Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Laboratuvar Tetkikleri

Anasayfa » Laboratuvar Tetkikleri
Sıra TETKİK ADI Sıra TETKİK ADI
1 25- HİDROKSİ VİTAMİN D 85 İDRARDA FENİLGLİOKSİLİK ASİT
2 ALA / AMİNOLEVULİNİK ASİT (İDRARDA) 86 İDRARDA MANDELİK ASİT
3 ALBUMİN 87 İDRARDA METANOL
4 ALP (ALKALEN FOSFATAZ) 88 İNSÜLİN ( AÇLIK)
5 ALT / SGPT (ALANİN AMİNO TRANSFERAZ) 89 KABAKULAK / MUMPS (IG M)
6 ALÜMİNYUM -AL (İDRARDA) 90 KABAKULAK / MUMPS (IGG)
7 ALÜMİNYUM -AL (KANDA) 91 KADMİYUM (İDRARDA)
8 AMİLAZ 92 KADMİYUM (Kanda)
9 ANTİ – HBC IGG 93 KALSİYUM (Ca) (Serum)
10 ANTİ – HBC IGM 94 KAN GRUBU 
11 ANTİ  -TPO 95 KARDİYOLOJİK MUAYENE
12 ANTİ CCP 96 KIZAMIK / RUBEOLA (IGG)
13 ANTİ DS DNA 97 KIZAMIK / RUBEOLA (IGM)
14 Anti HAV IgM (ELISA) 98 KOBALT
15 ANTİ HBS-AB TARAMASI (ELİSA) 99 KOLANJİT, CA 19-9, MALİGNİTE.
16 ANTİ HCV (Card Test) 100 KREATİNİN (İDRARDA)
17 ANTİ HCV (ELİSA) 101 KREATİNİN (KANDA)
18 ANTİ HIV 1/2 (CARD Test) 102 KROM (İDRARDA)
19 ANTİ HIV 1/2 (ELİSA) 103 KROM (Serum)
20 ARSENİK (İDRARDA) 104 KURŞUN -PB (KANDA)
21 ARSENİK (Serum) 105 KURŞUN-PB (İDRARDA)
22 ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) (NEFELOMETRİK) 106 LDL KOLESTEROL
23 AST / SGOT (ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ) 107 LİPİD PROFİLİ
24 B12 VİTAMİN (SİYANOKOBALAMİN) 108 LİTYUM (KANDA)
25 BAKIR -CU (İDRARDA) 109 LUMBOSAKRAL GRAFİ
26 BAKIR -CU (KANDA) 110 MAGNEZYUM -MG (Serum)
27 BARYUM -BA (KANDA) 111 MAKİNA VE TEZGAH EKİPMANLARINDAN KÜLTÜRÜ
28 BERİLYUM (KANDA) 112 MANDELİK ASİT
29 BETA HCG- TOTAL HCG 113 MANGAN -MN (KANDA)
30 BİLİRUBİN (DİREK) 114 MANGANEZ (KANDA)
31 BİLİRUBİN (TOTAL) 115 MANGANEZ (Serum)
32 BOĞAZ KÜLTÜRÜ 116 METHEMOGLOBİN
33 Brucella  Aglütinasyon testi (Rose Bengal) 117 METİL HİPPÜRİK ASİT
34 BUN (ÜRE NİTROJENİ, KAN) 118 METİL MALONİK ASİDEMİ
35 BURUN KÜLTÜRÜ 119 NİKEL / Nİ (KANDA)
36 BURUNDA MANTAR TARAMASI 120 NİKEL -Nİ (İDRARDA)
37 CA  15-3 121 NİTRİT (İDRARDA)
38 CA125 (KANSER ANTİJENİ 125) 122 ORTAM HAVA KÜLTÜRÜ
39 CEA 123 PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ
40 CİVA (İDRARDA) 124 PIHTILAŞMA ZAMANI ( APTT)
41 CİVA (Serum) 125 PORFOBİLİNOJEN (PBG)
42 CK (TOTAL KREAİNİN KİNAZ) 126 PORTÖR MUAYENESİ
43 CK-MB (İMMÜOİNHİBİSYON) 127 POTASYUM (Serum)
