Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi mobil sağlık taraması için Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş Mobil Sağlık Araçlarıyla hizmetinizdedir. Mobil sağlık taraması için güvenilir hizmet için bizi arayınız. Detaylı bilgi için 0(312) 213 13 50 / 114 dahili telefon numarasından müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz. Mobil Sağlık Taraması hizmeti için bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz. Mobil sağlık hizmetleri fiyat teklifimiz mail ile gönderilecektir.

Mobil sağlık hizmetlerini Başkent İş Güvenliği Merkezinden alınması durumunda mobil sağlık taraması tetkik ve tahlil sonuçlarını internet üzerinden takip edebilirsiniz. Mobil sağlık taramalarında yapılan tetkik sonuçlarını firmanıza tanımlanan kullanıcı adıyla giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Aynı zamanda mobil sağlık aracı içerisinde çekilen akciğer grafileri görüntülerini yine internet üzerinden DICOM formatında orjinal film görüntüsüyle açabilir üzerinde doz ayarlaması, kontrast ayarı, negatife çevirme ve uzunluk, açı, dansite gibi birçok ölçüm yapabilirsiniz. Tüm bunlar için herhangi bir program yüklenmesine ihtiyaç olmadan görüntüleri DICOM olarak açarsınız. 

Mobil Sağlık Taraması hizmetini birden fazla bizden almanız durumunda eski ve yeni tüm tetkik sonuçlarını ve akciğer grafilerini yan yana açarak görsel karşılaştırma yapabilirsiniz. Özellikle takipteki hastalar ve meslek hastalığı riski olan çalışanların takibi izlenmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Mobil sağlık taramalarında elde edilen tüm sonuçlar excel ortamında, normal olmayan sonuçlar turuncu ile hücre renklendirmesiyle sizlerle paylaşılmaktadır. Aynı şekilde birden fazla mobil sağlık taraması hizmetini firmamızdan alınması durumunda geçmiş yıllardaki sonuçlarıyla yeni sonuçları excel de yan yana getirilerek sorunlu sonuçlar turuncuyla renklendirilir. Mobil Sağlık Taraması sonuçları üzerinde analiz çalışmaları yapılarak bir yıl sorunlu diğer yıl normal çıkan uyumsuz gibi görünen sonuçlar takibe alınması için excelde mavi ile hücre renklendirmesi yapılarak yapılacak çalışmalara yön verir. 

 

Mobil Sağlık Taramasında Yaşanan Aksaklıklar

Mobil sağlık hizmetleri ya da Mobil Sağlık Taraması Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının adlandırmasıyla Gezici İSG Hizmetleri, adı her ne olursa olsun mevzuatta ve uygulamada birçok yanlışlıkları bünyesinde bulunduran bir sorundur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışacaklar ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayenesiyle işyeri hekimlerince sağlık raporu düzenlemektedir. Sağlık raporunun periyotu işyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir.

Resmi Gazete de 20.07.2013 tarih ve /28713 sayı ile yayımlanan, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik​ Madde 9 da, periyodik sağlık raporlarının süreleri, Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri en geç yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, az tehlikeli işyerinde en geç beş yılda bir olarak belirtilmiştir. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. İfadesine karşılık uygulamada periyodik sağlık muayenesinin süresi pekte işyeri hekimlerine bağlı olmadığı, işverenin isteği doğrultusunda şekillendiği bilinmektedir. Bu doğrultuda özellikle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine bakıldığından meslek hastalığı riski oluşturabilecek kaynak işleri, boya, taşlama, torna gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerinin yer aldığı işyerlerinde üç yıllık bir süre meslek hastalığı tanısı koymak ve takibi açısından çok uzun bir süredir. İşe Giriş ve Periyodik sağlık muayenelerinin süreleri yeniden gözden geçirilmelidir.

İşe Giriş ve Periyodik sağlık muayenelerinde meslek hastalığı risklerine göre bazı laboratuvar tetkikleri yapılması öngörülmektedir. Bunlar; Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri (İşitme Testi), Akciğer Grafisi, Kan ve İdrar testleri gibi sıralanmaktadır. Sıkıntı tam bu noktada başlamaktadır. Bu laboratuvar tetkiklerini kim nasıl yapacaktır?

Mobil Sağlık Taraması

İşyerleri periyodik olarak yukarıda bahsedilen tüm test ve tetkikler için işçileri hastanelere göndermesi gerekmektedir. Bu işveren açısından iş gücü ve zaman kaybıyla birlikte çok ciddi bir maliyet olarak yansımakta ve kabul edilebilir değildir. Sağlık Bakanlığı açısından, hastaneler hastalara hizmet vermek içindir. Bakanlığa bağlı tüm hastanelerindeki yoğunluk herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hastanelerdeki hasta yoğunluğunun üzerine birde periyodik sağlık taraması için hasta olmayan işçi ordusunun eklenerek sağlık sisteminin zarar görmesi istenmemektedir.

Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı birlikte yaptığı çalışma neticesinde, 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Gezici sağlık hizmetlerin sunulması ve mobil sağlık araçlarının yetkilendirilmesi konusunda genelgedeki çelişkilerden ve bazı konuların net olmamasından dolayı, 15.01.2017 tarihinde 54567092-010.07.01 sayılı Gezici İSG Hizmetleri konulu 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu genelgeye ilgi tutularak yeni bir yazı Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığından yine Genelge adıyla bir yazı yayımlanmıştır.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Gezici sağlık hizmetlerinin sunulmasında kullanılacak mobil sağlık araçlarının yetkilendirilmesi kısaca özetlemek gerekirse. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, Gezici İSG Hizmetleri genelgesindeki şartlara göre hazırlanmış gezici röntgen aracı için bir araç, gezici odyometri ve solunum fonksiyon test ve numune alma aracı için bir araç olmak şartıyla iki ayrı araca yetkilendirme yapılmaktadır.

Çalışma Bakanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü gezici sağlık hizmetlerinin verilmesiyle ilgili  isg- katip web sitesinde 23.10.2017 tarihinde iki duyuru yayımlamıştır.

 

  1. Duyuru “ OSGB Yetkililerinin Dikkatine! (Gezici İSG Araçları Hakkında Duyuru)

Gezici İSG araçlarının standartlarının, bu araçlarda verilebilecek hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin hususların belirlendiği 2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge 29/04/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştır.

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların, ilgili Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanım ve personel bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Böylelikle, gezici sağlık araçları ile verilecek hizmetlere ilişkin gerekli izinleri almış olan OSGB’lerin, İSG-KATİP üzerinden Yetki Belgeleri Modülü > Bildirimler Sekmesini seçerek aldığı izni gösteren belgeyi tarayıp buraya yüklemesi gerekmektedir. Gerekli izni olmayan yahut izni olduğu halde herhangi bir belge yüklemesi yapmayan veya İSG-KATİP’te sözleşmesi olmadığı halde işyerlerine hizmet veren OSGB’lere ilişkin ilgili Yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacaktır.

Bu duyuruda dikkat çeken kısım son paragrafta yer almaktadır. Gezici İSG Hizmetleri genelgesine istinaden OSGB lerin, İl Sağlık Müdürlüklerinden aldıkları gezici sağlık aracı yetki belgelerini “İSG-KATİP üzerinden Yetki Belgeleri Modülü > Bildirimler” sekmesinden sisteme yüklemeleri istenmektedir. Buraya kadar hiçbir sorun yoktur. Belgesi olan OSGB ler sisteme belgelerini yükleyecek, yüklemezse OSGB’lere ilişkin ilgili Yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak paragrafta, “Gerekli izni olmayan” diye başlayan cümlede gezici sağlık aracı olmayan OSGB lere de OSGB’lere ilişkin ilgili Yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacağı belirtilmiştir. Bu duyuruda anlatılmak istenen başka bir şey mi? Yada anlatım bozukluğu mu? Belli değildir. Eğer cümleyi olduğu gibi düşünürsek, Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine istinaden Gezici Sağlık Aracı Yetkisi olmayan OSGB ler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre yaptırımla karşı karşıyadır. Bu durumla ilgili müeyyidenin de ne olacağı ile ilgili yönetmelikte herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Duyuruda yer alan ikinci paragrafta “ilgili Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanım ve personel bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.” İfadesinin kullanılması, OSGB lerin verdikleri tüm hizmetler için İSG-Katip üzerinden ataması yapılan işyerleriyle sınırlı kalmak şartıyla olduğu vurgulanmıştır. Yani gezici sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için de İSG-KATİP üzerinden ataması yapılan işyerlerinin çalışanlarıyla sınırlandırıldığı sonucu anlaşılmaktadır.

Çalışma Bakanlığının,  Gezici İSG Araçları Hakkında Duyurusunu analiz ettiğimizde, Her OSGB lerin Gezici Sağlık Aracı olmak zorunda ve İl Sağlık Müdürlüğünden aldıkları Mobil Sağlık Aracı Yetki Belgelerini de İSG-KATİP üzerinden Yetki Belgeleri Modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca Gezici İSG hizmetleri sadece İSG-Katip Sistemi üzerinden ataması yapılan işyerlerinin çalışanlarıyla sınırlı kalmak şartıyla faaliyet gösterebilir şeklinde yorumlanmaktadır. Bu duyuru ile bireysel ataması olan işyerlerinin gezici sağlık hizmetlerini nereden alabileceği belirtilmemiş ve tam bir karışıklık içindedir.

