Başkent Sağlık Hizmetleri
başkent sağlık
TÜMÜNÜ GÖR

Gürültü Ölçümü ve Gürültüden Korunma Talimatı

Gürültü Ölçümü ve Gürültüden Korunma Talimatı

 

 

 1. – Amaç

Gürültü ölçümü ve gürültü İle Mücadele Yöntemlerinin Ve Çalışanların Gürültüden Korunması İçin Uymaları Gereken Kuralları İçermektedir.

 1. – Sorumluluklar
  1. Yönetimin Sorumluluğu
   1. Gürültü ölçümü ve Periyodik Ölçümlerin Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi İşletmenin Sorumluluğundadır.
   2. Standartlara Uygun Kişisel Koruyucular İşletme Tarafından Temin Edilir.
   3. Gürültünün Azaltılmasına Yönelik Çalışmalara İşletme Koordinasyonunda Yapılır.
  2. Çalışanların Sorumluluğu
   1. Gürültü ölçümü sonucu gürültünün yüksek çıkması durumunda İşitmenin Korunması İçin Temin Edilen KKE’leri Uygun Şekilde Kullanmak, Temiz Tutmak, Gerektiğinde Değiştirmek, Arızalı Olanlar Hakkında Yönetime Bilgi Vermek Çalışanların Sorumluluğundadır.
 2. – Uygulama
  1. Gürültü Düzeyi Fabrikanın İçinde ve Dışında, Belirlenen Noktalarda İşletme Tarafından Yılda Bir  Kez Gürültü Ölçülür ve Raporlanır.
  2.  Dış Gürültü Seviyesi Aşağıda Belirtilen Yerlerde, Kulak Hizasında Ve/Veya Binalardan 1 Metre Uzaklıkta Ölçülür.
  3.  İç Ortam Gürültüsü İse Makine ve Ekipmanların Çalışması Sırasında Bulunulan Ortamlarda Yapılır.
  4.  Ölçülen Gürültü Düzeyinin Gürültü Kontrolü Yönetmeliğinde Belirlenen Değerlerin Üstünde Olması Halinde Yönetim Tarafından Gerekli İşlemler Aşağıda Verildiği Sıra İle Başlatılır.
  5.  Gürültünün Kaynağında Azaltılması Önceliklidir. Kaynağında Azaltma Yapılamadığı Durumlarda Yayıldığı Ortamda Veya En Son Çare Olarak Maruz Kalan Personele Önlem Alınmalıdır.
  6.  Gürültü Ölçüm Sonuçları İlgili Bölümlere Raporlanır Ve Gürültü Düzeyi Fabrika Planı Üzerinde Dokümante Edilerek Gürültü Haritası Çıkarılır. Gürültü Haritası, Çalışanlarında Haberdar Olması İçin Gereken Yerlerde Haberleşme Panolarına Asılır.
  7.  Gürültü Ölçüm Düzeyinin İç Ortamda 80 Db’den Fazla Olması Halinde Bakım Planları Gözden Geçirilerek Yağlama , Bakım Ve Ses İzalosyonu İle Önlem Alınmaya Çalışılır.
  8.  Gürültü Ölçümü sonucunun yüksek çıkmasıyla, Makine Ve Ekipmanın İzole Edilmesi, Duvarların Ses Tutucu İle Kaplanması Ve Diğer Bölümlerden Tecriti Sağlanır.
  9.  Makine Ve Ekipmanların Ömür Durumları Gözden Geçirilerek Gerektiğinde Yatırım Planlarında Ekipman Değişiklikleri Önceliklendirilir.
  10. Gürültüden korunma için en Son Çare Olarak Çalışanlara Tıkaç Tipi Veya Manşonlu Kulak Koruyucusu Verilir.
  11. Bir Önceki Gürültü Ölçüm Sonuçlarına Göre Fark Gösteren Ünitelerde Çalışanlar Bilgilendirilir Ve Çalışmalar Bu Noktalarda Başlatılır.
  12. Çalışanlara Verilen Kulak Koruyucusunun Tipini Belirlerken  İşyeri  Hekiminin Ve İş Güvenliği Uzmanının Önerisi Alınır.
  13. Kulak Koruyucuları Verilirken Bunların Kullanılması, Temizlenmesi, Bakımı, Avantajları, Dezavantajları V.B. Konularda Eğitim Verilir.
  14. Gürültü Düzeyi 80 Db(A)Yi Aşan Çalışma Sahalarına Alınan Elemanların Kulak Odiyogramları Alınır – İşitme Testi Yapılır. Bu  Odiyogramlar Her Altı Ayda Bir Tekrarlanır.
  15. Odyogram Muayenesinde 1000 – 6000 Hz.Lik  Frekanslarda Yaşa Göre Yapılan Düzeltmelerden Sonra 30 Desibeli Aşan Ve En Az Tek Kulakta, Hava Ya Da Kemik Yolu İletiminde İşitme Kaybı;

