılmalı,

 

 • Çevredekiler ikaz edilmeli, uyarılmalı,

 

 • Motor çalıştıktan sonra bütün göstergeler kontrol edilmeli ve uygun ve çalışır durumda olduğu görülmeli,

 

 • Soğuk havalarda çalıştırma maddeleri kullanıldığında, bu maddelerle ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerine riayet edilmeli, (bu sıvılar parlayıcıdır, alev alabilir, dikkat edilmelidir)

 

 • Kapalı yerlerde yapılan çalışmalarda egzoz dumanına karşı gerekli tedbirler alınmalı,

 

 

7-İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MAKİNA TEST EDİLMELİDİR:

 

 • Servis acil durum ve park frenleri kontrol edilmelidir

 

 • Durup kalkabileceğinizden emin olunmalıdır

 

 • Vitesler kontrol edilmelidir

 

 • direksiyon kontrol edilmelidir

 

 • Kova bıçak ve diğer ekipmanlar kontrol edilmelidir

 

Kontrol işlemleri EMİN BİR SAHADA  yapılmalıdır.

 

 

8-DİĞER İNSANLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

 

 • Makine ve çevresinde diğer kişiler olmamalıdır

 

 • operatör kabininde veya başka bir yerde insan taşınmamalıdır

 

 • Kova veya kepçe, asansör olarak kullanılmamalıdır

 

 • Yük, insan üstünden geçirilmemelidir

 

 • Geri manevralarında, geri manevra alarm sisteminin çalışmasından emin olunmalı, bir işaretçi yardımcı ile manevra yapılmalıdır.

 

 

 • TAŞINAN YÜKLER OPERATÖRÜN GÖRÜŞ ALANINI KAPATMAMALIDIR.

 

 • Tehlikeli sahalarda bir görevli tehlikeyi gözlemek üzere görevlendirilmeli, gerekli durumlarda operatörü ikaz etmelidir.

 

9-MAKİNA PARK EDİLECEĞİ ZAMAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

 • Kepçe ve bağlantı yere indirilmeli
 • Vites boşa alınmalı
 • Motor kapatılmalı
 • Anahtar alınmalı
 • Park freni çekilmeli
 • Düz yerde park edilmeli
 • Eğimli sahada dikey açıda park edilmeli
 • Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler bloke edilmeli
 • Operatör kabini bekçi kulübesi gibi kullanılmamalı

10-BAKIM ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 • Makina bakımı düz bir yerde yapılmalıdır
 • Tekerlekler bloke edilmelidir
 • Kepçe, bıçak gibi bağlantılar zemine indirilmelidir
 • Basınçlı sistemler boşta bırakılmalıdır
 • Akü boşa alınmalıdır
 • Mafsallı makinelerde direksiyon çevresi kilidi bağlanmalıdır
 • Gerekli ikaz ve uyarı levhaları takılmalıdır
 • Kepçe, bıçak, damper gibi araçlar kaldırılacak ise emniyet (demirleri )sistemleri ile desteklenmelidir.
 • Zeminin düzgün ve kuru olasına dikkat edilmelidir.
 • Araç kriko ile kaldırıldıktan sonra mutlaka sehpalarla desteklenmelidir.
 • Basınçlı kısımlar açılırken dikkatli olunmalı, önce basıncın düşmesi sağlandıktan sonra kapak tamamen açılmalıdır.
 • Ağır parçaların kaldırılması ve taşınmasında taşıma kaldırma kaidelerine riayet edilmelidir.