OSGB açısından Gezici İSG Hizmetlerinin sunulması için ilgili genelgeye göre iki ayrı araç, donanım, cihaz ve ekipman bulundurmalı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünden yetki alabilmesi için bu ekipman ve cihazları kullanacak nitelikli personel yani Akciğer Grafisi için Röntgen Teknikeri, İşitme Testi için Odyometrist, Solunum Fonksiyon Testi için ebe veya hemşire, Kan ve İdrar numunesi almak için yine sağlık memuru, ebe veya hemşire gibi personelleri tam zamanlı çalıştırmak zorundadır. OSGB lerin hizmet verdikleri işyerlerinin çoğunluğu tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri oluşturmaktadır. Buna göre bir işyeri için üç yılda bir gezici sağlık aracı kullanılacağı düşünüldüğünde bu maliyeti OSGB nin hizmet verdiği işyerlerinden karşılaması mümkün değildir. Duruma gerçekçi bakıldığında, Gezici İSG Araçları Hakkında duyurunun gerçekte uygulanabilirliğinin olmadığı aşikârdır. Eğer Çalışma Bakanlığının duruma bakışı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi yürüklükte olupta uygulamada olmadığı gibi olacak ise, böyle bir duyurunun da bakanlıkça yapılması anlamsız olmaktadır.

2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu 29/04/2016 tarihinde yayımlanan Genelgeyle Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak hareket ederek bir ilki başarmış durumdadır. Ancak Gezici sağlık hizmetlerinin sunulmasında sorunları çözememiştir. Genelge yayımlandığından bugüne hala hemen hemen tüm illerde genelgeye istinaden yetki almış OSGB olmadığı, alınan iller de de sayını birkaç OSGB ile sınırlı kaldığı bilinmektedir.

Gezici sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda önerimiz; Çalışma Bakanlığının işyeri ortam ölçümlerindeki soruna yaklaşımı gibi sahada uygulanabilir ve yürütülebilir çözüm yollarını ortaya koymasıdır. “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik”te olduğu gibi Gezici İSG hizmetlerinin verilmesi konusunda Çalışma Bakanlığının OSGB olma şartına gerek olmadan  bir yönetmelik hazırlaması. Bu yönetmelikte gezici sağlık hizmetlerini yetkisinin alınabilmesi için özel şartlar, ekipman, cihaz ve personellerin durumu belirtilerek Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak standartların oluşturulması gerekmektedir.

Gezici İSG hizmet yetkisi için başvuru Çalışma Bakanlığına yapılmalıdır. Başvurudan önce hazırlanması gereken evraklar arasında Sağlık Bakanlığı ile ortak hazırlanan mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırma veya yetki belgesi gibi belgelendirmenin alınması ön şart kabul edilmelidir. Yetki alacak firmanın başvuru evraklarını Çalışma Bakanlığı yönetmeliğine göre inceleyerek başvuru yapan firmanın adresi ve araçlarına yerinde yaptığı kontroller sonrası yetki belgesini düzenlemedir. Hazırlanan yönetmelik kapsamında Çalışma Bakanlığının kontrolünde ve denetiminde gezici isg hizmeti verilebilmelidir.

Gezici İSG Hizmet Yetkisi alan kurum veya kuruluşlardan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri hizmeti doğrudan alabilmelidir. Gezici İSG hizmetlerinde, İş Hijyen Ölçümlerinde olduğu gibi hizmet verilecek işyerlerine İSG-Katip üzerinden önceden bildirim gibi konular İSGÜM üzerinden yürütülmelidir. Hatta Gezici İSG hizmetlerinde yapılan tüm tahlil ve tetkik sonuçları Sağlık Bakanlığı sistemine yüklenip TC numarası baz alınarak e-nabız üzerinden izlenebilmelidir. Kısaca gezici sağlık taramalarında verilen tüm hizmetlerin sonucu Sağlık Bakanlığının sistemine de girerek sonuçların güvenirliliği sürekli sorgulanabilmelidir. Bu tür çalışmalarda meslek hastalığı gibi birçok sağlık sorunlarının da erken tespiti ve takibinin yapılabilmesi, tahlil ve tetkik sonuçlarına Türkiye’nin her yerinden ve her an ulaşılabilir olması mümkün olacaktır.

Eğer Çalışma Bakanlığı gezici sağlık taramalarında mevcut Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi üzerinden çalışmalara devam etmek istiyorsa, Her OSGB nin ve İSGB nin gezici sağlık aracı bulundurma zorunluluğu olmamalıdır. Ancak Gezici İSG Hizmet yetkisi alan OSGB lerde yukarıda bahsedilen tüm konularda Sağlık Bakanlığı ile entegre ve İSGÜM denetiminde İSG-KATİP üzerinden bildirim yapılarak hareket etmelidir. Gezici sağlık hizmeti almak isteyen her firma, kurum yada kuruluş yetkili almış herhangi bir OSGB den bölge şehir fark etmeksizin hizmet alabilmelidir.

20 Kasım 2017
2.212 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1