Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Yönetmelikler ve Tebliğler

Anasayfa » Haberler » Yönetmelikler ve Tebliğler
Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi
SAĞLIK BAKANLIĞI, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092, Konu: Gezici İsg Hizmetleri Genelgesi Gezici İSG Hizmetleri genelgesi ile gezici sağlık...
DEVAMINI OKU
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili ...
DEVAMINI OKU
Çevresel Gürültünün Değerlendilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için ...
DEVAMINI OKU
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Yönetimi Yönetmeliği Eki
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ekleri ...
DEVAMINI OKU
Çalışma Bakanlığı Gürültü Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden ...
DEVAMINI OKU
İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ...
DEVAMINI OKU
İşyeri Hekimleri Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ...
DEVAMINI OKU
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi ...
DEVAMINI OKU
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ...
DEVAMINI OKU
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları
Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları
DEVAMINI OKU
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
DEVAMINI OKU
Biyolojik Etkenlere Karşı Riskler Hakkında Yönetmelik Taslağı
Bu Yönetmelik, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin ...
DEVAMINI OKU
12