44 CRP ( C REAKTİF PROTEİN) 128 PROTOPORFİRİN
45 ÇİNKO -ZN (İDRARDA) 129 PROTROMBİN ZAMANI TESTİ (PTZ)
46 ÇİNKO -ZN (KANDA) 130 PSA (SERBEST)
47 DAHİLİYE MUAYENESİ 131 PSÖDOKOLİNESTERAZ (SERUM)
48 DEMİR – FE (Serum) 132 ROMATOİD FAKTÖR (RF) (KANTİTATİF)
49 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (SDBK) 133 SAĞLIK RAPORU
50 Deri ve mukozada mantar aranması  134 SEDİMANTASYON
51 E GFR TTESTİ (KANDA) 135 SELENYUM
52 EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 136 SERBEST T3 (ST3 / FT3)
53 FENOL (İDRARDA) 137 SERBEST T4 (ST4 / FT4)
54 FERRİTİN 138 SERVİKAL GRAFİ
55 FLORİD 139 SİYANÜR (KANDA)
56 FOLİK ASİT 140 SODYUM (Na) (Serum)
57 FORMALDEHİT 141 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)
58 FOSFOR 142 T3 – TRİİYODOTİRONİN (KANDA) 
59 GAİTA KÜLTÜRÜ 143 T4 TETRAİYODOTİRONİN (KANDA)
60 GAİTADA PARAZİT ARANMASI 144 TAM İDRAR TETKİKİ (TİT, TAM İDRAR TAHLİLİ)
61 GGT (GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ) 145 TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM – CBC)
62 GLİKOZ (AKŞ/AÇLIK KAN ŞEKERİ) 146 TANSİYON ÖLÇÜMÜ
63 GLİKOZ (TKŞ/TOKLUK KAN ŞEKERİ) 147 TCA (TRİKLORORASETİKASİT) (İDRARDA)
64 GÖZDE DERİNLİK TESTİ 148 TCE (İDRARDA)
65 GRİP AŞISI 149 TELLÜR (İDARDA)
66 HAV IGG 150 TİTANYUM (KANDA)
67 HAV TOTAL (IGM + IGG) 151 TOTAL KOLESTEROL
68 HBA1C / HEMOGLOBİN A1C 152 TOTAL LİPİD
69 HBS-AB (Card Test) 153 TOTAL METİLHİPPÜRİK ASİT
70 HBS-AG HEPATİT B TARAMASI 154 TOTAL PROTEİN
71 HBS-AG HEPATİT B TARAMASI (ELİSA) 155 TOTAL PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)
72 HDL KOLESTEROL 156 TRİGLİSERİD
73 HEKİM MUAYENESİ 157 TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON, S-TSH)
74 HEKZANDİON 2,5 / HEXANDİON (İDRARDA)  158 UYUŞTURUCU PANELİ
75 HEPATİT A TARAMASI 159 ÜRE
76 HEPATİT B AŞISI 160 ÜRİK ASİT (İDRARDA)
77 HİDROKSİPİREN (İDRARDA ) 161 ÜRİK ASİT (KANDA)
78 HİPPÜRİK ASİT (İDRARDA) 162 VANADYUM (KANDA)
79 HLA B27 163 VDRL-RPR (SİFİLİZ) (SERUM)
80 HOMA-IR İNSÜLİN 164 VİTAMİN B2 (RİBOFAVİN)
81 HOMOSİSTEİN 165 VİTAMİN D3
82 IGG İNDEKSİ 166 VLDL KOLESTEROL
83 IgM (Türbidimetrik) 167 VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG G)
84 İDRAR MİKROSKOPİSİ 168 VZV VARİCELLA ZOSTER VİRUS (IG M)