11-YANGINA KARŞI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 • Benzine dikkat edilmelidir
 • Benzinle parça yıkanmamalıdır
 • Yakıt ikmali esnasında sigara içilmemeli
 • Yakıt ikmali esnasında motor kapatılmalı
 • Motor sıcak ise daha çok dikkat edilmeli
 • Yakıtın, sıcak yüzeylere dökülmesi önlenmeli
 • Yakıt ikmali esnasında statik elektriğe dikkat edilmeli
 • Akünün yanında sigara içilmemeli, açık alevle bulunmamalı
 • Start sıvıları emniyetli yerde muhafaza edilmelidir
 • Hangi söndürürcülerin hangi yangınlarda kullanılabileceği bilinmelidir
 • Seyyar yangın söndürücüler dolu bulundurulmalı, kontrolleri yapılmış olmalı, etiketlenmiş olmalıdır

12-LASTİKLERİN TAKILMASINDA, ŞİŞİRİLMESİNDE, TAŞINMASINDA tedbirli davranmalıdır. LASTİK KİLİT HALKALARI            fırlayarak büyük kazalara sebep olduğu sık rastlanmaktadır. Bu sebeple, lastik yapılırken,

 

 • Çok eskimiş yıpranmış lastik kullanılmamalı
 • Lastikler uygun basınçla şişirilmeli
 • Lastik şişirirken yanda durulmalı
 • Lastik yaparken ve şişirirken koruyucu kafeste olmalı.
 • Lastik yaparken uygun aletler kullanılmalı

 

 • OPERATÖRLER  ASLA
 • Alkollü içecek almamalı
 • Uyuşturucu ilaç kullanmamalıdır

 

 

 

            SEYYAR VİNÇLERDE

       KALDIRMA VE TAŞIMA ARAÇLARINDA

           GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

 • Kaldırma makineleri fenne uygun olmalı,

 

 • Tambur ve halatlar uyumlu olmalı,

 

 • Üst ve alt limit sviçleri bulunmalı,

 

 • Azami yükün 1,5 katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalı,

 

 • Bu yüke dayanıklı frenleri olmalı,

 

 • Her gün operatörü tarafından kontrol edilmeli,

 

 • Üç ayda bir kere kontrol edilmeli,

 

 • Kaldırma taşıma işinde birden çok kişi çalışıyor ise,      operatör bir kişiden işaret almalı, fakat herhangi bir kişinin dur işaretine derhal uymalı

 

 • Yükler dik olarak indirilip kaldırılmalı,

 

 • Yüklerin eğik olarak kaldırıldığı durumlarda manevralar sorumlu bir kişi nezaretinde yapılmalı, yükün kötü durumuna karşı tedbir alınmalı,

 

 • Yükler çalışanların üzerinden geçirilmemeli,

 

 • Sesli ikaz sistemleri bulunmalı,

 

 • Yük asılı durumdayken, operatör makineyi terk etmemeli,

 

 • Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalı ve ısıtılmalı,

 

 • Aracın üzerinde azami çalışma kapasitesi belirtilmeli,

 

 • Azami yükten fazla kaldırıldığında uyaracak sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalı,

 

 • Kancalarda emniyet mandalı bulunmalı,

 

 • Vinç ile insan taşınmamalı

 

 • Görüş alanı içinde çalışılmalı

 

 • Görüş alanı dışında çalışılıyorsa işaretçiden istifade edilmeli

 

 • İşaret ve sinyallerin anlamları bilinmeli

 

 • Vinç bomuna, yükün veya herhangi bir şeyin çarpması önlenmeli

 

 • Araca hareket halinde inip binmemeli

 

 • Araç temiz tutulmalı, yağlı, gresli, çamurlu ve buzlu olmamalı

 

 • Yakıt doldurulurken ateşe dikkat edilmeli, Statik elektriğe dikkat edilmeli

 

 • Herhangi bir yerde tamirat yapılacağı zaman basınç düşürülmeli

 

 • Hidrolik basınç başlıklarını, tapalarını, radyatör kapaklarını açarken dikkatli olunmalı

 

 • Akünün su seviyesi kontrol edilirken fener kullanılmalı, sigara ve açık ateşten sakınılmalı

 

 • Elektrik hatları yanında yapılan çalışmalarda;

