Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İşe Giriş Sağlık Raporu Nerelerden alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nerelerden alınır?
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

 

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe girişte kişilerden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, sağlık raporu, kan grubu kartı gibi birçok evraklar istenmektedir. Bu evraklar arasında “İşe Giriş Sağlık Raporu” tam bir karışıklık içindedir. İşe Giriş Sağlık Raporu nereden alınır? İşe giriş sağlık raporunu kim verir? İşe giriş sağlık raporu aile hekimi verebilir mi? İşe giriş için sağlık raporu alınacak merkezler neresidir? İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır? İşe giriş sağlık raporu ücreti nedir? İşe giriş sağlık raporu ücretini kim öder? İşe giriş sağlık raporu örneği, İşe giriş sağlık raporu neleri kapsar?  Gibi birçok soru karışıklık içinde yer almaktadır.

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu, işe girişte hazırlanan özlük dosyasında bulunan basit bir evrak gibi görmemek lazımdır. İşe giriş sağlık raporu işin tehlike sınıfına göre süreleri değişmekle birlikte, periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince periyodik olarak tekrarlanan bir rapordur. İlk işe girişte alınan sağlık raporu, kişinin işe sağlık ve bedenen uygunluğunu belirleyerek ve kişi işe başladıktan sonrasında da devam eden  periyodik sağlık raporunun, ilk işe giriş sağlık raporuna göre mukayese edileceği sağlık raporu olacaktır.

İşe giriş sağlık raporu nereden alınacak?

İşe Giriş Sağlık Raporu  ve Periyodik Sağlık Raporu işyeri hekiminden alınır. İşe giriş sağlık raporu için, laboratuvar tahlilleri Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan işyerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP” siteminde kayıtlı işyeri hekiminden alınır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almadan İşe Başlama;

İlk işe başlamada önce çalışacak kişinin işi yapabilecek fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık raporu ile belgelenmelidir. Çalışacak kişiye ilk işe giriş muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılarak işe giriş sağlık raporu düzenlenmeli. Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan nace koduna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş sağlık raporu olmadan işe başlanması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre yasal değildir. İşe giriş sağlık raporu olmadan işe başlatılması durumunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 maddesi gereği Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları gereği her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu hem işe başlamadan önce çalışacak kişi için işe giriş için sağlık raporu zorunlu, hem de çalışmaya devam edenler için çok tehlikeli iş yerlerinde  çalışanlar en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesi ve periyodik sağlık raporlarının düzenlenmesi mecburidir. Periyodik sağlık raporunun zamanında düzenlenmemesi işverenleri 6331 sayılı İSG kanunun 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamaktan dolayı yine her bir çalışan için 1.301,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olacaktır. 20 çalışanı olan bir işyeri için sadece periyodik sağlık raporundan 20X1.301,00 TL den 26.020,00 TL ciddi bir idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Formu;

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu Örnek Doldurma

İşe giriş sağlık raporu formu doldurma veya İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örnek doldurma denilince formda yer alan işyeri bilgileri; işyeri ünvanı, SGK Sicil No., Adresi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı.

İşe girecek kişinin kişisel bilgiler kısmında fotoğrafı formda yer almalıdır. Periyodik Muayene Formunda yer alan Adı ve soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, T.C.Kimlik No, Cinsiyeti, Eğitim durumu, Medeni durumu, Ev Adresi, Tel No., Mesleği ve varsa çocuk sayısı yazılmalıdır. Daha önce çalıştığı işler hakkında; Çalıştığı bölüm, Daha önce çalıştığı yerler (Bu günden geçmişe doğru), İşkolu, Yaptığı iş ve Giriş-çıkış tarihi yer alacak şekilde çalışmış ise en az üç işyeri bilgileri yer almalıdır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunda Özgeçmişi kısmına çalışacak kişinin, Kan grubu, Konjenital/kronik hastalık, Bağışıklama (Tetanoz, Hepatit, Diğer) aşıları tarihleri yazılmalıdır. Soygeçmişi kısmına, Anne, Baba, Kardeş ve çocuk bölümüne kronik veya genetik bir hastalıkları olup olmadığı, ex olan varsa nedeni gibi bilgiler yer alır.

Tıbbi Anamez kısmında yer alan sorular kişiye yöneltilerek periyodik muayene formun ilgili yerleri doldurularak Fiziki Muayene kısmına geçilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu veya periyodik sağlık raporu için formun bu bölümüne kadar yer alan bilgiler kişinin söylemleriyle alınan bilgilerdir. Sağlık raporunda işyeri hekimi bakımından ve en önemli kısımlardan biri Fiziki Muayene bölümüdür. Burada; Duyu organları (Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Deri), Kardiyovasküler sistem muayenesi, Solunum sistemi muayenesi, Sindirim sistemi muayenesi, Ürogenital sistem muayenesi, Kas-iskelet sistemi muayenesi, Nörolojik muayene, Psikiyatrik muayene ve Diğer kısımlar diye adlandırılan yerlere muayenede elde edilen veriler girilir. Özellikle sağlık raporu bakımından işe uygunluğunu etkileyecek sonuçlar burada belirtilir. Tansiyon, nabız, boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi bilgileri yazılır.

İşe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporunda hekimin doğru kanaat getirebilmesi ve özellikle kişinin daha önce çalıştığı işlerden kaynaklanan maruziyete ilişkin bilgiler Laboratuvar Bulguları kısmında yer alır. Yapılan laboratuvar tetkik sonuçları, ilgili kısma yer alacak şekilde doldurulur. İşe giriş Sağlık raporunda en sık uygulanan laboratuvar sağlık tetkikleri; Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Odyometre (İşitme testi), Tam Kan (Hemogram) yer alır. Eğer işe başlanacak veya çalışılan bölümde kimyasal maddelere maruziyet varsa, Tam idrar, rutin biyokimya testleri (üre, kreatinin, ALT, AST, GGT, Kolesterol, Glukoz,  sedim vb.) ile eser elementlere (Kanda kurşun, Çinko, İdrarda Fenol, İdrarda Hippürik Asit, vb.) bakılması uygun olacaktır.