– Bir Kulak Operasyonu Geçirmişse,

– İşitme Bozukluğu Ve Kulak Çınlaması İle Birlikte Baş Dönmeleri,

– Dış Kulak Ya Da Kulak Yollarında Yangılı Değişiklikler,

– İç Kulakta Gürültüye Bağlı Olmayan Bir Hastalık,

– Dış Kulak Yollarında Ekzama,

– Orta Kulak Akıntısı,

– Kulak İçinde Ve Çevresinde Yangılı-Ağrılı Cilt Değişiklikleri,

– Dış Kulağın Diğer Hastalıkları

 

Durumları Ortaya Çıkarsa Ayrıntılı Uzman Muayenesi İçin Ssk Hastahanelerine Ya Da Kulak Burun Boğaz Uzmanlarına Sevk Edilir.

 1. Yapılan Kulak Odiyogramları Ya Da Ayrıntılı Uzman Muayeneleri Sonucu; İşyeri Hekimince Gürültülü Yerde Çalışması Sakıncalı Görülenler Bir Yazı İle  İnsan Kaynakları Şefliğine Bildirilir.
 2. İnsan Kaynakları Şefliği Gürültülü İşlerde Çalışması Sakıncalı Olanları İlgili Müdürlüklere İletir Ve İşçinin Gürültü Düzeyi 85 Db(A)’Nin Altında Olan Bir İşe Verilmesini  İster .
 3. Yapılan Kulak Muayene Ve Odiyogramları Veya Uzman Hekim Ya Da Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Raporlarına Dayanarak; İşyeri Hekimince Gürültülü İşlerde Çalışması Sakıncalı Görülenler Gürültü Düzeyi 85 Db(A)’Yi Aşan İşlerde Hiçbir Nedenle Çalıştırılamaz.
 4. Yeni Alınacak Makinalarda Gürültü Seviyesi Az Olanlar Tercih Nedenlerinden Biri Olarak  Düşünülür.
 5. Yeni Makinaların Veya Yer Değiştiren Makinaların Montajında Titreşimi Azaltıcı Önlemler Alınır.

3.21.      Bölümlere Yeni Makina İlave Edildiğinde, Yerleri Değiştirildiğinde,  Ayrıca Bina Ve Diğer Sabit Tesisatta Bir Değişiklik Olduğunda  Gürültü Düzeyinin Ölçümü Tekrarlanır.

 

1- Çevre Gürültü Ölçüm Raporu Ve Akustik Rapor Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğine Uygun Olarak Yetkili Kuruluşlara Hazirlatilir.

 

2-   Hazirlanan Akustik Rapor Bakanliğa Sunularak Gürültü Kontrol İzin Belgesi 01.07.2008 Tarihine Kadar Alinir.

 

3-  Ölçüm Raporlarinin Hazirlatilmasindan Ve Gürültü Kontrol İzin Belgesinin Takibinden Kalite Kontrol Şefliği  Sorumludur.

 

Yönetmelikte Belirtilen Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sinir Değerleri  Aşağidaki Tabloda Verilmiştir.

 

Alanlar

Lgündüz (Dba)

Lgece (Dba)

Endüstriyel Alanlar (Sanayi Bölgeleri)

70

60

Endüstriyel Ve Yerleşimin Birlikte Olduğu Alanlar (Ağirlikli Endüstriyel)

68

58

Endüstriyel Ve Yerleşimin Birlikte Olduğu Alanlar (Ağirlikli Yerleşim)

65

55

Kirsal Alanlar Ve Yerleşim Alanlari

60

50

Tablo 1: Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

16 Ekim 2013
1.747 görüntülenme