Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hazırlık Soru Bankası

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hazırlık Soru Bankası

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Ankara
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
•       Soru•       Çalışan bir kişinin sağlık sorunları üç grupta ele alınabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

 

•       A)Kalıtımsal sağlık sorunları

•       B)Genel sağlık sorunları

•       C)İşle ilişkili sağlık sorunları

•       D)İşe özgü olan sağlık sorunları

 

•       Soru

•       Çalışan bir kişinin sağlık sorunları üç grupta ele alınabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

 

•       A)Kalıtımsal sağlık sorunları

•       B)Genel sağlık sorunları

•       C)İşle ilişkili sağlık sorunları

•       D)İşe özgü olan sağlık sorunları

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir?

 

a)Tedavileri kolaydır.

b)Sağlık riskleri önemli değildir.

c)Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülürler,

d)İşyerlerinde yapılacak düzenlemelerle önlenebilirler.

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir?

 

a)Tedavileri kolaydır.

b)Sağlık riskleri önemli değildir.

c)Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülürler,

d)İşyerlerinde yapılacak düzenlemelerle önlenebilirler.

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

A)Belli meslek sahiplerinde sıkça görülen hastalıklardır.

B)Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır.

C)Çalışma hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır.

D)Kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıklardır.

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

A)Belli meslek sahiplerinde sıkça görülen hastalıklardır.

B)Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır.

C)Çalışma hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır.

D)Kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıklardır.

 

Soru 7

Mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)Bissinoz hastalığı pamuk, keten ve kendir tozlarının sebep olduğu bir hastalıktır.

B)Antrakoz hastalığı kömür madeni işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.

C)Silikoz hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır.

D)Asbestoz hastalığı en çok izolasyon ve tersane işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.

 

Soru 7

Mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)Bissinoz hastalığı pamuk, keten ve kendir tozlarının sebep olduğu bir hastalıktır.

B)Antrakoz hastalığı kömür madeni işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.

C)Silikoz hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır.

D)Asbestoz hastalığı en çok izolasyon ve tersane işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi maruziyet süresini doğru tanımlamaktadır?

a)Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

b)Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

c)Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre

d)Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir en uzun süre

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi maruziyet süresini doğru tanımlamaktadır?

a)Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

b)Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre

c)Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre

d)Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir en uzun süre

 

Soru

Meslek hastalığına yakalanan bir işçi çalışamadığı günler için aşağıdaki haklardan hangisini kazanır?

a)İşsizlik maaşı

b)Sürekli iş göremezlik ödeneği

c)Kıdem tazminatı

d) Geçici iş göremezlik ödeneği

 

Soru

Meslek hastalığına yakalanan bir işçi çalışamadığı günler için aşağıdaki haklardan hangisini kazanır?

a)İşsizlik maaşı

b)Sürekli iş göremezlik ödeneği

c)Kıdem tazminatı

d) Geçici iş göremezlik ödeneği

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hizmetlerinin amaçlarından değildir?

A)İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık zararlarından korumak

B)İşçilere ve işverene danışmanlık yapmak

C)İşçiyi işe uydurmak

D)İşçinin iyilik halinin sağlanmasını ve sürdürülmesine katkı yapmak

 

Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hizmetlerinin amaçlarından değildir?

A)İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık zararlarından korumak

B)İşçilere ve işverene danışmanlık yapmak

C)İşçiyi işe uydurmak

D)İşçinin iyilik halinin sağlanmasını ve sürdürülmesine katkı yapmak

 

 

Soru

İş kazası veya meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneği verilen bir işçinin sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir?

a)1gün  b)3gün c)7gün d) 15 gün

 

 

Soru

İş kazası veya meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneği verilen bir işçinin sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir?

a)1gün  b)3gün c)7gün d) 15 gün

 

Soru

Meslek hastalığı aşağıdaki kanunlardan hangisinde tanımlanmıştır?

a)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

b)4857 sayılı İş Kanunu

c)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

Soru

Meslek hastalığı aşağıdaki kanunlardan hangisinde tanımlanmıştır?

a)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

b)4857 sayılı İş Kanunu

c)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

•       Soru

•       Meslek hastalığına yakalanan bir işçi çalışamadığı günler için aşağıdaki haklardan hangisini kazanır?

a)İşsizlik maaşı

b)Sürekli iş göremezlik ödeneği

c)Kıdem tazminatı

d) Geçici iş göremezlik ödeneği

 

Soru

Meslek hastalığına yakalanan bir işçi çalışamadığı günler için aşağıdaki haklardan hangisini kazanır?

a)İşsizlik maaşı

b)Sürekli iş göremezlik ödeneği

c)Kıdem tazminatı

      d) Geçici iş göremezlik ödeneği

 

Soru

-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

-Mesleki cilt hastalıkları

-Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

-Mesleki bulaşıcı hastalıklar

Yukarıda belirtilenlerden hangileri Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yer almaktadır?

a) II, IV  b) II, III, IV   c)l, ll, lll    d) I, II, III, IV

 

Soru

-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

-Mesleki cilt hastalıkları

-Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

-Mesleki bulaşıcı hastalıklar

Yukarıda belirtilenlerden hangileri Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yer almaktadır?

a) II, IV  b) II, III, IV   c)l, ll, lll    d) I, II, III, IV

 

Soru

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybettiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır?

a) 10     b) 40         c) 60       d) 80

 

Soru

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybettiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır?

a) 10              b) 40         c) 60      d) 80

15 Ekim 2013
6.674 görüntülenme
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1