Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Elektrik Topraklama Ölçümü

Elektrik Topraklama Ölçümü

TOPRAKLAMA NEDİR ?

Elektrik Topraklama; elektrik tesislerinde, gerilim altında olmayan tesisat kısımlarının ve bunlara bağlı kısımların uygun kesit ve iletkenlerle toprak içerisine yerleştirilmiş iletken ile bağlanmasına topraklama denir. Topraklama, cihazlar ile toprak arasına iletken bağlayarak, cihazlarda meydana gelebilecek yalıtım arızaları gibi nedenlerle cihaz gövdesinin toprakla bağlanmasıdır.

 

TOPRAKLAMANIN AMACI NEDİR?

 Topraklama yapmanın amacı; meydana gelebilecek bir hata veya kaçak durumunda oluşacak  dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Elektrik sistemlerinin devamlılığı ve insan hayatının güvencesi için elektrik sistemlerinde,  gerilim altındaki kısımlar yalıtılmalıdır ve cihaz gövdeleri toprakla bağlanır. Topraklama, meydana gelebilecek  bir hata durumunda insan hayatını güvence altına almak maksadıyla yapılacak  işlemlerden biridir.

           

ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ  HAKKINDA

İş yerlerinde en ufak dikkatsizlik insanları sağlığından edebilir. Bunun için profesyonel ekipler eşliğinde iş güvenliği için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Elektrik  topraklama ölçümü iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği açısından alınacak tedbir ve önlemlerin başında gelmektedir. Topraklama ölçümünün yapılmasında ki amaç; elektrik tesisatlarının bulunduğu yerlerde topraklama iletkenliğinin yeterliliğini ya da hatta kopuk olup olmadığını belirlemektir. Eğer elektrik hatlarının olduğu alanlarda kaçak varsa bu durum hem çalışan sağlığı  hem de işyerinin güvenliği açısından çeşitli sorunlara yol açabilmektedir ve elektrik çarpması da bu sorunlardan biridir. İşte bu sorunların aşılması için elektrik hatlarının bulunduğu yerlerin belirli periyodlarla kontrol edilmesi gerekir. Örneğin; topraklama ölçümü elektrik akımının iletilip iletilmediği konusunda işyerlerinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Topraklama ölçümü, olası kaçaklar ve yalıtım arızaları gibi sorunların belirlenmesi adına gerçekleştirilen direnç ve iletkenlik testleridir. Bu testler özel kuruluşlar tarafından da yapılabilen son derece hassas işlemlerdir.

Elektrik topraklama ölçümü; 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 61557-5 standardında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalı ve raporlanmalıdır.

28 Aralık 2017
1.862 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1