Yüksekte ve gece çalışacaklar için yapılacak laboratuvar tetkik seçiminde en çok istenen tetkikler; Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Odyometre (İşitme testi), Tam Kan (Hemogram), Tam idrar, rutin biyokimya  (üre, ckreatinin, ALT, AST, GGT, Kolesterol, Glukoz,  sedim vb.), EKG, Hemoglabin A1c (gizli şeker) tetkikleri yer almaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu yada periyodik sağlık raporu için Kanaat ve Sonuç kısmında iki kısım yer alır, “1- …………………………………………………………………………………… işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.” buraya kişinin direk yapacağı iş yazılabilir. Örnek olarak, kaynak, boya, torna, kaynak ve taşlama vb. “2- …………………………………………………………………………………… şartı ile çalışmaya elverişlidir” bu kısma kişinin çalışmaya engel olacak kadar bir sağlık sorununun olmadığı ancak, gerekli koruyucular olmadan çalışması durumunda çabuk etkileneceği bir durum varsa belirtilir.

Örneğin; toz maskesi kullanmak şartıyla,  gözlük veya kulak koruyucu kullanmak şartıyla, epilepsi şeker hastalığı gibi durumlarda tek başına yalnız çalışmaması şartıyla, gündüz çalışması şartıyla, yüksekte çalışmaması şartıyla gibi durumlarda uygun ifadeler kullanarak durum belirtilmelidir. Ayrıca İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun en alt kısmında yer alan ifadeyi de dikkate almak gereklidir. “(*Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs… bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.)”

Son olarak İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu işe başlayacak yada çalışmaya devan eden kişiye formun ön sayfasında yer alan “İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.” kısmına kendi el yazısıyla Adı ve Soyadı yazdırılarak imzalatılır. İşe Giriş Sağlık Raporu veya Periyodik Sağlık Raporunu veren işyeri hekimi tarafından kaşelenip ve imzalanarak tamamlanır.

Kaşede; Adı ve Soyadı,Diploma Tarih ve No:, İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No bilgileri yer almalıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi, işe giriş için alınan sağlık raporu kaç yıl geçerli, işe giriş için alınan sağlık raporu kaç ay geçerli, sağlık raporunun geçerlilik süresi ne kadardır gibi soruların yanıtını doğru cevaplamak için mevzuata bakmak gerekir.

İşe giriş için sağlık raporunun geçerlilik süresi; ilk önce işe başlanacak işyerinin SGK numarasında yer alan iş kolu ve Nace kodunun uygunluğu kontrol edilir. 20 Temmuz 2013  tarihli  28713 nolu Rasmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 7. maddesi C bendinde Sağlık Gözetimi kısmına  göre 1- Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 2- Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3)- Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için alınan işe giriş sağlık raporu en geç  bir yıl, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için alınan işe giriş sağlık raporu en geç üç yıl, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için alınan işe giriş sağlık raporu en geç beş yıl içerisinde yenilenmesinin gerektiği yer almaktadır. Ayrıca yönetmelikte “Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.” ifadesi yer almaktadır.

Yönetmelikte belirtilen işe giriş sağlık raporu ve periyodik muayenelerin süreleri, işin ve çalışanın sağlık durumuna göre işyeri hekimine yükümlülük verilmiştir. Sağlık raporu geçerlilik süresiyle ilgili, özellikle tehlikeli işlerde çalışanların sağlık gözetimi için en geç üç yılda bir ifadesi muğlak bir ifade olarak göze çarpmaktadır. Tehlikeli sınıfta yer alan iş kollarına bakıldığında metal kesme, kaynak, boya, taşlama, metal ve makina sektörü gibi sanayiden sayılan işlerde çalışanların maruz kaldıkları riskler ve meslek hastalıkların önlenmesi, erken tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması düşünüldüğünde üç yıl uzun bir süre olmaktadır.

İşveren tarafından bakıldığında İşe Giriş / Periyodik Muayene ve periyodik sağlık raporunda yapılacak laboratuvar tetkikleri ( Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testleri (SFT), Odyometri (işitme testi), Tam Kan (Hemogram) maliyet ve iş gücü kaybı olarak görülmekte ve yönetmelikte belirtilen “en geç” ifadesi yokmuş hükmünde yer almaktadır. Bu durum işyeri hekimlerini ikileme düşürmekte, olası bir iş kazası ve meslek hastalığı ile karşılaşılması durumunda işvereni yönetmelikte belirtilen  “en geç” ifadesini görünür duruma getirerek, sağlık gözetiminin tüm sorumluluk ve yükümlüğünü işyeri hekimine yüklenmektedir.  Bu yükümlüğü gereğini yerine getirmek adına işyeri hekimleri tarafından yapılan genel uygulamanın, tehlikeli sınıfta yer alan sanayiden sayılan işyerlerinde periyodik muayene ve tetkiklerinin yılda bir yapıldığı gözlenmektedir.

 

İşe giriş için sağlık raporu nereden alınır?
İşe Giriş için Sağlık Raporu Ankara

Ayrıntı için Lütfen Tıklayınız…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşe giriş sağlık raporu veren hastaneler

işe giriş sağlık raporu Ankara

işe giriş için sağlık raporu

27 Nisan 2016
27.131 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?