-Enerji kesilmeli ve hat topraklanmalı

-İşaretçi görevlendirilmeli

-Saha içinde gereksiz kişiler bulundurulmamalı

-Hiç kimsenin makineye yaklaşmasına izin verilmemeli

-Kuru kenevir veya kuru plastik halat kullanılmalı

 

 • Eğer Makina elektriğe temas ederse;

-Sakin olmalı

-Herkes makineden uzaklaştırılmalı

-Makine ters yönde hareket ettirilerek temas   kesilmeli

-Makine çalışmıyorsa operatör, kendini araçtan en uzak

yere atarak, araçtan ayrılmalı

 

 • Vinç bom emniyeti:

-Yük bağlantıları sağlam olmalı

-Sapanlar ve kancalar uygun olmalı

-Ani kalkış ve duruşlardan sakınılmalı

-Vincin düz zeminde durması temin edilmeli

-Yükün kontrolsüz salınımına karşı tedbir alınmalı

-Yükün veya başka bir şeyin boma çarpamamasına dikkat

edilmeli

 

 • Yük halatı ve bom yüksekliği mümkün mertebe kısa tutulmalı

 

 • Frenler kontrol edilmeli

 

 • Araç plafformunun sağlam şekilde zemine oturması sağlanmalı

 

 • Yükleme işlemi kamyonun önünden yapılmamalı
 • Yüklü vaziyette araç hareket etmemeli

Eğer aracın hareket etmesi gerekiyorsa:

-Yük yere yakın olmalı

-zemin düz ve sağlam olmalı

-yükün yan sallanmaları önlenmeli

-Bütün personel makineden uzaklaştırılmalı

 • İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılmamalı

 

Eğer kaldırılması zorunlu olursa:

 

-Bu işlem tecrübeli bir teknik eleman  nezaretinde

yapılmalı

-Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve  aynı

kapasitede olmalı

-Tek bir işaretçiden işaret almalı

-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

 

 • Tamburda en az iki sarım halat kalmalı. Sarımlar biterse, yük şiddetli sallanır ve halatı koparır.

           FORKLİFTLERDE EMNİYET

 

 • Çalışma ortamının havasını bozmaması   için tedbirler alınmalı,
 • Forklift kullananların operatör belgesi  olmalı,
 • İşyerinde trafik düzenlemesi yapılmalı,
 • Taşınan Yük, operatörün görüşünü engellememeli,
 • Forkliftin ön ve arka ışıkları olmalı,
 • Güçlü frenleri ve dikiz aynaları olmalı,
 • Klaksonu olmalı,
 • Operatörden başkası binmemeli,
 • Taşıyabileceği azami yük belirtilmeli,
 • Azami yükten fazla yüklenmemeli,
 • Periyodik kontrol ve bakımları yapılmalı

NEDEN

EMNİYET

SİZİN İÇİN ÖNEMLİDİR?

ÇÜNKÜ;

 • KAZALAR CAN YAKAR
 • KAZALAR MADDİ KAYIPLARA SEBEP OLUR
 • KAZALAR MANEVİ KAYIPLARA SEBEP OLUR
 • KAZALAR TEDBİR ALINIRSA ÖNLENEBİLİR

 

EMNİYET BÜYÜK ORANDA OPERATÖRE BAĞLIDIR.

 

OPERATÖRÜN, EN KÖTÜ DURUMLARDA DAHİ, SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİĞİ  SAĞLAMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ BİRÇOK ŞEY VARDIR.

İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN;

 • İş Güvenliği bilinci olan tecrübeli operatör önemlidir.
 • Emniyet cihazları sadece operatöre yardımcı olur.

OPERATÖR

 • FİZİKİ OLARAK
 • ZİHHİ OLARAK
 • DUYGUSAL OLARAK
 • SOSYAL OLARAK

YETERLİ VE UYGUN OLMALIDIR.

SONUÇ OLARAK

 • KAİDELERE UYUN
 • EMNİYETİ DAHA ÇOK ARTIRMA İMKANLARINI ARAŞTIRIN
16 Ekim 2013
17.750 görüntülenme